Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus (3 pv)

QF-koulutus Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus

Kehitystyö vaatii ideoita, taustatietoja ja tavoitteita. Innostava ja kannustava ote on suureksi hyödyksi niin, että henkilöstö pääsee kiinni laadunhallintaan ja menestyksen tekijöihin. Kun toiminta on suunnitelmallista, asiat tehdään kerralla oikein, hyvällä asiakaspalvelulla ja ammattinsa osaavan henkilöstön toimesta niin tulokset näkyvät kysynnässä, asiakastyytyväisyydessä ja kannattavuudessa.

Oppimismenetelmät

Koulutus on kolmipäiväinen, ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista. Koulutusta edeltää orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivien antia. Kurssipäivien päätteeksi pohjustetaan välitehtävät, jotka osallistujat valmistelevat päivien välissä. Koulutuksen päätteeksi kouluttaja osoittaa, miten osallistujat voivat jatkaa tästä.

Tässä koulutuksessa opit ja verkostoidut muiden osallistujien kanssa!

Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä toimittaja-arvioinnin ja organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Miksi osallistua?

  • Saat hyvät valmiudet laatu- ja kehityspäällikkönä toimimiseen
  • Pääset perehtymään tuloksellisen toiminnan tekijöihin
  • Saat kehittämisen malleja, työkaluja ja välineitä
  • Opit jatkuvan parantamisen polkuja
  • Opit hyvistä käytännöistä
  • Saat avun muutosten hallintaan

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu toimintajärjestelmän rakentajille ja uudistajille. Koulutus sopii laatu- ja kehityspäälliköille, prosessinomistajille, sisäisille auditoijille, esimiehille ja johdolle sekä kaikille toiminnan kehittämisestä kiinnostuneille.

Koulutus

Kurssin vetäjä oli loistava tyyppi, kiitos siitä!

Asiantunteva kouluttaja ja kattava paketti. Ei tullut missään vaiheessa sellaista fiilistä, että "hohhoijaa milloin tämä koulutuspäivä loppuu", vaan huolimatta aikaisista aamuherätyksistä ja pitkistä päivistä, kuunteli mielellään kouluttajaa.

Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus (3 pv)

TULEVAT TOTEUTUKSET

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA

Ensimmäinen päivä - laadunhallinta, ympäristö ja turvallisuus

08:30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

09:00 Päivän avaus

* Esittäytyminen

* Ohjelma ja tavoitteet

Ennakkotehtävän purku, kysymykset ja keskustelua

1. Miten laadunhallinta tukee liiketointaa ja menestystä?

* Tuotteen/palvelun, toiminnan ja tulosten näkökulma

* Laadun suunnittelu, ohjaus, varmistaminen ja johtaminen

* Hyödyt ja mahdollisuudet

* Käsitteet, määritelmät ja periaatteet

2. Miten asiakaslähtöisyys muuttuu käytännöksi?

3. Miten luoda, ylläpitää ja kehittää toimintajärjestelmää?

* Strategiset aikomukset ja sidosryhmien odotukset/vaatimukset hallitaan

* Toiminnan yhtenäistäminen ja vakiointi

* Tiedon tuottaminen ja vastauksen antaminen

* Toimintakäsikirja, työnkulut, tiedonhallinta, mittaaminen ja palautteen hallinta

* Riskienhallinta

* Viitekehyksien huomioiminen mm. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2015, EFQM

4. Miten standardit ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO/DIS 45001:2016 ohjaavat järjestelmällisyyttä ja kehitystyötä?

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

12:00 Lounas

13:00 5. Miten kytkeä ympäristö- ja työturvallisuus luonotevaksi osaksi toimintajärjestelmää?

