Webinaaritallenne

Lean Kata – pienten askelten taktiikalla tavoitteeseen ja Kanban-ohjauksella järkeä multitaskaukseen

Katso tallenne

Oletko aloittanut innostuneena lean-kehittämishankkeita, mutta matkalla hankkeet hyytyvät? Miksi? Kiire, kaikkea muuta tekemistä, esihenkilö ei ole mukana, tekijät eivät saa tukea.

Lean Kata on pienten askelten taktiikka viedä prosessien kehittämisasioita arkityön rinnalla eteenpäin askel askeleelta oppien aina edellisistä vaiheista.

Katassa tiimin vetäjä (valmetaja)  ja tekijät (oppijat) ovat yhdessä työstämässä kehitystä eteenpäin kohti asetettua haastetta pienin harkittujen kokeilujen avulla välitavoite välitavoitteelta.

  • Webinaarissa käydään läpi Kata-kehittämisen malli, keskeiset työkalut ja ennen kaikkea esihenkilön ja suorittajien kiinteän yhteistyön periaatteet sekä
  • asiantuntijatyön Kanban-ohjauksen periaatteet, keskeiset menettelytavat ja päivittäistilannepalaverin olennaiset seikat.

Lean Kanban -ohjauksessa asiantuntijatyössä otetaan niskaotetta moni-ilmeiseen työtehtävien ”huuto-ohjaukseen” syöttäen tehtäviä tiimille päivittäispystypalavereissa, tunnistaen prosessin pullonkauloja, tarvittaessa toinen toisiaan auttaen tavoitteena mahdollisimman keskeytymätön asioiden eteneminen ja painottaen tehtävien valmiiksi saattamista.

Kanban ohjausta voidaan toteuttaa fyysisiä seinätauluja tai virtuaalisia työkaluja käyttäen.

Lataa webinaaritallenne itsellesi alta ja ota esimmäiset askeleet kohti Lean Kata ja Kanban-taulujen käyttöä. 

Webinaarin avulla opit seuraavista aiheista:

  • Lean Kata kehittämismallin käsitteet ja vaiheet (parannuskata PDCA, valmennuskata, valmentajan peruskysymykset eri vaiheissa).
  • Valmentajan rooli ja suorittajan(-jien) rooli.
  • Esimerkki Katan etenemisestä.
  • Lean Kanban ohjauksen roolit, käsitteet ja periaate, visuaalisen tilannekuvauksen periaatteet, pullonkaulojen ja ongelmien käsittely ja ohjausmallin jatkuva kehittäminen.
  • Päivittäistilannepalaverin keskeiset teemat ja ajankäyttö.
  • Esimerkkejä seinätaulutyypeistä ja virtuaalisista softatyökalujen ominaisuuksista.

Webinaari on tarkoitettu:

  • Asiantuntija-/palvelutyön kehittäjille, hallinnollisen työn kehittäjille, prosessien kehittäjille, projektityön kehittäjille.

Täytä tietosi ja lataa webinaaritallenne

* merkityt kohdat ovat pakollisia.

Puhujat

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.