Webinaari

Laatukulttuurin kehittäminen ja auditointi – Hyödynnä auditoijien osaaminen laatukulttuurinne tilanteen ja kehittämistarpeiden tutkimisessa

Ilmoittaudu webinaariin

Suomessa organisaatioilla on lähemmäs 5000 laadunhallintasertifikaattia, mutta siitä huolimatta voimme kysyä:

 • Onko suomalainen laatu ja laadunkehittäminen huippuvedossa?
 • Onko henkilöstö tyytyväinen työpaikkojensa työilmapiiriin, oman työnsä kehittämismahdollisuuksiin ja kykyynsä saada tehdä ja saada aikaan asiakkaita ilahduttavia tuloksia?

ISO-standardit suorastaan ”huutavat” jatkuvaa parantamista, mutta eivät kuitenkaan kovin laajasti konkretisoi miten, millä asenteilla, millaisella johtamisella, millaisella yhteistyöllä ja millä taidoilla ja kyvykkyyksillä jatkuva parantaminen olisi suorastaan päivittäistä ja ennen kaikkea ennakoivaa. Tule mukaan webinaariin hakemaan ajatuksia ja ideoita, jos koet samaistumista ylläoleviin seikkoihin omassa organisaatiossasi.

Millainen on tuloksekasta toimintaa tukevan laatukulttuurin olemus?

Webinaarissa tuomme esille tuloksekasta toimintaa tukevan laatukulttuurin olemusta ja ominaisuuksia, sekä miten sisäisiä auditoijia voidaan hyödyntää lähtötilanteen tutkimiseen ja jatkossa edistymisen seurantaan.

Vanhempi konsultti ja kouluttaja Jussi Moisio käy läpi alustuksen laatukulttuurin ominaisuuksista ja menestystekijöistä, sekä ylimmän johdon, keskijohdon ja lähiesihenkilöiden roolista ja toimintamalleista hyvässä laatu- ja jatkuvan parantamisen kulttuurissa. Lisäksi saat osallistujana konkreettisia aihioita sisäisiin auditointeihin: mitä kysyä ja mitä varmistaa eri organisaatiotasoilla kulttuurin tilanteesta, kuten:

 • millaiset asenteet, vastuunotto, viestinnän avoimuus yksikössä vallitsevat
 • miten johdon jäsenet ja muut esimiesportaat toimivat, käyttäytyvät ja ilmentävät omaa sitoutumistaan kulttuurin kehittämiseksi
 • miten johto ja esimiestasot suhtautuvat oman roolinsa muuttumiseen kouluttajiksi, valmentajiksi ja omatoimiseen itsensä kehittämiseen ja kulttuurin vahvistamiseen näissä rooleissa
 • miten henkilöstö kokee ja tulkitsee esimiesten roolin aitoutta edistää laatu- ja kehittämisen kulttuuria
 • miten yksikössä seurataan ja ollaan hereillä kulttuurin tilanteesta
 • mitkä ilmiöt ja käyttäytymismallit ilmentävät kulttuurien heikkouksia

Webinaari sopii kaikille laatukulttuurista kiinnostuneille, erityisesti organisaation johdolle, esihenkilöille, henkilöstöhallinnolle, sisäisille auditoijille, prosessien omistajille ja kehittäjille.

Webinaarissa:

 • Tuomme esiin tuloksekasta toimintaa tukevan laatukulttuurin olemusta ja ominaisuuksia, sekä auditoijien roolia lähtötilanteen ja edistymisen kartoituksessa.
 • Kuulet ylimmän johdon, keskijohdon sekä lähiesihenkilöiden roolista ja toimintamalleissa hyvässä laatu- ja jatkuvan parantamisen kulttuurissa.
 • Saat konkreettisia ideoita sisäisiin auditointeihin: mitä kysyä ja mitä varmistaa eri organisaatiotasoilla kulttuurin tilanteesta?

Ilmoittaudu

KE 17.11.2021 09:00 - 10:00 Online

Webinaari: Laatukulttuurin kehittäminen ja auditointi

Online Ilmainen

Puhujat

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Miten osallistun?

Webinaariin osallistutaan internet-selaimella (suosittelemme käyttämään Google Chromea). Osallistuminen tapahtuu ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiin lähetettävän linkin kautta. Lähetämme webinaarin tallenteen kaikille ilmoittautuneille, eli kannattaa ilmoittautua vaikka et pääsisi kyseisenä ajankohtana webinaarin äärelle!