Haasteita tai epäselvyyksiä tiedonhallintamallin rakentamisessa?

Ota avuksesi Arterin valmis mallipohja tiedonhallintamallin luomiseen ja tiedonhallintalain asettamien vaatimusten ja edellytyksien täyttämiseen. Valmiin pohjan avulla taklaat haasteet ja epäselvyydet tiedonhallintamallin rakentamisessa ja nopeutat mallin toteutusta.

Mihin tiedonhallintalaki vaikuttaa julkishallintoisilla toimijoilla?

Tiedonhallintalaki astui voimaan 1.1.2020, lain siirtymäaikojen puitteissa julkishanllintoisten organisaatioiden tulee saada ensimmäisenä valmiiksi tiedonhallintamalli 1.1.2021 mennessä. Tiedonhallintayksiköiden on siirtymäajan jälkeen kyettävä tuottamaan julkaisukelpoisia arkkitehtuurikuvauksia ja arvioimaan muutosten vaikutuksia organisaation tiedonhallinnassa. Jokaisen tiedonhallintayksikön tehtävänä on lisäksi huolehtia muun muassa organisaation asianmukaisista työvälineistä ja koulutuksesta tiedonhallintaa koskevien velvollisuuksien täyttämiseksi

Rakenna tiedonhallintamalli valmiin pohjan avulla

Rakenna organisaationne tiedonhallintamalli suomalaisen ARC-ohjelmiston avulla. Olemme tehneet mallinrakentamisesta mahdollisimman helppoa: Tiedonhallintamallin rakentamisessa ARC-ohjelmistolla huomioidaan jo olemassa olevia kuvauksia toiminnasta, sillä tiedonhallintamallissa ei varsinaisesti ole kyse uuden asian dokumentoinnissa vaan näkökulmasta. Voit tuoda ohjelmistoon esimerkiksi valmiita Excel-tiedostoja ja ohjelmiston avulla tuotat, sinne jo kertaalleen tuoduista tiedoista erilaisia lain vaatimia näkymiä. Vaikkapa tietosuojan tai asiakirjajulkisuuskuvauksen velvoitteen mukaisesti.

Valmiin pohjan avulla taklaat haasteet ja epäselvyydet tiedonhallintamallin rakentamisessa

Me Arterilla olemme halunneet tehdä tiedonhallintamallin toteuttamisesta mahdollisimman helppoa. Olemme luoneet ratkaisuksi valmiin tiedonhallintamallipohjan ARC-ohjelmistoomme, joka vastaa tiedonhallintalain velvoitteisiin. Samalla mallin toteutus nopeutuu ja organisaation olemassa olevaa tietoa voidaan hyödyntää. Kokeile veloituksetta, kuinka ARC-ohjelmiston valmis tiedonhallintamallipohja sopii tarpeisiinne tilaamalla ilmainen demo alla olevan lomakkeen kautta.

Tilaa demo-tunnukset tällä lomakkeella ja kokeile ARC-ohjelmistoa ilmaiseksi - kokeilu ei edellytä sitoutumista:

* Merkityt kohdat ovat pakollisia.

Lue lisää tiedonhallintamallista!

Selkeä tietopaketti tiedonhallintalaista ja -mallista