IMS-koulutukset

IMS-ohjelmisto prosessien kuvaamisen työkaluna

Ilmoittaudu koulutukseen

Prosessikuvaukset ovat tärkeä osa toimintajärjestelmää ja niiden avulla voidaan toimia sovitulla tavalla, johtaa prosesseja kohti asetettuja tavoitteita sekä kehittää toimintaa vastaamaan paremmin asiakas- ja sidosryhmävaatimuksia. Prosesseja on mahdollista kuvata usealla eri tavalla ja organisaation tulisi kehittää sekä vakioida omaan toimintaan soveltuva kuvaustapa prosessikuvausten yhdenmukaisuuden varmistamiseksi.

Yhteiset prosessikuvauksen periaatteet, ohjeistukset ja malliprosessit takaavat parhaan mahdollisen lopputuloksen ja prosessikuvausten pitkän elinkaaren. Prosessikuvauksia laadittaessa on huomioitava kuvausten käyttötarkoitus, joka ohjaa prosessikuvauksen sisältöä ja kuvauksen tarkkuustasoa. Lisäksi kuvauksiin voi kohdistua esimerkiksi standardien ja suositusten asettamia vaatimuksia, jotka tulee kuvauksissa huomioida.

Oppimismenetelmä

Koulutus on yksipäiväinen ja koostuu alustuksesta prosessimaiseen työtapaan, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisesta tekemisestä IMS-ohjelmistoon. Koulutusta edeltää kouluttajan laatima orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivän antia.

Päivän aikana käsitellään prosessilähtöisyyttä ja luodaan käytäntöjä organisaatioiden oman IMS-ohjelmiston prosessiosioon. Koulutuksen päätteeksi kouluttaja osoittaa, miten organisaatiokohtaista työtä voidaan jatkaa. Osallistujat saavat tuhdin tietopaketin organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Miksi osallistua?

 • Tutustut hyvän prosessikuvaamisen kriteereihin
 • Opit määrittelemään ja vakioimaan oman tapasi kuvata prosesseja
 • Tutustut IMS-ohjelmiston mahdollisuuksiin prosessien kuvaamisessa
 • Opit kuvaamaan prosesseja tehokkaasti
 • Opit hyödyntämään täysipainoisesti IMS-ohjelmiston prosessieditoria

Näin Arterin etäkoulutukset toimivat käytännössä:

 • Koulutus tapahtuu videoyhteyden kautta. Näin kouluttaja ja opiskelijat pääsevät olemaan aidossa vuorovaikutuksessa keskenään pidemmänkin matkan päästä.
 • Kaikille osallistujille lähetetään lähempänä koulutusajankohtaa linkki, jonka kautta he pääsevät mukaan koulutukseen. Tämä ei vaadi erillisten ohjelmien asentamista tietokoneelle.
 • Opetus tapahtuu klo 9-16 välillä. Koulutuksesta pidetään joitakin noin 10 min taukoja ja lisäksi pidempi lounastauko.

Kenelle?

 • Prosessikuvausten ylläpitämisestä, kehittämisestä ja hyödyntämisestä vastaaville
 • Toimintajärjestelmän pääkäyttäjille
 • Laatu-, ympäristö-, turvallisuus- ja kehitysasioista vastaaville
 • Prosesseista ja niiden kuvaamisesta kiinnostuneille

Aikataulu

09:00
Päivän avaus
 • Esittäytyminen
 • Ohjelma ja tavoitteet
09:20
Prosessien kokonaisuus
 • Prosessikartta kuvaa kokonaisuutta
 • Prosessipuu jakaa prosessit alemman tason prosesseiksi
 • Prosessipuun rakentamisen mahdollisuudet
 • Tehtävät
  • Harjoitellaan prosessikartan ja erityyppisten prosessipuiden rakentamista
Prosessien kuvaaminen prosessieditorilla
 • Prosessikuvausten yhdenmukaisuus
 • Keskeisiä huomioita prosessikaavioissa
 • Keskeisiä huomioita vaiheiden kuvauksissa
 • Keskeisiä huomioita yhteenvetosivulla
 • Malliprosessien laatiminen
 • Roolien hyödyntäminen
 • Tehtävät
  • Harjoitellaan laadukkaiden prosessikuvausten laatimista, Prosessit-osion toiminnal- lisuuksia sekä malliprosessien hyödyntämistä
12:00
Lounas
13:00
Prosessien kuvaamisen periaatteet
14:00
Iltapäiväkahvit
14:30
IMS-toimintajärjestelmän mahdollisuudet prosessien kuvaamisessa
 • JHS 152, BPMN ja muut prosessien kuvaamisen tavat
 • Arvovirtakuvaukset
 • Yhteenvetosivun ja vaiheiden kuvausten räätälöinti
 • Toimintajärjestelmän asetusten muuttaminen
 • Tehtävät
  • Harjoitellaan BPMN ja arvovirtakuvauksien laatimista sekä yhteenvetosivun ja vai- heiden kuvausten räätälöintiä
Prosessikuvausten vakiointi ja ohjeistus
 • Prosessikuvausten vakiointi
 • Prosessikuvausten ohjeistaminen
15:30
Päivän yhteenveto ja keskustelua
 • Opit ja oivallukset
 • Miten jatkaa tästä?
16:00
Koulutuspäivä päättyy

Opettajat

Arterin seniortason konsultti Jari Saalilla on lähes 30 vuoden historia eri organisaatioiden toiminnan kehittämisen parista. Hänellä on laaja kokemus ja tietämys johtamisen, toimintajärjestelmien, riskienhallinnan ja jatkuvuuden sekä tiedonhallinnan ja -turvan osa-alueilta. Jari saa usein palautetta siitä, miten hänen rauhallinen ja määrätietoinen tapansa luotsata asiakasprojekteja tarttuu projektiryhmiin: suunnitellut muutokset tulevat tehdyiksi ja ne juurtuvat arkeen.

Hinta

Osallistumismaksu on 400 € + alv/henkilö. Hinta sisältää päivän aineistot, yhden päivän koulutusta, sekä ohjausta ja vertaistukea ryhmässä.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50% koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia, pidätämme oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.

Ilmoittaudu

KE 08.12.2021 09:00 - 16:00 Online

IMS-ohjelmisto prosessien kuvaamisen työkaluna

Online 400 € + ALV

Kysy lisää


Liisamari Seppälä toimii Arterilla asiakasvastaavana. Hänen tehtävänään on löytää tapoja, joilla voimme parhaiten tukea asiakkaitamme ARC- ja IMS-ohjelmistojen käytössä. Liisamari kontaktoi aktiivisesti ohjelmistojen käyttäjiä ja sopii kokonaisuuksien edistämisestä yhdessä Arterin asiantuntijoiden kanssa. Olethan yhteydessä Liisamariin, jos mikä tahansa asia mietityttää ohjelmistojen käytön suhteen – etsitään yhdessä ratkaisu.