Yhtenäisellä toimintajärjestelmällä lisää selkeyttä laadunhallintaan

Sosiaali- ja terveysalalla toimintajärjestelmän merkitys on korostunut, sillä sen avulla kuvataan ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluja. Toimintajärjestelmän rakentaminen ja ylläpitäminen onkin ajankohtaista jokaiselle sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavalle organisaatiolle. IMS-ohjelmistoon rakennetun toimintajärjestelmän avulla organisaationne varmistaa laatukriteerien mukaan toimimisen, päällekkäisten toimintojen tunnistaminen helpottuu ja dokumenttien ylläpito helpottuu.

Dokumentaation, perehdytyksen ja sijaistamisen merkitys kasvavat poikkeustilassa

Organisaatiot, joissa ohjeistukset ovat ajan tasalla, pärjäävät normaalista poikkeavissa tilanteissa paremmin. Kun työntekijät tietävät mitä tehdään, milloin tehdään ja mistä löytää apua, voidaan työympäristöä kuvailla hyväksi ja laadukkaaksi. Arjen toimintoja on helpompi toteuttaa, kun ohjeistukset löytyvät yhdestä paikasta ja ne ovat yksiselkoisia. IMS-ohjelmiston avulla varmistatte helpon dokumentaation versioinnin, katselmoinnin ja hyväksyntämenettelyn, sekä tuotte viimeisimmät ohjeistukset ja dokumentaation aina kaikkien saataville.

Hyvä toimintajärjestelmä auttaa organisaatiotanne arjen pyörittämisessä

IMS-ohjelmisto tuo yhteen paikkaan kaikki organisaation prosessit, dokumentit, käsikirjat, mittarit, raportit ja riskiarvioinnin avuksesi laatutyöhön. Asiantuntijamme tukemana voitte määrittää toimintajärjestelmällenne rajaukset, jotta sen käyttö ja hyödyt pysyvät tarkoituksenmukaisina. Toimintajärjestelmään voidaan muun muassa määrittää toiminnan mittareita, kuvata organisaation prosesseja, kartoittaa riskejä ja luoda toimintaa ohjaavia dokumentteja juuri teidän tarpeenne mukaan. Lisäksi palvelu tarjoaa kattavan perehdytyksen IMS-ohjelmiston käyttöön.

Kokeneet asiantuntijat apunasi

Toimintajärjestelmä palvelee organisaation strategiaa ja tarjoaa henkilöstölle ajankohtaisen tiedon selkeästi ja saavutettavasti. Asiantuntijoiltamme löytyy paljon kokemusta sosiaali- ja terveysalan toimijoiden tarpeisiin rakennetuista toimintajärjestelmistä. Lisäksi IMS-ohjelmiston käyttöönottoon kuuluu asiantuntijan tuki juuri teidän tarpeisiinne sopivalla tavalla. Tilaa ilmainen demo alla olevalla lomakkeella ja kokeile ohjelmistoa itse!

Tilaa demo-tunnukset tällä lomakkeella ja kokeile IMS-ohjelmistoa ilmaiseksi:

Lähettämällä hyväksyn, että antamani henkilötiedot tallennetaan Arter Oy:n suoramarkkinointirekisteriin.

Lue lisää toimintajärjestelmästä laadunhallinnan tukena!

Tutustu sote-asiakkaamme IMS-ohjelmiston sisältöön ja rakenteeseen

Lue asiakastarina: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä