IMS-TIETOKIRJA

Ajatus IMS-tietokirjaan on lähtenyt puhtaasti asiakkaan ideasta sekä asiakastarpeesta: keväällä 2018 teettämästämme IMS-käyttöönoton asiakastyytyväisyyskyselystä kävi ilmi, että voisimme ohjata ja tukea asiakkaitamme enemmänkin käyttöönottoprosessin aikana. Koska meille asiakkaidemme onnistuminen on aina etusijalla, inspiroiduimme asiakkaamme ideasta kirjoittaa kokonainen opaskirja.

Tietokirjan päätavoitteena on tukea IMS-ohjelmiston käyttöönotossa. Konsultin kanssa pidettyjen työpajojen jälkeen uuden ohjelmiston haltuunotto ja laadunhallintajärjestelmän loppuun rakentaminen voi tuntua haastavalta projektilta. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla näin. Olemme koonneet yhteen asiakkaidemme ja kokeneiden kouluttajiemme neuvot teidän tueksenne. Vertaistuki ja muiden käyttäjien jakamat kokemukset auttavat tavoitteiden saavuttamisessa.

IMS-Tietokirjaa suositellaan erityisesti ohjelmiston pääkäyttäjille, mutta tahdomme tarjota hyödyllisiä neuvoja jokaiselle ohjelmistoon tutustuvalle. Tietokirjaa suositellaan luettavaksi pitäen silmällä oman organisaation tavoitteita laadunhallinnan suhteen. Yhtä kaikille sopivaa valmista ratkaisua tuskin on, mutta neuvoista on hyvä ottaa opiksi.

Kirjan loppuun olemme jättäneet muutaman tyhjän sivun muistiinpanoja ja lukemisen aikana heränneitä ajatuksia varten. Kokosimme myös leikkimielisen testin, jonka avulla voit määrittää oman IMS-osaamisesi tason.

Toivomme Sinulle mahtavia onnistumisia ja oivalluksia lukukokemuksesi aikana, jotta laatupolustasi tulee mahdollisimman miellyttävä!