Toimintajärjestelmällä selkeyttä laadunhallintaan

Palvelumme auttaa rakentamaan organisaatiollenne toimintajärjestelmän toimintaanne ohjaavien viitekehyksien tai standardien mukaisesti IMS-ohjelmistoon. Asiantuntijamme tuki järjestelmän käyttöönotossa helpottaa ajankäytöllisissä haasteissa ja antaa paremmat valmiudet järjestelmän käyttöön. Palvelun aikana etsitte ja määritätte asiantuntijamme tukemana laatujärjestelmällenne rajaukset, jotta sen käyttö ja hyödyt pysyvät tarkoituksenmukaisina. Asiantuntijamme opastaa teitä dokumentaation kuvaamisessa osio kerrallaan.

Olisiko ratkaisustamme teille hyötyä? Tilaa alta maksuton demo ja tutustu ohjelmistoon.

Tilaa demo-tunnukset tällä lomakkeella ja kokeile IMS-ohjelmistoa ilmaiseksi:

Lähettämällä hyväksyn, että antamani henkilötiedot tallennetaan Arter Oy:n suoramarkkinointirekisteriin.

Toimintajärjestelmän rakentaminen toteutetaan käytännönläheisesti Arterin asiantuntijan ohjaamana

Työpajat rakentuvat seuraavien teemojen ja IMS-ohjelmiston osioiden ympärille:

Toiminnan kuvaaminen

Käydään läpi prosessiosion käyttöä ja luodaan organisaatiolle oma prosessikartan luonnos. Teeman avulla henkilöstö hahmottaa paremmin roolinsa prosessikartalla ja prosesseissa.

Tiedonhallinta

Harjoitellaan käsikirjojen, dokumenttien ja linkitysten käyttöä ja luodaan toimintakäsikirjan sisällysluettelo, sekä dokumenttipuun rakenne. Teeman avulla helpotetaan tiedon etsimistä ja löytämistä ohjelmistossa.

Toiminnan seuranta

Harjoitellaan mittarien ja raporttien käyttöä luomalla raporttipohjia, esimerkkimittareita ja alkeistietoja. Työpajassa jaetaan myös vinkit henkilöstön osallistamiseen ja palkitsemiseen.

Riskienhallinta

Käydään läpi tehtävät-osion toimintoja, riskit-osion käyttöä, sekä riskienhallintaa. Työpajassa määritellään yhdessä asiantuntijan kanssa organisaation riskiluokat, riskien todennäköisyydet sekä niiden vaikuttavuudet. Tällöin luodaan yhtenäinen tapa kuvata ja ymmärtää riskejä.

Toimintajärjestelmän käyttöönotto

Viimeisenä vaiheena on jokaiselle organisaatiolle räätälöity koostekerta, jonka aikana jaetaan tarpeiden mukaan neuvoja ja vinkkejä järjestelmän käyttöönottoon ja ylläpitoon. Työpajassa luodaan myös käyttäjäryhmät sekä karkea käyttöönoton suunnitelma. Lopuksi jaetaan IMS-Tietokirja tukemaan ohjelmiston käytössä.

IMS-ohjelmisto

IMS on toimintajärjestelmän alusta laadunhallinnan perustaksi. Koko organisaatiota palveleva selainpohjainen pilvipalvelu on helppokäyttöinen ja skaalautuva. IMSistä löytyvät johdon asettama suunta ja tavoitteet, sekä henkilöstön tarvitsemat ohjeet ja toimintatavat niiden saavuttamiseksi. Ohjelmisto tuo yhteen paikkaan kaikki organisaation prosessit, dokumentit, käsikirjat, mittarit, raportit ja riskiarvioinnin. IMSin avulla voit varmistaa standardien mukaisen, laadukkaan, ympäristöystävällisen ja turvallisen toiminnan.