QF-koulutukset

Kokeileva Kata ja Kaizen-työpajat – 2pv

Kysy lisää

Kokeileva Kata ja Kaizen-työpajat prosessien lean-kehittämistekniikkoina

Prosessien kehittämisessä henkilöstön kehittämisosaamista lisäävä Toyota KATA -tekniikka on tehokas esimiehen valmennustaitoja kuin henkilöstön ongelmanratkaisutaitoja edistävä pienten askelten tekniikka.

Esimies hakee ja tuo tiimille kehittämistekniikoita, kouluttaa niitä ja haastaa tiimiä etenemään askel askeleelta kohti prosessille asetettua kehistyhaastetta kohti.

Henkilöstö suunnittelee miten edetä seuraava askel kohti välitavoitetilaa, toteuttaa sen, arvioi yhdessä esimiehen kanssa miten onnistuttiin ja mitä opittiin. Seuraavaksi esimies haastaa miettimään seuraava kokeilevaa askelta.

Toyota Kaizen-työpajat toimivat kehityspurskeina, joissa suunnitellaan ratkaisuja prosessin tai arvovirtakuvauksessa tunnistettujen ongelmien poistamiseksi. Kaizen-työpajat koostuvat ratkaistavien ongelmien tai kehitystarpeiden tunnistamisesta, ratkaisutiimien valinnasta, ennakkovalmistautumisesta, ratkaisun luovista työpajapäivistä, toteuttamisesta ja tulosten varmentamisesta.

Koulutus on tarkoitettu

 • päälliköille,
 • prosessin omistajille,
 • kehittäjille
 • niin Lean periaatteita tunteville, kuin prosessien jatkuvan parantamisen tekniikoista kiinnostuneille.

Oppimismenetelmät

Koulutus koostuu luentotyyppisesä opetuksesta ja harjoitteista. Päivän aikana käydään vuorovaikutteista keskustelua ja tehdä käytäntöön soveltavia harjoitteita. Katan ja Kaizeneiden kompastuskohdat ja onnistumisen edellytykset käydään läpi omaan organisaatioon peilaten. Osallistujat saavat myös ajankohtaisen luettelon tuoreimmista Kata ja Kaizen kirjallisuusviitteistä.

Näin Arterin etäkoulutukset toimivat käytännössä:

 • Koulutus tapahtuu videoyhteyden kautta. Näin kouluttaja ja opiskelijat pääsevät olemaan aidossa vuorovaikutuksessa keskenään pidemmänkin matkan päästä.
 • Kaikille osallistujille lähetetään linkki, jonka kautta he pääsevät mukaan koulutukseen. Tämä ei vaadi erillisten ohjelmien asentamista tietokoneelle.
 • Opetus tapahtuu klo 9-16 välillä. Koulutuksesta pidetään joitakin noin 10 min taukoja ja lisäksi tunnin mittainen lounastauko.
 • Osallistujat saavat käyttöönsä kattavan sähköisen kurssimateriaalin opiskelun tueksi.

Miksi osallistua?

 • Opit Kaizen-työpajojen suunnittelu-, toteutus- ja seurantavaiheiden olennaiset seikat
 • Hallitset henkilöstöä tehokkaasti osallistavan kokeilevan Katan vaiheet ja kehitysaskelten A3-kirjaamisen
 • Ymmärrät leanin periaatteita ja lean-kulttuurin edellytyksiä
 • Opit valmennus- ja parannuskatan periatteet
 • Ymmärrät esimiehen valmentavan roolin avaintehtävät
 • Saat omaksesi työpajojen eri vaiheissa käytettävät työpohjat

Aikataulu

9:00
Aloitus
 • Ohjelma
 • Tavoitteet
Valmentava ja parantava (Toyota) Kata
 • Leanin  ja jatkuvan parantamisen periaatteita
 • Johtamisen ja osallistamisen kulttuuri Katan tukena
 • Esimiehen rooli ja henkilöstön rooli Katassa

 

 • Katan rooli parantamisessa
  • Prosessin kehityshaasteen asettaminen ja ymmärtäminen
  • Prosessin nykytilan ymmärtäminen
  • Prosessin haasteeseen liittyvien välitavoitteiden asettaminen
  • Kokeilujen kautta kohti välitavoitetilaa ja edelleen uutta tavoitetilaa

 

 • Esimies ja valmennuskata tukemassa ihmisten oppimista, kasvamista ja kehittymistä
 • Ongelmanratkaisutekniikat kokeilujen toteuttamisessa
 • Katan käytön onnistumistekijöitä ja sudenkuoppia
 • Esimerkkejä
 • Soveltavia harjoitteita omaan organisaatioon liittyen
12:00
Lounas
12:45
Edellinen aihe jatkuu
14:00
Kahvi
14:15
Edellinen jatkuu
15:45
Yhteenveto ja keskustelua
16:00
Päätös
9:00
Kaizen-työpajat arvovirtojen kehittämisessä
 • Karkean arvovirtakuvauksen laatiminen Kaizen kehittämiskohteiden tunnistamiseksi
  • Arvovirtakuvaus
  • Nykytilan kuvaus
  • Tulevaisuuden tilan tavoitteet
  • Kaizen työpajakohteiden tunnistus tulevaisuustilaan pääsemiseksi

 

 • Jakaannutaan esim. 3 ryhmään ja kukin ryhmä mallintaa karkeasti itselleen
  • tutun prosessin arvovirtatekniikalla, määrittelee sille tavoitetilavaatimukset ja
  • tunnistaa Kaizen työpajoissa työstettäviä parannuskohteita

 

 • Kaizen työpajat prosessiongelmien ja kehitystarpeiden toteuttamisessa
  • Kaizen Event, Burst, Blitz, Rullaava Kaizen, Web-Kaizen -käsitteet
  • Johtamisen ja jatkuvan parantamisen kulttuuri työpajojen tukena
  • Kaizen työpajan periaate tiivistetysti
  • Plan Do Study Act työpajan ytimessä
  • Prosessiongelmia ja kehitystarpeita, joissa Kaizenia tyypillisesti sovelletaan
  • Kaizen kehityskohteen valina
  • Tiimin nimeäminen ja tehtävän anto
  • Ennakkotehtävät

 

 • Kaizen työpajapäivät ja niiden tyypillinen sisältö
  • Kehityssuunnitelman toteutus ja seuranta
  • Työpajan jälkipuinti
  • Kaizen työpajan eri vaiheiden työkalupohjat

 

 • Kaizenien menestystekijät ja sudenkuopat
 • Esimerkkejä
 • Soveltavia harjoitteita omaan organisaatioon liittyen
11:30
Lounas
12:15
Kaizen työpajat jatkuu
14:00
Kahvi
14:15
Kaizen-työpajat jatkuu
15:45
Yhteenveto ja keskustelu
16:00
Päätös

Opettajat

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Varaa oma koulutuspäivä organisaatioosi

Ota yhteyttä ja räätälöidään organisaationne tarpeisiin soveltuva koulutuskokonaisuus!

Kysy lisää


Tiina Riutta toimii Arterin koulutuspäällikkönä. Hänen vastuullaan on Arterin koulutusten järjestäminen sekä koulutustarjonnan kehittäminen. Ota yhteys Tiinaan kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.