QF-koulutukset

Riskienhallinnan, jatkuvuuden ja turvallisuuden rakentaminen

Ilmoittaudu koulutukseen

Organisaation riskienhallinnan ja jatkuvuuden rakentaminen on systemaattista ja pitkäjänteistä työtä. Sillä varmistetaan toiminnan jatkuvuus sekä henkilöstön ja tietojenkäsittelyn turvallisuus. Työ koostuu mm. turvallisuusjohtamisen (safety and security), riskienhallinnan sekä jatkuvuuden elementeistä. Kaikki tämä tulisi liittää osaksi organisaation muita toimintajärjestelmiä, kuten laatu- ja ympäristöjärjestelmiä ja tätä kokonaisuutta tulisi seurata ja jatkuvasti parantaa.

Riskien- ja jatkuvuudenhallinnan tavoitteena on vähentää organisaation toimintaan liittyviä riskejä ja niistä aiheutuvia vahinkoja ja kustannuksia sekä luoda valmiudet mahdollisimman häiriöttömään toimintaan. Juuri siksi on tärkeää, että toiminta on ennakoivaa, tietoista, suunnitelmallista ja järjestelmällistä.

Oppimismenetelmät

Koulutus on kaksipäiväinen ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista. Osallistujia haastetaan erilaisten tehtävien ja harjoitteiden avulla ja he saavat käyttöönsä aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä kehittämistyön tueksi.

Koulutuksen tavoitteena on:

 • saada näkemys ja työkaluja riskien- ja jatkuvuudenhallintaan
 • tehdä riskienhallinnasta liiketoimintaa tukevaa ja kannattavaa;
 • varmistaa yrityksen jatkuvuus yllättävissä tilanteissa;
 • edistää organisaation turvallisuuskulttuuria;
 • kehittää ymmärrystä kuinka erilaiset viitekehykset tukevat ja ohjaavat turvallisuuden kehitystyötä.

Aikataulu

9:00
Päivän avaus
 • Esittäytyminen
 • Ohjelma ja tavoitteet ja koulutuksen rakenne
Turvallisuuden hallintajärjestelmä
 • Toimintaympäristön merkitys
 • Erilaisten viitekehysten huomioiminen mm. ISO 27001 ja KATAKRI
 • Johtaminen
 • Erilaisten turvallisuuselementtien huomioiminen
  • Henkilöstöturvallisuus
  • Fyysinen turvallisuus
  • Tietoturvallisuus
Riskienhallinta
 • ISO 31000 (riskienhallinta) perusteet
 • Havainnointi
 • Tunnistus
 • Arviointi
 • Toimenpiteet

 

16:00
Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy
9:00
Päivän tavoitteiden läpikäynti
Jatkuvuuden hallintajärjestelmä
 • ISO 22301 (Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmä) perusteet
 • Suunnittelu
 • Tukitoiminnot
 • Toiminta
 • Seuranta ja arviointi
 • Jatkuva parantaminen
16:00
2. koulutuspäivä päättyy

Opettajat

Arterin seniortason konsultti Jari Saalilla on lähes 30 vuoden historia eri organisaatioiden toiminnan kehittämisen parista. Hänellä on laaja kokemus ja tietämys johtamisen, toimintajärjestelmien, riskienhallinnan ja jatkuvuuden sekä tiedonhallinnan ja -turvan osa-alueilta. Jari saa usein palautetta siitä, miten hänen rauhallinen ja määrätietoinen tapansa luotsata asiakasprojekteja tarttuu projektiryhmiin: suunnitellut muutokset tulevat tehdyiksi ja ne juurtuvat arkeen.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1200 €/hlö + alv. Hinta sisältää koulutuspäivän ja sähköisen kurssimateriaalin oppimisen tueksi.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Suosittelemme ilmoittautumaan koulutukseen mahdollisimman ajoissa, jotta koulutuksen toteutus varmistuu hyvissä ajoin, viimeistään 8 päivää ennen ensimmäistä koulutuspäivää. Pidätämme oikeudet koulutuksen aikataulumuutoksiin.

Ilmoittaudu

KE 08.05.2024 09:00 - 16:00 Online

Riskienhallinnan, jatkuvuuden ja turvallisuuden rakentaminen – 8.5. ja 29.5.

Online 1200 € + ALV

Kysy lisää


Tiina Riutta toimii Arterin koulutuspäällikkönä. Hänen vastuullaan on Arterin koulutusten järjestäminen sekä koulutustarjonnan kehittäminen. Ota yhteys Tiinaan kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.