* Ympäristönäkökohdat, vaarat ja haitalliset tekijät

* Ympäristövaikutusten merkittävyys ja riskien arviointi

*  Lakisääteiset vaatimukset

* Viranomaisvelvoitteet

* Dokumentit, tiedostot ja tallenteet

* Häiriö- ja hätätilanteet

* Ulkopuolinen työvoima

* Ympäristö- ja turvallisuusmittarit

* Hankinnat

* Yhdistää ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmä luontevasti muihin järjestelmiin

* Ympäristö- ja turvallisuusarvioinnit

* Palautemenettelyt

* Johdon katselmus

6. Mitä on riskienhallinta?

* Käsitteet, määritelmät ja periaatteet

* Tunnistus ja arviointi

* Riskienhallinnan keinot

* Tilanteen seuranta ja vahingoista oppiminen

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

Välitehtävän pohjustus

16:00 Koulutuspäivä päättyy

Toinen päivä - henkilöstö tekijänä, prosessit ja tietotekniikka

08:30 Aamukahvit

09:00 Päivän avaus

Välitehtävän purku, kysymykset ja keskustelua

7.  Miksi prosessilähtöinen toimintatapa?

* Hyödyt ja mahdollisuudet

* Tunnistus, prosessikartta ja arkkitehtuuri

* Kuvaus ja määrittely

* Ohjaus, mittaus ja tuloskunto

* Prosessin omistajuus ja linjavastuut, vuorovaikutus

8. Millainen laatu- ja kehityspäällikön tehtäväkenttä?

* Mitä ominaisuuksia laatupäällikkö tarvitsee?
* Suunnittelija, valvoja ja ohjaaja
* Innostaja, kannustaja ja hengenluoja

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

12:00 LOUNAS

13:00 9. Miten hallita muutokset?

* ihmisten hyvä johtaminen

* viestintä

* asian tai idean myyminen

* riskien arviointi

10. Miten soveltaa ja hyödyntää tietoteknisiä ratkaisuja?

* rakentamisen ja kehittämisen alustat

* johtamisen, toiminnan ja ICT:n tasapainoinen kehittäminen

* tietovarastojen, järjestelmien ja infrastruktuurin yhteen toimivuus

* kokonaisarkkitehtuuri

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

Välitehtävän pohjustus

16:00 Koulutuspäivä päättyy

Kolmas päivä - jatkuvan kehittämisen ja tehostamisen toimintamallit

08:30 Aamukahvit

09:00 Päivän avaus

Välitehtävän purku, kysymykset ja keskustelua

11. Miten luoda organisaation arviointivalmiudet?

* Sisäinen auditointi

* Itsearviointi

* Toimittaja-arviointi

* Prosessien arviointi

12. Miten mitata organisaatiota ja toimintaa tasapainoisesti?

* mitattavien tekijöiden tunnistaminen

* mittariston rakenne, näkymät ja rakentaminen

* tavoitteet, toimintasuunnitelmat ja seuranta

* Tulosten analysointi, johtopäätökset ja toimenpiteet

13. Miten hallita tehtävät ja projektit?

* Indikaattorit

* Tehtävät, vastuut, aikataulu ja seuranta

* Priorisointi ja yhdistäminen

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

12:00 LOUNAS

13:00 14. Miten kehittää toimintaa ja prosesseja jatkuvasti?

* Ongelma-, menetelmä- ja tavoitelähtöinen kehittäminen

* Yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen asiakkaan kanssa

15. Miten kerätä ja hyödyntää erilaiset palautteet?

* tunnistus, kirjaus ja korjaavat toimenpiteet

16. Miten hyödyntää ongelmanratkaisun ja juurisyyanalyysin käytäntöjä?

* merkitys

* toimintamallit

* työkalut ja tekniikat

* käyttöönotto

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

Miten jatkaa tästä?

Koulutuksen yhteenveto

16:00 Koulutuspäivä päättyy

caret-down caret-up caret-left caret-right

Jari Saali

Kouluttaja, Vanhempi konsultti
Arter

Kouluttaja Jari Saalilla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus kansainvälisessä pörssiyhtiössä mm. laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtajana, pääauditoijana sekä valmistuksen johtoryhmän jäsenenä. Jari on menestyksellisesti johtanut kymmeniä toiminnan kehittämisen, riskienhallinnan ja turvallisuuden sekä jatkuvan parantamisen projekteja Suomessa ja ulkomailla.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1500 € + alv. Hinta sisältää koulutuspäivän, materiaalit ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

 

Kysy lisää

Lisätietoja koulutuksesta antaa QF-koulutuspäällikkö Tiina Riutta puh. 045 173 8212 / tiina.riutta@arter.fi.

Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia, pidätämme oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.