Laajenna laatujärjestelmää kohti laatujohtamisen (TQM) periaatteita

QF Koulutus Laajenna laatujärjestelmää kohti laatujohtamisen (TQM, Total Quality Management) periaatteita

Johtamisjärjestelmästandardien uudistamisessa johtajuuden ja johdon sitoutumisen osoittamisen vaatimukset lisääntyivät selvästi aikaisempiin versioihin nähden, mutta edelleenkin päivitettyjen standardien vaatimukset ovat kompromissi, jotka eivät edusta ns. viimeisimpiä parhaita käytäntöjä. Standardien käyttötarkoitus on toimia tarvittaessa kahden osapuolen vaatimusliitteinä keskinäisissä sopimuksissa. Standardit palvelevat tavallaan ns. perusasioiden julistuksina laatu-, ympäristö. työturvallisuus-, tietoturva- ym. asioissa, joihin sopimusosapuolet voivat sitoutua.

Laadunhallintastandardia ISO 9001:2015 ei ole suunniteltukaan olemaan vaatimuslista viimeisimmistä laadunhallinnan menettelyistä ja periaatteista. ISO 9001 -standardin Plan-Do-Check-Act -periaate mahdollistaa erinomaisen hyvin laadunhallintajärjestelmän laajentamisen ns. Total Quality Management -vaatimuksia sisältäväksi laadukkaan johtamisen järjestelmäksi.

Tässä koulutuksessa paneudutaan muutamiin TQM-näkökulmiin, joiden avulla organisaatio voi laajentaa peruslaatujärjestelmää kokonaisvaltaisemmaksi laadukkaan johtamisen järjestelmäksi. TQM-periaatteet soveltuvat laadunhallinnan lisäksi niin ympäristöjohtamiseen, työturvallisuus- kuin tietoturvajohtamiseen ja antavat uutta otetta järjestelmien vaikuttavuuden lisäämiseen.

Oppimismenetelmät

Koulutus on yksipäiväinen (1 pv) ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista.

Koulutuspäivän päätteeksi osoitetaan selvästi, miten osallistujat voivat jatkaa tästä. Kurssilaiset saavat tuhdin paketin erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Miksi osallistua?

 • Perehdyt Total Quality Management (TQM) ajattelun viimeisimpiin periaatteisiin, joiden avulla voit laajentaa organisaationne laadunhallinta- tai toimintajärjestelmää kokonaisvaltaisemmaksi
 • Lisäät järjestelmien kykyä saavuttaa johdon määrittelemät halutut tulokset
 • Perehdyt TQM-ajattelun laajennettuun laatukäsitteeseen ja asiakaskeskeisyyteen
 • Pääset oppimaan TQM-ajattelun johtajuusnäkemyksestä, tavoiteasetannasta, laatukulttuuriajatuksista, jatkuvan parantamisen näkemyksestä sekä henkilöstön osallistamisesta

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu johto-, laadunhallinta-, ympäristö-, turvallisuus- ja lean kehittämistoiminnoista vastaaville. Koulutus sopii laatu-, kehitys-, ympäristöpäälliköille, prosessinomistajille, sisäisille auditoijille, esimiehille ja johdolle sekä kaikille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita tavoitteellisesta toiminnasta, mittaamisesta, ja organisaation jatkuvasta kehittämisestä.

Laajenna laatujärjestelmää kohti laatujohtamisen (TQM) periaatteiden soveltamista

TULEVAT TOTEUTUKSET

  KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA

  08:45 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

  09:00 Päivän avaus, ohjelma ja tavoitteet

  * Total Quality Management käsite ja historiaa

  * Laatukäsite Total Quality Management-ajattelussa

  * TQM-gurujen keskeisimpiä teesejä laadukkaan johtamisen piirteistä

  * TQM-ajattelun ja ISO 9001:2015 näkökulman merkittävimmät erot

  * Laatukulttuurin piirteitä, jotka tukevat kokonaisvaltaista toimintajärjestelmien hallintaa ja tuloskuntoa

  * Mikromanageerauksesta kohti kokonaisvaltaista systeemien johtamista

  Alustukset, keskustelut, pienharjoitteet

  11:30 Lounas

  12:15 Ohjelma jatkuu

  * TQM ja asiakaskeskeisyys

  * TQM-näkemys tavoitteiden asettamisesta, kytkennästä strategiaan ja jalkauttamisesta aina henkilökohtaiselle tasolle ml. tavoiteasetannan menetelmäesimerkkejä

  * Prosessijohtamisen avainasioita TQM-ajattelussa - tiivistelmä

  * TQM-näkemyksiä henkilöstön roolista, osallistamisesta, aktivoinnista,
  osaamisen ja ongelmanratkaisutaitojen kehittämisestä, innostamisesta,
  palkitsemisesta, itseohjautuvuuden lisäämisestä, asenteiden ja ilmapiirin
  kehittämisestä (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 ovat tässä
  näkökulmassa varsin rajoittuneita)

  Alustukset, keskustelut, pienharjoitteet

  14:00 Kahvi

  14:15 Ohjelma jatkuu

  * Toimittaja- ja asiakaskumppanuuden vahva rooli TQM-ajattelussa
  * Kumppanuuden avainasiat ja hyödyt organisaation toiminnassa
  * Kumppanuuden mittaaminen ja arviointi
  * Kumppanuuden kypsyysasteikot
  * TQM-ajattelun painotukset jatkuvassa parantamisessa

  o Jatkuvan parantamisen työkaluja (Ongelmanratkaisu, Kaizen, Kata,
  benchmarkkaus, leanin hukka- ja arvoanalyysit, laatutyökalut, six
  sigma, toc…) - tiivistelmä

  Yhteenvetokeskustelu

  Miten jatkaa tästä?

  16:00 Koulutuspäivä päättyy

  caret-down caret-up caret-left caret-right

  Jussi Moisio

  Perustaja, vanhempi konsultti, pääarvioija
  Arter

  Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen kuin myös erilaisten arviointien ja auditointien parista. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

  Hinta

  Koulutuksen hinta on 650 € + alv. Hinta sisältää koulutuspäivän, materiaalit ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

  Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

   

  Kysy lisää

  Lisätietoja koulutuksesta antaa QF-koulutuspäällikkö Tiina Riutta puh. 045 173 8212 / tiina.riutta@arter.fi.

  Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia, pidätämme oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.