QF-koulutukset

ISO 45001:2018 muutokset ja päivittäminen

Kysy lisää
Nolla tapaturmaa on jo pitkään ollut kansainvälinen tavoite ja monet organisaatiot ovat Suomessakin sitoutuneet siihen. Kokemukset osoittavat, että tavoite ei ole mahdoton saavuttaa. Tapaturmat ja niistä johtuvat sairaspoissaolot ovat olleet 2004 jälkeen nousussa. Työturvallisuuden ja työterveyden kehittäminen vaatii sitoutumista, turvallisuusasenteiden parantamista ja systemaattista toiminnan suunnittelua, hallintaa, mittaamista ja parantamista.
Uusi ISO 45001:2018 korvaa OHSAS 18001:2007 standardin ja mahdollistaa tehokkaan ja entistä systemaattisemman turvallisuusjohtamisjärjestelmän rakentamisen ja integroinnin muihin johtamisjärjestelmäelementteihin. Järjestelmä tähtää suoraan työterveys- ja turvallisuustason ja riskitietoisuuden nostoon, mutta vaikuttaa välillisesti myös työtyytyväisyyteen, työn tehokkuuteen ja kustannuksiin. Merkittävä rooli on entistä aktiivisemmassa työntekijöiden osallistamisessa turvallisuusjohtamisen rakentamiseen, ylläpitoon ja parantamiseen.

Oppimismenetelmät

Koulutus on yksipäiväinen ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista. Päivän tavoitteena on käydä vuorovaikutteista keskustelua ja tehdä käytäntöön soveltavia harjoitteita.

Koulutuspäivän päätteeksi kouluttaja osoittaa osallistujille, miten he voivat jatkaa tästä. Materiaaliin sisältyy työkalupohjia TTT-järjestelmän päivittämiseen.

Miksi osallistua?

 • Saat konkreettiset ja maanläheiset työkalut uuden ISO 45001:2018 mukaisen organisaation työturvallisuus- ja työterveysjohtamisjärjestelmän rakentamiseen
 • Opit keskeiset muutokset ja sen miten muuttuneet vaatimukset liitetään osaksi muita järjestelmiä ja muuta toimintaa sekä johtamista

Hyvä, käytännönläheinen koulutus. Monipuolinen luentomateriaali tehtävineen tekivät standardin läpikäynnistä sujuvaa. Kouluttajan asiantuntemus ja laaja kokemus eri asiakkaiden kanssa toimimisesta.

Aikataulu

9:00
Avaus ja koulutuksen tavoitteet
 • Esittäytyminen
 • Ohjelma
 • Tavoitteet
Mitä etuja uusi ISO 45001:2018 antaa OHSAS 18001 verrattuna?
 • Päivitetyn ISO 45001 standardin etuja
 • Integrointi liiketoimintaprosesseihin
Mitä ovat ISO 45001:2018 muutokset / lisäykset ja niiden soveltaminen käytäntöön?
 • Rakenne, avaintermit ja määritelmät
 • Toimintaympäristön sisäiset ja ulkoiset haasteet
 • Työntekijöiden ja sidosryhmien tarpeet
 • Johdon sitoutumisen osoittaminen
 • Turvallisuuskulttuuri
 • Strategia ja TTT-tavoitteet
 • TTT-politiikka ja riskienhallinnan hierarkia
 • Työntekijöiden laaja osallistuttaminen TTT-toimintaan
 • Riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen
 • Erillinen parannusmahdollisuuksien tunnistamisprosessi
 • Vaarojen tunnistamisen keinot

Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua työkalupohjia soveltaen

11:30
Lounas
12:30
Standardin läpikäynti ja soveltamisen pohtiminen jatkuu
 • parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen tavoiteasetannassa
 • tiedottaminen ja kommunikaatio
 • muutoksen hallinta
 • TTT-järjestelmän kuvaaminen, tietojen hallinta
 • muutosten hallinta
 • ulkoistus, hankinta, urakoitsijat
 • TTT-indikaattorit ja niiden analysointi
 • johdon katselmus
 • tapahtumien, tapaturmien, ”läheltä piti” -tilanteiden käsittely
 • jatkuva parantamisen prosessi
 • sisäisen TTT-auditoinnin kysymyslista

Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua työkalupohjia soveltaen

14:00
Kahvi
Miten toteuttaa päivitysprojekti?
 • Projektisuunnitelma
 • Kuiluanalyysi mitä on, mitä puuttuu
 • Kriittiset kohdat päivittämisessä

Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua työkalupohjia
soveltaen

Päivän yhteenveto ja keskustelua
 • Miten jatkaa tästä?
16:00
Koulutuksen päätös

Opettajat

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

KM Elina Mäkinen on liiketoiminnan kehittämisen ja laadun asiantuntija, jolla on laaja tietämys ja erilaisten prosessi-, laatu-, arviointi-, riskienhallinta- ja tiedonhallinta työkaluista ja toimintamalleista. Sertifikaatteja löytyy sekä henkilö- että organisaatiohistoriasta lukuisia. Ekosysteemien mallintaminen ja jatkuvuudesta huolehtiminen vastuullisesti ovat aiheita, joista Elina on ollut viime vuosina erityisen kiinnostunut. Käytännön kokemusta kokonaisvaltaiseen toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen on kertynyt sekä konsulttina että nykyisin Arterin johtoryhmän jäsenenä ja konsultti- ja asiantuntijatiimin vetäjänä.

Varaa oma koulutuspäivä organisaatioosi

Ota yhteyttä ja räätälöidään organisaationne tarpeisiin soveltuva koulutuskokonaisuus!

Kysy lisää


Tiina Riutta toimii Arterin koulutuspäällikkönä. Hänen vastuullaan on Arterin koulutusten järjestäminen sekä koulutustarjonnan kehittäminen. Ota yhteys Tiinaan kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.