Pikaopas

Prosessien pikaopas

Haluatko ymmärtää paremmin prosessien merkityksen ja oppia kuvaamaan organisaation prosesseja loogisesti? Lataa itsellesi Arterin Prosessien pikaopas.

Prosesseja käytetään organisaatiossa ohjauksen tukena, resurssitarpeiden tunnistamisessa, palveluiden kehittämisessä, tulosten mittaamisessa, ongelmatilanteiden selvittämisessä sekä muutosjohtamisen välineenä. Ne toimivatkin yrityksessä mallina tehdä asioita.

Prosessi on joukko loogisesti toisiinsa liittyviä toimintoja, sekä niiden toteuttamiseen tarvittavia resursseja ja ohjausta, joiden avulla saadaan aikaan toiminnan tulokset. Yrityksissä kaikki toiminta on prosessinomaista ja siksi prosessijohtaminen on tärkeässä asemassa.

Myös prosessin kuvaus on osa prosessin kehittämistä. Prosessikuvaukset ovatkin niin johdon, kehittäjien, kuin palveluista vastaavien työväline. Prosessien kuvaaminen auttaa liiketoiminnan tehostamisessa, kun asiat tehdään kerralla alusta loppuun ja prosessi toistetaan samalla tavoin.

Prosessien pikaopas auttaa kuvaamaan organisaationne prosessit ja kehittämään niitä.

Lataa opas alla olevalla lomakkeella –>

Pikaopas sisältää:

  • Prosessien kuvausohjeen.
  • Erilaisia prosessien kehittämistekniikoita.
  • Hyvän prosessin avaimet.
  • Prosessien merkityksen osana arkea.

Lomakkeen täyttämällä saat itsellesi Prosessien pikaoppaan

Lähettämällä hyväksyn, että antamani henkilötiedot tallennetaan Arter Oy:n suoramarkkinointirekisteriin.