Blogi
Johdon katselmukset luontevaksi osaksi toimintaa ja johtamista – näin onnistut
Johdon katselmuksilla tarkoitetaan organisaation toimintaa yhdistävää ohjausryhmää, jossa: Suunnitellaan ja arvioidaan toimintatapojen järjestelmällisyyttä ja vaikuttavuutta. Seurataan yrityksen toimintapolitiikan ja siitä johdettujen tavoitteiden toteutumista. Arvioidaan järjestelmän muutos- ja kehitystarpeita. ISO-standardeissa johdon katselmus määritellään yleisellä tasolla seuraavanlaisesti: Ylimmän johdon on katselmoitava organisaation…