QF-koulutukset

Laadunhallinnan perusteet – tunne toimintajärjestelmän viitekehykset

Kysy lisää

Opi tuntemaan toimintajärjestelmän yleisimmät viitekehykset – ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001

Laadunhallinnan päätarkoitus on asiakkaan vaatimuksien täyttäminen sekä pyrkimys ylittää odotukset. Tämä onnistuu vain oman toimintaympäristön ymmärtämisen ja jatkuvan parantamisen kautta.

Systemaattinen laadunhallinta vaatii rinnalleen toimintajärjestelmän, jonka avulla organisaatio dokumentoi, kehittää ja johtaa liiketoimintaansa jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti.

Organisaatio voi hyödyntää toimintajärjestelmän rakentamisessa erilaisia viitekehyksiä. Yleisimpiä niistä ovat ISO 9001:2105, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018, sekä toimialakohtaiset standardit, joita voidaan tarvittaessa sertifioida ulkopuolisen auditoijan puolesta.

Tämän Laadunhallinnan perusteet -koulutuksen avulla:

 • Opit laadunhallinnan peruselementit.
 • Opit tuntemaan ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -standardien keskeiset periaatteet.
 • Saat perustiedot ja taidot siitä, miten lähteä liikkeelle toimintajärjestelmän rakentamisessa.
 • Opit, miten toimintajärjestelmän osat (mm. toimintaympäristön ymmärtäminen, viestintä ja riskienhallinta) tukevat toisiaan.
 • Opit, miten laadunhallinnalla tuetaan organisaation pitkän tähtäimen visioita ja strategiaa sekä päivittäistä toimintaa.

Koulutuksen oppimismenetelmät

 • Koulutuspäivä koostuu luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista.
 • Osallistujat saavat kattavan materiaalin erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen toimintajärjestelmän rakentamisen tueksi.

Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön sekä hinnoitteluun alta ja varaa paikkasi koulutukseen.

Aikataulu

9:00
Päivän avaus
 • Esittäytyminen
 • Koulutuspäivän ohjelma ja tavoitteet
Miten liikkeelle laadunhallinnan kehittämisessä?
 • Käsitteet, määritelmät ja periaatteet
 • Tuotteen/palvelun, toiminnan ja tulosten laatu
 • Asiakkaan kriteerit, asteikko ja vertailut
 • Laatuperiaatteet ja keskeiset vaatimukset
 • Miten varmistaa laatu?
Hyvän toimintajärjestelmän piirteitä
 • Rakenne
 • Toimintajärjestelmän osat
 • Keskeiset elementit ja niiden yhteydet
 • Prosessimainen toimintatapa
11:30
Lounastauko
12:30
Viitekehykset, niiden keskeiset periaatteet ja integrointi
 • ISO 9001:2015 laatujärjestelmä
 • ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmä
 • ISO 45001:2018 TTT-järjestelmä (työturvallisuus, työsuojelu ja työhyvinvointi)
 • Johtamisjärjestelmästandardien yhteiset elementit
 • Riskienhallinta
 • Viestintä
Arviointi ja jatkuva parantaminen
 • Mittaaminen
 • Auditointi
 • Johdon katselmus
Miten jatkaa tästä?

Päivän yhteenveto ja keskustelua

16:00
Koulutuspäivä päättyy

Opettajat

Evelina Saarela toimii konsulttina Arterilla. Evelinalta löytyy kokemusta laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmistä sekä niihin liittyvistä teknisistä ratkaisuista niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta. Hänen vahvuutena on ISO-johtamisjärjestelmästandardien soveltaminen käytäntöön. Lisäksi häneltä löytyy kokemusta yritysten sisäisistä kehitystehtävistä, muun muassa sisäisten auditointien vastaavana sekä IMS-ohjelmiston pääkäyttäjänä. Evelinan työskentelylle on ominaista keskusteleva ja ratkaisukeskeinen ote sekä kyky auttaa hahmottamaan monimutkaisiakin kokonaisuuksia. Evelinalta löytyy myös IPMA D -projektiosaajasertifikaatti.

Arterin seniortason konsultti Jari Saalilla on lähes 30 vuoden historia eri organisaatioiden toiminnan kehittämisen parista. Hänellä on laaja kokemus ja tietämys johtamisen, toimintajärjestelmien, riskienhallinnan ja jatkuvuuden sekä tiedonhallinnan ja -turvan osa-alueilta. Jari saa usein palautetta siitä, miten hänen rauhallinen ja määrätietoinen tapansa luotsata asiakasprojekteja tarttuu projektiryhmiin: suunnitellut muutokset tulevat tehdyiksi ja ne juurtuvat arkeen.

Hinta

Koulutuksen hinta on 650 € + alv / hlö. Hinta sisältää koulutuspäivän ja sähköisen kurssimateriaalin oppimisen tueksi.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Suosittelemme ilmoittautumaan koulutukseen mahdollisimman ajoissa, jotta koulutuksen toteutus varmistuu hyvissä ajoin, viimeistään 8 päivää ennen ensimmäistä koulutuspäivää. Pidätämme oikeudet koulutuksen aikataulumuutoksiin.

Kysy lisää


Tiina Riutta toimii Arterin koulutuspäällikkönä. Hänen vastuullaan on Arterin koulutusten järjestäminen sekä koulutustarjonnan kehittäminen. Ota yhteys Tiinaan kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.