Visuaalinen esittämistapa helpottaa kokonaiskuvan luomisessa ja siitä viestimisessä

ARC on kokonaisarkkitehtuurin mallintamisen työkalu, joka mahdollistaa organisaation rakenteiden ja niiden välisten yhteyksien kuvaamisen visuaalisesti. Visuaalinen esittämistapa helpottaa kokonaiskuvan luomisessa ja siitä viestimisessä, sekä laajan muutoskokonaisuuden paloittelemista pienempiin kokonaisuuksiin. Ohjelmistoon voidaan mallintaa esimerkiksi toiminnan osa-alueita aina strategiasta tietojärjestelmiin saakka. Muodostuvan kokonaiskuvan avulla sinun on helpompi arvioida ja ennakoida liiketoiminnan muutosvaikutuksia, sekä varmistaa tietoperusteinen ja laadukas päätöksenteko. ARCin avulla visualisoit abstraktit kokonaisuudet ymmärrettävään muotoon.

Olisiko ratkaisustamme teille hyötyä? Tilaa alta maksuton demo ja tutustu työkaluun itse.

Tilaa demo-tunnukset tällä lomakkeella ja kokeile ARC-ohjelmistoa ilmaiseksi:

Lähettämällä hyväksyn, että antamani henkilötiedot tallennetaan Arter Oy:n suoramarkkinointirekisteriin.

ARCin työkalut kokonaisuuden hallintaan

Yhteyskaavio

ARCin keskeinen tapa hahmottaa organisaation kokonaisuutta ja palasia, josta se koostuu, on yhteyskaavio. Ajatuskartan tavoin toimiva työkalu yhdistää kokonaisarkkitehtuurin palaset reaaliajassa päivitettäväksi kokonaisuudeksi. Sen avulla ymmärrät organisaation toiminnan dynamiikkaa, voit tehdä näkyväksi eri osasten välistä verkostoa ja visualisoit tekemistä aivan uudella tavalla.

Kaavioeditori

Blueprint-kaavioeditorilla piirrät visuaalisia kaavioita ja muita kuvauksia suoraan ARC-ohjelmistossa. Kaavioeditorilla luodut kaaviot toimivat erinomaisena työkaluna suunnitteluun tai yksityiskohtaisten kuvausten luomiseen. Nämä voidaan linkittää suoraan esimerkiksi elementeille täydentämään ja täsmentämään yhteyskaaviolla luotua kuvausta organisaation toiminnan kokonaisuudesta.

Mallit ja elementit

ARCiin kuvattavan kokonaisuuden rakennuspalikoita ovat mallit ja elementit eli organisaation rakenteet ja sisällöt. Mallien avulla hahmotat visuaalisesti, minkälaisista palasista toimintanne koostuu. Elementtien eli sisältöjen tehtävänä on kertoa mitä konkreettisia asioita näihin käsitteisiin kuuluu.

Taulukot

ARCin taulukoihin keräät yhteen haluttuja toiminnan osia ja niiden ominaisuuksia. Näin saat luotua tarkastelemistasi kokonaisuuksista portfolioita eli ominaisuustaulukoita, joihin voit itse määritellä kerättävän ominaisuusdatan halutussa muodossa.

Roadmap

Roadmapin avulla teet näkyväksi organisaation muutosten hallinnan nykytilasta tavoitetilaan sekä muutosten hyväksymisen. Helposti muokattavalta GANTT-aikajanalta näet kerralla kaikkien hankkeiden aikataulut, projektit sekä niiden vaiheet, skenaariot ja toimenpiteet.

Valmiit templatet eri tarkoituksiin

ARC-ohjelmisto sisältää oletuksena Arterin oman viitekehyksen, Arter Frameworkin. Siinä on valmiina keskeisimmät elementit ja näiden väliset yhteydet eri viitekehysten mukaisesta kokonaisarkkitehtuurin kuvauksesta. Ohjelmistoon on lisäksi tarjolla erityiset templatet eli mallipohjat tiedonhallintalain, tietoturvallisuuden, tietoarkkitehtuurin, tietosuojan (GDPR), palvelumuotoilun ja palvelujohtamisen toteuttamiseen.

Kaikki mallipohjat ovat täysin muokattavissa organisaation toimintaa vastaavaksi ja me Arterilla tarjoamme asiantuntija-apua niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen.

ARC-ohjelmisto

ARC on kokonaisarkkitehtuurin mallintamisen ja hallinnan työkalu. Se mahdollistaa organisaation rakenteiden ja niiden välisten yhteyksien kuvaamisen visuaalisesti. Ohjelmistoon voidaan mallintaa toiminnan osa-alueita strategiasta tietojärjestelmiin, ja se sisältää valmiin viitekehyksen, jonka avulla kokonaisarkkitehtuurityön voi aloittaa ketterästi organisaation omien kehitystarpeiden mukaisesti. Muodostuvan kokonaiskuvan avulla liiketoiminnan muutosvaikutuksia voidaan arvioida ja ennakoida. Tällöin päätöksenteko on tietoperusteista ja laadukasta.