QF-koulutukset

Lean-kulttuurin juurruttaminen jatkuvan parantamisen mahdollistamisessa

Kysy lisää
Laadunhallintajärjestelmät ovat olleet vuodesta 1988 alkaen 30 vuotta monien organisaatioiden käytössä, mutta missä ovat suomalaisen kilpailukyvyn näytöt? Yllättävän paljon auditoija ja kouluttaja törmää edelleen sähläämiseen, ”tulipalojen” sammuttamiseen, kyynistyneisiin operatiivisen arjen puurtajiin ja toistuviin ongelmiin. Standardien termi jatkuva parantaminen on kyllä dokumenteissa, mutta jostain syystä jatkuvan parantamisen henki ei ole muuttunut itseohjautuvaksi toiminnaksi.Lean-ajattelussa kivijalkana on johdon ja henkilöstön välinen yhdessä kehittyminen, ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen, henkilöstön itseohjautuvuuden laajentaminen, johdon ja esimiesten valmentavan otteen vahvistaminen. Lean kulttuurin juurruttaminen -koulutuksessa opit, miten lean tukee jatkuvan parantamisen mahdollistamisessa ja saat konkreettiset työkalut jatkuvan kehittämisen tueksi.

Oppimismenetelmät

Koulutus on yksipäiväinen ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä sekä syventävistä ryhmätyöpohdinnoista. Koulutusta edeltää orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivän antia. Koulutuspäivän päätteeksi osoitetaan selvästi, miten osallistujat voivat jatkaa tästä.

Kurssilaiset saavat tuhdin paketin erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Miksi osallistua

 • Saat ymmärryksen johdon vastuusta organisaation kehittämisen, ilmapiirin ja jatkuvan parantamisen mahdollistamisen kulmakivenä
 • Saat ymmärryksen johdon ja henkilöstön roolista tavoitteellisen toiminnan, suorituskyvyn mittaamisen ja jatkuvan parantamisen prosessien generaattorina
 • Perehdyt jatkuvan kehittämisen työkaluihin
 • Vaihdat kokemuksia ja näkemyksiä

Aikataulu

8:30
Aamukahvit ja ilmoittautuminen
9:00
Avaus ja koulutuksen tavoitteet
 • Esittäytyminen
 • Ohjelma
 • Tavoitteet
Lean kulttuuri – miten eri lähteet määrittelevät ko käsittettä
 • Johtaminen ja johtajuus lean kulttuurin luomisessa ja kehittämisessä
 • Valmentava ja kannustava esimiestyö omatoimisuuden tukemisessa
 • Henkilöstön luottamuksen vahvistaminen ja arvostuksen tunteen kokeminen
 • Tavoitteiden juurruttaminen dialoogin kautta, kaikki tietävät mitä tahdotaan
 • Alustukset, keskustelut ja ryhmätyöharjoitteet
11:30
Lounas
12:30
Lean-metodien hyödyntäminen
 • Itseohjautuvuuden mahdollistaminen yksilö- ja tiimitasolla
 • Ongelmanratkaisutaidot osana niin johdon kuin asiantuntijoiden työtä
 • Pienten kokeilujen avulla oman vaikutuskyvyn vahvistaminen (ns Toyota Katametodi)
 • Kokemusten ja osaamisen jakaminen yhdessä kehittymisessä
 • Alustukset, keskustelut ja ryhmätyöharjoitteet

 

14:00
Kahvitauko
Lean-kulttuuri
 • Lähtötilanteen arviointi ja kyselymallit
 • Toimivan lean-kulttuurin piirteitä
 • Lean-kultuurin mittaaminen kyselyjä, haastatteluja ja havainnointia käyttäen
 • Miten jatkaa ja kehittää laadukasta johdon ja henkilöstön yhteistyötä?
 • Alustukset, keskustelut ja ryhmätyöharjoitteet
16:00
Koulutuksen päätös

Opettajat

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Varaa oma koulutuspäivä organisaatioosi

Ota yhteyttä ja räätälöidään organisaationne tarpeisiin soveltuva koulutuskokonaisuus!

Kysy lisää


Tiina Riutta toimii Arterin koulutuspäällikkönä. Hänen vastuullaan on Arterin koulutusten järjestäminen sekä koulutustarjonnan kehittäminen. Ota yhteys Tiinaan kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.