Webinaaritallenne

Riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen ekosysteemianalyysin avulla

Katso tallenne

Pohditko, miten kokonaisuutta voisi hallita siten, että analyyseihin käytetty aika olisi tarkoituksenmukaista suhteessa analyyseistä saatavaan hyötyyn? Tai onko tilanteesi se, että kaipaat jotakin uutta näkökulmaa strategisen suunnittelun ja riskienhallinnan tueksi? Jos vastasit kysymyksiin kyllä, tämä webinaari sopii sinulle.

Webinaarissa Arterin vanhempi konsultti Elina Mäkinen pohjustaa ekosysteemiajattelun merkitystä ja esittelee, miten voit käytännössä tehdä helpon ekosysteemianalyysin ja hyödyntää sitä riskien ja mahdollisuuksien tunnistamisessa, sekä organisaation strategisessa suunnittelussa ja riskienhallinnassa.

Kaikessa liiketoiminnassa tärkeää on tunnistaa omassa toimintaympäristössä meneillään olevia ja mahdollisia tulevia muutoksia. Ne voivat liittyä esimerkiksi:

 • asiakkaiden käyttäytymiseen ja toiveisiin,
 • toimittajien ja alihankkijoiden muutoksiin,
 • rahoitukseen,
 • ympäristövaatimuksiin,
 • uuteen teknologiaan,
 • raaka-aineiden saatavuuteen tai hankintaan,
 • kilpailijoiden käyttäytymisen tai toiminnan muutoksiin,
 • lainsäädännön muutoksiin,
 • henkilöstön ikääntymiseen,
 • globaaleihin pandemioihin tai
 • aiempaa voimakkaampiin sääilmiöihin.

Muutosten tunnistaminen on tärkeää, koska havaitsemalla tulevat muutokset voimme paremmin valmistautua niihin, ja parhaimmillaan jopa muuttaa uhkat mahdollisuuksiksi. Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat kaikkiin sidosryhmiin. Toisiin enemmän ja toisiin vähemmän. Siksi myös riskien ja mahdollisuuksien pohtiminen kannattaa aloittaa analysoimalla omaa ekosysteemiä.

Webinaari on tarkoitettu kaikille riskienhallinnasta, strategiatyöstä ja ekosysteemiajattelun hyödyntämisestä kiinnostuneille!

>> Tämä webinaari on ekosysteemi-webinaarisarjamme osa 2. Tutustu myös webinaarisarjan muihin osiin:
Osa 1: Ekosysteemin merkitys liiketoiminnassa | webinaaritallenne
Osa 3: Ekosysteemi ja viitekehykset | webinaaritallenne

Webinaarissa:

 • Kuulet, miten oman ekosysteemin analysointi kannattaa aloittaa ja mitä asioita tulee huomioida.
 • Harjoittelemme, miten analysoinnin havainnot voi sijoittaa SWOT:iin (vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet -nelikenttä).
 • Pohdimme, mitä hyötyä ekosysteemianalyysistä voi olla strategiatyössä ja riskienhallinnassa.

Täytä tietosi ja lataa webinaaritallenne

* merkityt kohdat ovat pakollisia

Puhujat

KM Elina Mäkinen on liiketoiminnan kehittämisen ja laadun asiantuntija, jolla on laaja tietämys ja erilaisten prosessi-, laatu-, arviointi-, riskienhallinta- ja tiedonhallinta työkaluista ja toimintamalleista. Sertifikaatteja löytyy sekä henkilö- että organisaatiohistoriasta lukuisia. Ekosysteemien mallintaminen ja jatkuvuudesta huolehtiminen vastuullisesti ovat aiheita, joista Elina on ollut viime vuosina erityisen kiinnostunut. Käytännön kokemusta kokonaisvaltaiseen toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen on kertynyt sekä konsulttina että nykyisin Arterin johtoryhmän jäsenenä ja konsultti- ja asiantuntijatiimin vetäjänä.