Kirkasta monimutkaiset kokonaisuudet helpoksi ymmärtää, kehittää ja johtaa.

ARC on työkalusi muutosjohtamisen tueksi. Kokonaisarkkitehtuurin mallintamisen työkalu mahdollistaa organisaation rakenteiden ja niiden välisten yhteyksien kuvaamisen visuaalisesti. Visuaalinen esittämistapa helpottaa kokonaiskuvan ymmärtämistä, kehittämistä ja johtamista.

ARC-ohjelmisto on joustava kokonaisarkkitehtuurin visualisointityökalu. Tilaa alta ohjelmistoon ilmainen demo ja tutustu muutoshallinnan työkaluun itse!

Tilaa demo-tunnukset tällä lomakkeella ja kokeile ARC-ohjelmistoa ilmaiseksi - kokeilu ei edellytä sitoutumista:

* Merkityt kohdat ovat pakollisia.

ARCin toiminnallisuudet muutoksen hallintaan:

Voit mallintaa toiminnan osa-alueita aina strategiasta tietojärjestelmiin saakka. Muodostuvan kokonaiskuvan avulla sinun on helpompi arvioida ja ennakoida liiketoiminnan muutosvaikutuksia, sekä varmistaa tietoperusteinen ja laadukas päätöksenteko. ARCin avulla visualisoit laajat kokonaisuudet ymmärrettävään muotoon.

Yhteyskaavio

ARCin keskeinen tapa hahmottaa organisaation kokonaisuutta ja palasia, josta se koostuu, on yhteyskaavio. Ajatuskartan tavoin toimiva työkalu yhdistää kokonaisarkkitehtuurin palaset reaaliajassa päivitettäväksi kokonaisuudeksi. Sen avulla ymmärrät organisaation toiminnan dynamiikkaa, voit tehdä näkyväksi eri osasten välistä verkostoa ja visualisoit tekemistä aivan uudella tavalla.

Kaavioeditori

Kaavioeditorilla piirrät visuaalisia kaavioita ja muita kuvauksia suoraan ARC-ohjelmistossa. Kaavioeditorilla luodut kaaviot toimivat erinomaisena työkaluna suunnitteluun tai yksityiskohtaisten kuvausten luomiseen. Nämä voidaan linkittää suoraan esimerkiksi elementeille täydentämään ja täsmentämään yhteyskaaviolla luotua kuvausta organisaation toiminnan kokonaisuudesta.

Mallit ja elementit

ARCiin kuvattavan kokonaisuuden rakennuspalikoita ovat mallit ja elementit eli organisaation rakenteet ja sisällöt. Mallien avulla hahmotat visuaalisesti, minkälaisista palasista toimintanne koostuu. Elementtien eli sisältöjen tehtävänä on kertoa mitä konkreettisia asioita näihin käsitteisiin kuuluu.

Taulukot

ARCin taulukoihin keräät yhteen haluttuja toiminnan osia ja niiden ominaisuuksia. Näin saat luotua tarkastelemistasi kokonaisuuksista portfolioita eli ominaisuustaulukoita, joihin voit itse määritellä kerättävän ominaisuusdatan halutussa muodossa.

Roadmap

Roadmapin avulla teet näkyväksi organisaation muutosten hallinnan nykytilasta tavoitetilaan sekä muutosten hyväksymisen. Helposti muokattavalta GANTT-aikajanalta näet kerralla kaikkien hankkeiden aikataulut, projektit sekä niiden vaiheet, skenaariot ja toimenpiteet.

Näin asiakkaamme hyödyntävät ARC-ohjelmistoa:

Turku AMK

Turun AMK:n kokonaisarkkitehtuurin ja tiedonhallintamallin kuvaaminen ARC-ohjelmiston avulla.

Kaikki asiakastarinat

Valmiit pohjat eri tarkoituksiin

ARC-ohjelmisto sisältää oletuksena Arterin oman viitekehyksen, Arter Frameworkin. Siinä on valmiina keskeisimmät elementit ja näiden väliset yhteydet eri viitekehysten mukaisesta kokonaisarkkitehtuurin kuvauksesta. Ohjelmistoon on lisäksi tarjolla erityiset templatet eli mallipohjat tiedonhallintalain, tietoturvallisuuden, tietoarkkitehtuurin, tietosuojan (GDPR), palvelumuotoilun ja palvelujohtamisen toteuttamiseen.

Kaikki mallipohjat ovat täysin muokattavissa organisaation toimintaa vastaavaksi ja me Arterilla tarjoamme asiantuntija-apua niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen.