Kevyesti ja tehokkaasti liikkeelle kokonaisarkkitehtuurissa

Kokonaisarkkitehtuurin pikastartti on koulutuspäivistä muodostuva kokonaisuus, jonka aikana mallinnatte visuaalisesti organisaationne palvelusalkun, palvelukartan, prosessisalkun, prosessikartan, tietojärjestelmäsalkun, tietojärjestelmäkartan sekä ydinpalveluiden kerrosnäkymän. ARC-ohjelmiston valmis viitekehys ohjaa kuvausten tekemistä ja elementtien linkittämistä toisiinsa. Kokonaisarkkitehtuurityöstä tulee nopeaa, yksinkertaista ja visuaalista.

Olisiko ratkaisustamme teille hyötyä? Tilaa alta maksuton demo ja tutustu ohjelmistoon.

Tilaa demo-tunnukset tällä lomakkeella ja kokeile ARC-ohjelmistoa ilmaiseksi:

Lähettämällä hyväksyn, että antamani henkilötiedot tallennetaan Arter Oy:n suoramarkkinointirekisteriin.

Asiakkaamme kertovat

"Arterin pikastarttikonsepti vaikutti meillä hyvin paljon jatkon tekemiseen. Heti alussa oli selvää, että otamme itse tästä asiasta vetovastuun. Se pakotti toimimaan heti kerralla niin, että itse ymmärrämme mitä olemme tekemässä ja mihin haluamme päästä. Konsultti oli erinomaisena tukena tässä oppimisprosessissa. Jotakin kummallista tapahtui niiden viiden koulutuspäivän aikana; asiat selkenivät kerralla ja sitä polkua on ollut helppo edetä ja pystymme nyt rakentamaan lisää silloin opitun päälle.”
- Jari Soininen, erityisasiantuntija, Sisäministeriön pelastusosasto

Pikastartin avulla luotte organisaatiollenne keskeiset kokonaisarkkitehtuurikuvaukset

Kun organisaationne palveluiden, prosessien ja tietojärjestelmien nykytila sekä niiden kerrosnäkymä on pikastartin avulla kuvattu, syntyy kyvykkyys ja valmius jatkaa kokonaisarkkitehtuurityötä itsenäisesti. Saavutettu osaaminen mahdollistaakin pysyvämmän kokonaisarkkitehtuurin kehityksen. Palvelu sisältää viisi eri osa-aluetta, jotka toteutetaan työpajoissa asiantuntijamme ohjaamana:

Arkkitehtuurityön tavoitteet ja hyödyt

Työpajan avulla ymmärrätte kokonaisarkkitehtuurin idean ja hyödyt konkreettisten harjoitusten avulla.

ARC-ohjelmiston hallinta

Käymme läpi ARC-ohjelmiston käyttöä konkreettisten tehtäväkokonaisuuksien avulla. Tuloksena on kyvykkyys jatkaa kokonaisarkkitehtuurin nykytilan kuvaukseen.

Palvelujen nykytilan mallinnus

Tuomme palvelunne ARC-ohjelmistoon ja kuvaamme palvelusalkun ja palvelukartan sen pohjalta.

Prosessien nykytilan mallinnus

Tuomme yhdessä prosessinne ARC-ohjelmistoon ja kuvaamme ydintoiminnan prosessikartan. Tämän avulla hahmotatte helposti palveluiden ja prosessien väliset yhteydet.

Tietojärjestelmät ja arkkitehtuurin kerrosnäkymä

Tuomme järjestelmäsalkunne ARC-ohjelmistoon ja kuvaamme arkkitehtuurin kerrosnäkymän ydinpalveluiden osalta. Palveluiden, prosessien ja tietojärjestelmien väliset yhteydet hahmottuvat selkeästi. Lopputuloksena on valmis arkkitehtuurin kerrosnäkymä ydinpalveluiden osalta.

ARC-ohjelmisto

ARC on kokonaisarkkitehtuurin mallintamisen ja hallinnan työkalu. Se mahdollistaa organisaation rakenteiden ja niiden välisten yhteyksien kuvaamisen visuaalisesti. Ohjelmistoon voidaan mallintaa toiminnan osa-alueita strategiasta tietojärjestelmiin, ja se sisältää valmiin viitekehyksen, jonka avulla kokonaisarkkitehtuurityön voi aloittaa ketterästi organisaation omien kehitystarpeiden mukaisesti. Muodostuvan kokonaiskuvan avulla liiketoiminnan muutosvaikutuksia voidaan arvioida ja ennakoida. Tällöin päätöksenteko on tietoperusteista ja laadukasta.