Pikastartti kokonaisarkkitehtuuriin

Pikastartti Kokonaisarkkitehtuuriin | Arter Oy Webinaari

Kokonaisarkkitehtuuri on tapa hahmottaa organisaation kokonaisuutta tunnistamalla eri asioiden väliset yhteydet,  ja sitä pelätään usein runsaasti aikaa vievänä työnä. Tämän ongelman ratkaisemiseksi Arter Oy on suunnitellut Pikastartti kokonaisarkkitehtuuriin -palvelun, jossa ydinasiat kuvataan ketterästi kolmessa päivässä.

Palvelu on suunniteltu resurssitehokkaaksi ja tiedonkeruu on helppoa ohjeiden ja valmiiden mallipohjien avulla. Lopputuloksena organisaatio ja sen johto hahmottaa kokonaisarkkitehtuurin käytännön arvon palveluiden, prosessien ja tietojärjestelmien kerrosnäkymänä sekä omaa valmiuden jatkaa kokonaisarkkitehtuurityötä myös omillaan.

Toukokuun lopulla voimaan astunut tietosuoja-asetus on pakottanut organisaatioita tunnistamaan tietojärjestelmänsä, joten kokonaisarkkitehtuuri toimii hyvänä jatkumona sen myötä aloitetulle työlle ja näin ollen tietosuoja-asetukseen käytetystä työmäärästä voidaan jalostaa liiketoiminnallista hyötyä organisaatiolle.

Tavoitteet ja hyödyt:

  • Kokonaisarkkitehtuuri pähkinänkuoressa
  • Kokonaisarkkitehtuurin hyödyt organisaatioille
  • ARC ohjelmiston Kokonaisarkkitehtuurin pikastartti mallin esittely
Webinaarin pitäjä on Arterin avainasiakaspäällikkö Mikko Tuominen.

Katso webinaaritallenne: