IMS-ohjelmisto prosessien kuvaamisen työkaluna

IMS-ohjelmisto prosessien kuvaamisen työkaluna

Prosessikuvaukset ovat tärkeä osa toimintajärjestelmää ja niiden avulla voidaan toimia sovitulla tavalla, johtaa prosesseja kohti asetettuja tavoitteita sekä kehittää toimintaa vastaamaan paremmin asiakas- ja sidosryhmävaatimuksia. Prosesseja on mahdollista kuvata usealla eri tavalla ja organisaation tulisi kehittää sekä vakioida omaan toimintaan soveltuva kuvaustapa prosessikuvausten yhdenmukaisuuden varmistamiseksi.

Yhteiset prosessikuvauksen periaatteet, ohjeistukset ja malliprosessit takaavat parhaan mahdollisen lopputuloksen ja prosessikuvausten pitkän elinkaaren. Prosessikuvauksia laadittaessa on huomioitava kuvausten käyttötarkoitus, joka ohjaa prosessikuvauksen sisältöä ja kuvauksen tarkkuustasoa. Lisäksi kuvauksiin voi kohdistua esimerkiksi standardien ja suositusten asettamia vaatimuksia, jotka tulee kuvauksissa huomioida.

Oppimismenetelmä

Koulutus on yksipäiväinen (1 pv) ja koostuu alustuksesta prosessimaiseen työtapaan, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisesta tekemisestä IMS-ohjelmistoon. Koulutusta edeltää kouluttajan laatima orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivän antia. Päivän aikana käsitellään prosessilähtöisyyttä ja käytäntöjä luodaan organisaatioiden oman IMS-ohjelmiston prosessiosioon. Koulutuksen päätteeksi kouluttaja osoittaa, miten organisaatiokohtaista työtä voidaan jatkaa. Osallistujat saavat tuhdin tietopaketin organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi. Päivän aikana tehdään harjoituksia osallistujien omilla kannettavilla tietokoneilla.

Miksi osallistua?

 • Tutustut hyvän prosessikuvaamisen kriteereihin.
 • Opit määrittelemään ja vakioimaan oman tapasi kuvata prosesseja.
 • Tutustut IMS-ohjelmiston mahdollisuuksiin prosessien kuvaamisessa.
 • Opit kuvaamaan prosesseja tehokkaasti.
 • Opit hyödyntämään täysipainoisesti IMS-ohjelmiston prosessieditoria.

Kenelle?

 • Prosessikuvausten ylläpitämisestä, kehittämisestä ja hyödyntämisestä vastaaville.
 • Toimintajärjestelmän pääkäyttäjille.
 • Laatu-, ympäristö-, turvallisuus- ja kehitysasioista vastaaville.
 • Prosesseista ja niiden kuvaamisesta kiinnostuneille.

IMS-ohjelmisto prosessien kuvaamisen työkaluna

TULEVAT TOTEUTUKSET

  KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA

  08:30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

  09:00 Päivän avaus

  * Esittäytyminen

  * Ohjelma ja tavoitteet

  09:20 Prosessien kokonaisuus

  * Prosessikartta kuvaa kokonaisuutta

  * Prosessipuu jakaa prosessit alemman tason prosesseiksi

  * Prosessipuun rakentamisen mahdollisuudet

  * Tehtävät

  o Harjoitellaan prosessikartan ja erityyppisten prosessipuiden rakentamista

  Prosessien kuvaaminen prosessieditorilla

  * Prosessikuvausten yhdenmukaisuus

  * Keskeisiä huomioita prosessikaavioissa

  * Keskeisiä huomioita vaiheiden kuvauksissa

  * Keskeisiä huomioita yhteenvetosivulla

  * Malliprosessien laatiminen

  * Roolien hyödyntäminen

  * Tehtävät

  o Harjoitellaan laadukkaiden prosessikuvausten laatimista, Prosessit-osion toiminnal- lisuuksia sekä malliprosessien hyödyntämistä

  12:00 Lounas

  13:00 Prosessien kuvaamisen periaatteet

  14:00 Iltapäiväkahvit

  14:30 IMS-toimintajärjestelmän mahdollisuudet prosessien kuvaamisessa

  * JHS 152, BPMN ja muut prosessien kuvaamisen tavat

  * Arvovirtakuvaukset

  * Yhteenvetosivun ja vaiheiden kuvausten räätälöinti

  * Toimintajärjestelmän asetusten muuttaminen

  * Tehtävät

  o Harjoitellaan BPMN ja arvovirtakuvauksien laatimista sekä yhteenvetosivun ja vai- heiden kuvausten räätälöintiä

  Prosessikuvausten vakiointi ja ohjeistus

  * Prosessikuvausten vakiointi

  * Prosessikuvausten ohjeistaminen

  15:30 Päivän yhteenveto ja keskustelua

  * Opit ja oivallukset

  * Miten jatkaa tästä?

  16:00 Koulutuspäivä päättyy

  caret-down caret-up caret-left caret-right

  Tomi Saarinen

  Kouluttaja, konsultti
  Arter

  Tomi Saarinen toimii nuorempana konsulttina Arterilla. Tomilla on aiempaa kokemusta verkko-opetuksesta sekä start-up maailmasta, joissa nopea oppiminen ja etenkin erilaisten oppimistekniikoiden hyödyntäminen ovat keskeisessä roolissa. Asiakkaiden tarpeiden ja oppimistapojen ymmärtäminen ovat Tomille erittäin tärkeitä asioita koulutuksen menestymisen kannalta. Kun nämä asiat huomioidaan, ovat koulutukset selkeitä ja ennenkaikkea mukavia seurata.

  Elina Mäkinen

  Kouluttaja, Vanhempi konsultti
  Arter

  Elinalla on laaja tietämys erilaisten prosessi-, laatu-, arviointi-, riskienhallinta- ja innovointityökaluista. Hänellä on vahvaa osaamista myös kokonaisarkkitehtuurissa ja palvelumuotoilussa, sekä IMS- ja ARC -ohjelmistojen hyödyntämisessä kehittämisen ja johtamisen välineinä. Ominaista Elinan vetämille työpajoille on se, että niissä ei junnata teorioissa, vaan tehdään yhdessä asioita eteenpäin.

  Hinta

  Osallistumismaksu on 350 € + alv/henkilö. Hinta sisältää päivän aineistot, yhden päivän koulutusta, ohjausta ja vertaistukea ryhmässä sekä aamu- ja iltapäiväkahvit ja lounaan.

  Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50% koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

  Kysy lisää

  Lisätietoja koulutuksesta antaa Arterin asiakaspalvelu numerossa 09 8683 3630 tai asiakaspalvelu@arter.fi.

  Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia, pidätämme oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.