Onnistu prosessityössä ja rakenna tarpeisiisi sopiva toimintajärjestelmä

IMS-toimintajärjestelmän alusta koostuu prosessit- , dokumentit-, käsikirjat-, mittaristo-, raportointi- ja riskit-osioista. Olipa tarpeenasi laadun varmistaminen, toimintanne kehittäminen tai ulkoiseen vaatimukseen vastaaminen - koko organisaation kattava toimintajärjestelmä tuo helpotusta arkeesi. Tilaamalla demon, pääset kokeilemaan ohjelmistoa itse ja halutessasi asiantuntijamme kertoo sinulle, kuinka toimintajärjestelmä helpottaisi yrityksenne arkea!

Tilaa demo-tunnukset tällä lomakkeella ja kokeile IMS-ohjelmistoa ilmaiseksi - kokeilu ei edellytä sitoutumista:

* Merkityt kohdat ovat pakollisia.

Toimintajärjestelmän rakentaminen oman organisaatiosi tarpeiden pohjalta ja Arterin asiantuntijan ohjaamana

Työpajat rakentuvat organisaation tarpeiden ja IMS-ohjelmiston osioiden ympärille:

Toiminnan kuvaaminen

Tässä kokonaisuudessa käytte läpi prosessiosion käyttöä ja luotte organisaatiollenne oman prosessikartan luonnoksen. Toiminnan visualisoinnin avulla henkilöstö hahmottaa paremmin roolinsa prosessikartalla ja prosesseissa.

Tiedonhallinta

Tässä osiossa harjoittelette käsikirjojen, dokumenttien ja linkitysten käyttöä ja luotte toimintakäsikirjan sisällysluettelon sekä dokumenttipuun rakenteen. Tiedonhallinnan avulla helpotat tiedon etsimistä ja löytämistä toimintajärjestelmässänne.

Toiminnan seuranta

Tässä osiossa harjoittelette mittarien ja raporttien käyttöä luomalla raporttipohjia, esimerkkimittareita ja alkeistietoja. Työpajassa jaetaan myös vinkit henkilöstön osallistamiseen ja palkitsemiseen.

Riskienhallinta

Riskienhallinnassa käytte läpi tehtävät-osion toimintoja, riskit-osion käyttöä sekä riskienhallintaa. Työpajassa määrittelette yhdessä Arterin asiantuntijan kanssa organisaation riskiluokat, riskien todennäköisyydet sekä niiden vaikuttavuudet. Näin luotte yhtenäiset tavan kuvata ja ymmärtää toimintaympäristönne riskejä.

Toimintajärjestelmän käyttöönotto

Viimeisenä vaiheena jokaiselle organisaatiolle räätälöidään oma koostekerta, jonka aikana Arterin asiantuntija jakaa käytännön neuvoja ja vinkkejä järjestelmän käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyen. Työpajassa luot toimintajärjestelmänne käyttäjäryhmät ja karkean käyttöönoton suunnitelman. Saat myös IMS-Tietokirjan tukemaan ohjelmiston käyttöä.

IMS-ohjelmisto – toimintajärjestelmän alusta

Kotimaisen IMS-ohjelmiston avulla rakennat yritykselle tai organisaatiolle sen omiin tarpeisiin sopivan laadunhallinta-, johtamis- tai toimintajärjestelmän.

  • IMS on helppokäyttöinen ja koko henkilökunnan työkalu – ohjelmiston avulla keskität ja ylläpidät työtä ohjaavaa dokumentaatiota yhdestä paikasta.
  • IMSin avulla luot edellytykset jatkuvalle liiketoiminnan kehitystyölle.
  • IMS-ohjelmiston osiot vastaavat ISO-standardien mukaisiin vaatimuksiin.