QF-koulutukset

Kokonaisvaltainen riskienhallinta ja yritysturvallisuus – 2pv

Ilmoittaudu koulutukseen

Riskienhallinta on systemaattista työtä yrityksen toiminnan jatkuvuuden, yrityksen hallitseman tiedon ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Se koostuu jatkuvuussuunnittelun, riskikartoituksen, tietoturvallisuuden ja turvallisuusjohtamisen (safety and security) elementeistä. Kaikki tämä tulisi liittää osaksi organisaation muita toimintajärjestelmiä kuten laatu- ja ympäristöjärjestelmiä ja tätä kokonaisuutta tulisi hallita.

Koulutuspäivät ovat 29.3. ja 26.4.2023.

Opi perusvalmiudet kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan

Riskienhallintatyön tavoitteena on vähentää yritykseen toimintaan liittyviä riskejä ja niistä aiheutuvia vahinkoja ja kustannuksia. Juuri siksi on tärkeää, että riskienhallintatyö on ennakoivaa, tietoista, suunnitelmallista ja järjestelmällistä.

Ulkoiset asiakas- ja/tai viranomaisvaatimukset voivat ohjata toimintaa, mutta riskienhallintavaatimukset voivat tulla myös organisaation sisältä. Rakenna yrityksen riskienhallinnan perustat alusta alkaen haluttua vaatimustasoa palvelevaksi ja oikein. Tämä koulutuskokonaisuus antaa perusvalmiudet kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan perustason nostosta aina KATAKRI-auditointivaatimusten täyttämiseen asti.

Oppimismenetelmät

Koulutus on kaksipäiväinen ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista. Osallistujia haastetaan erilaisten tehtävien ja harjoitteiden avulla ja he saavat käyttöönsä aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä kehittämisen tueksi.

Koulutuksen tavoitteena on:

 • saada näkemys ja työkaluja riskienhallintaan ja turvallisuusjohtamiseen;
 • tehdä riskienhallinnasta liiketoimintaa tukevaa ja kannattavaa;
 • varmistaa yrityksen jatkuvuus yllättävissä tilanteissa;
 • edistää organisaatioiden turvallisuuskulttuuria;
 • kehittää ymmärrystä eri toimintaympäristöissä olennaisiin riskienhallintakohteisiin ja
 • antaa valmiudet rakentaa yritykselle KATAKRI-vaatimukset täyttävä riskienhallinta-malli.

Aikataulu

9:00
Päivän avaus
 • Esittäytyminen
 • Ohjelma ja tavoitteet ja koulutuksen rakenne
Jatkuvuus
 • Toimintaympäristön merkitys
 • Toimitusketjut
 • Tuotanto
 • Järjestelmät
 • Poikkeustilannesuunnitelmat ja -hallinta
 • Toiminta poikkeustilanteessa
 • Harjoittelu ja jatkuva parantaminen

Ryhmäpohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua

Turvallisuusjohtaminen
 • Turvallisuusmääräys, -politiikka ja -käsikirja
 • turvallisuuden vuosikello
 • Toimintaympäristön vaatimukset -> strategia -> päämäärät ->

 

12:00
Lounastauko
Turvallisuusjohtaminen jatkuu
 • Vastuumääritys ja tehtävät
 • Viestintä
 • Johdon katselmus
 • Laki- ja viranomaisvaateet

 

Riskikartoitus ja arviointi
 • Riskien tunnistus
 • Riskien arviointi
 • Riskien hallintatoimenpiteet
 • Riskit ja prosessikehitys
 • Ennakointi ja ennaltaehkäisy

Ensimmäisen päivän yhteenveto, kysymyksiä ja keskustelua

16:00
Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy
9:00
Päivän tavoitteiden läpikäynti
Ulkoiset normit ja viitekehykset
 • Sisäinen turvallisuuskulttuuri
 • Yleisimmät normit, viitekehykset ja ohjeistukset
  • KATAKRI
  • Vahti- ja EU-ohjeistus
  • ISO 27000-sarja
  • ISO 31000
  • Suomen lait (turvallisuuden kannalta keskeiset lait)

Ryhmäpohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua

11:30
Lounastauko
Tietoturvallisuus
 • Tiedon luokittelu
 • Tiedon käsittely
 • Tiedon siirto ja lähettäminen
 • Tiedon tuhoaminen
 • Asiakkaan tieto
 • Yrityksen tieto
Fyysinen turvallisuus
 • Vaatimukset ja normit
 • Turvallisuuskehät ja -valvonta
 • Turvallisuusseuranta, rekisterit ja -ilmoitukset
 • Testaus ja ylläpito
Henkilöturvallisuus
 • Työsuhteen elinkaari
 • Tukiprosessit
 • Turvallisuusselvitykset
 • Tehtävien vaaralliset yhdistelmät
 • Perehdytys, koulutus ja seuranta
 • Työmatkaliikenne ja matkustaminen
Koulutuksen yhteenveto ja keskustelu
16:00
2. koulutuspäivä päättyy

Opettajat

Kouluttaja Jari Saalilla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus kansainvälisessä pörssiyhtiössä mm. laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtajana, pääauditoijana sekä valmistuksen johtoryhmän jäsenenä. Jari on menestyksellisesti johtanut kymmeniä toiminnankehittämisen, riskienhallinnan ja turvallisuuden sekä jatkuvan parantamisen projekteja Suomessa ja ulkomailla.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1200 € + alv. Hinta sisältää koulutuspäivän ja sähköisen kurssimateriaalin oppimisen tueksi.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Suosittelemme ilmoittautumaan koulutukseen mahdollisimman ajoissa, jotta koulutuksen toteutus varmistuu hyvissä ajoin, viimeistään 8 päivää ennen ensimmäistä koulutuspäivää. Pidätämme oikeudet koulutuksen aikataulumuutoksiin.

Ilmoittaudu

KE 29.03.2023 09:00 - 16:00 Online

Kokonaisvaltainen riskienhallinta ja yritysturvallisuus – 2 pv – 29.3. ja 26.4.2023

Online 1200 € + ALV

Kysy lisää


Tiina Riutta toimii Arterin koulutuspäällikkönä. Hänen vastuullaan on Arterin koulutusten järjestäminen sekä koulutustarjonnan kehittäminen. Ota yhteys Tiinaan kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.