Blogi

Prosessiarkkitehtuuri arvontuotannon apuna

Business Process Managementissa puhutaan liiketoimintaprosessiarkkitehtuurista (BPA), joka on oivallinen apuväline prosessien analysoimiseen ja niiden kypsyyden kehittämiseen.

Prosessiarkkitehtuurin avulla voidaan analysoida vaikkapa arvovirtoja. Kun fokusoidaan arvontuotantoon, selkiytetään samalla myös prosessien tuotoksia, mitä arvoa tuotetaan ja kenelle. Tyypillinen prosessiarkkitehtuuri sisältää kolme tasoa: ydinprosessit, tukiprosessit ja ohjaavat prosessit.

Prosessiarkkitehtuurin tasot

Ydinprosessi on organisaation toimintojen yli päästä päähän kulkeva prosessi, joka tuottaa arvoa suoraan asiakkaalle tai muulle ulkoiselle sidosryhmälle. Ydinprosessi toimii arvontuotannon moottorina, siksi sen suorituskyvyn mittaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Ydinprosessien tuotoksina on tyypillisesti tuotteita, palveluita, niiden markkinointia ja myyntiä tai asiakassuhteiden ylläpitoa.

Tukiprosessit avustavat ydinprosesseja ja mahdollistavat arvontuotannon. Tukiprosessin tunnistaa siitä, että se tuottaa arvoa sisäisille asiakkaille, ei suoraan ulkoisille. Tukiprosessien tuotokset muodostavat resursseja ydinprosessien suorittamiseksi, muun muassa taloudesta, henkilöstöstä tai tietotekniikan kyvykkyyksistä huolehtimisen muodossa. Vaikka nämä prosessit eivät tuotakaan arvoa suoraan asiakkaalle, ne eivät ole yhtään vähemmän tärkeitä. Päinvastoin, ne nähdään usein kriittisinä prosesseina, jotka muutostilanteissa on aina ensin laitettava kuntoon, ennen kuin päästään panostamaan muihin asioihin.

Ohjaavien prosessien tarkoituksena on suunnitella, mitata ja valvoa. Ne varmistavat, että ydin- ja tukiprosessit ovat lain- ja strategianmukaisia ja toimivat optimaalisesti. Ohjaavien prosessien tuottama arvo kohdistuu siten muihin prosesseihin ja niiden toimintaan. Niiden tyypillisiä tuotoksia ovat erilaiset analyysit, strategiset linjaukset, toimintaohjeistukset, hankesalkut, kehittämissuunnitelmat.

Jatkuva kehittäminen on tärkeä osa prosessikulttuuria.

Siksi organisaatioissa olisi äärimmäisen tärkeää synnyttää yhteisiä kehittämisen menetelmiä. Prosessien mittaamisen suunnittelu ja hallintamallin luominen ovat tyypillisesti osa prosessiarkkitehtuurin kehittämistä ja erityisesti kehittämisen hallintaa. Tällä tasolla nähdään, miten ympyrä sulkeutuu, kun prosessiarkkitehtuuri sulautuu kokonaisarkkitehtuuriin, joka antaa puitteet kehittämisen hallinnalle.

Kirjoittaja

Salla vastaa Arterin tutkimus- ja kehitysyksiköstä. Hän on kokonaisarkkitehtuuriasiantuntija, jolla on pitkä kokemus myös tietojärjestelmähankkeista, laatujohtamisesta ja mallintamisesta. Hän on kiinnostunut tuomaan Arterin ohjelmistoja ja palveluja rohkeasti digiaikakauden uusille kehittämisalueille. Vapaa-ajalla hänet tapaa marttailemasta tai matkustelemasta käsitöiden ja taiteen parissa.

Liittyvät materiaalit