Webinaaritallenne

Riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen ekosysteemianalyysin avulla

Katso tallenne

Pohditko, miten kokonaisuutta voisi hallita siten, että analyyseihin käytetty aika olisi tarkoituksenmukaista suhteessa analyyseistä saatavaan hyötyyn? Tai onko tilanteesi se, että kaipaat jotakin uutta näkökulmaa strategisen suunnittelun ja riskienhallinnan tueksi? Jos vastasit kysymyksiin kyllä, tämä webinaari sopii sinulle.

Webinaarissa Arterin vanhempi konsultti Elina Mäkinen pohjustaa ekosysteemiajattelun merkitystä ja esittelee, miten voit käytännössä tehdä helpon ekosysteemianalyysin ja hyödyntää sitä riskien ja mahdollisuuksien tunnistamisessa, sekä organisaation strategisessa suunnittelussa ja riskienhallinnassa.

Kaikessa liiketoiminnassa tärkeää on tunnistaa omassa toimintaympäristössä meneillään olevia ja mahdollisia tulevia muutoksia. Ne voivat liittyä esimerkiksi:

 • asiakkaiden käyttäytymiseen ja toiveisiin,
 • toimittajien ja alihankkijoiden muutoksiin,
 • rahoitukseen,
 • ympäristövaatimuksiin,
 • uuteen teknologiaan,
 • raaka-aineiden saatavuuteen tai hankintaan,
 • kilpailijoiden käyttäytymisen tai toiminnan muutoksiin,
 • lainsäädännön muutoksiin,
 • henkilöstön ikääntymiseen,
 • globaaleihin pandemioihin tai
 • aiempaa voimakkaampiin sääilmiöihin.

Muutosten tunnistaminen on tärkeää, koska havaitsemalla tulevat muutokset voimme paremmin valmistautua niihin, ja parhaimmillaan jopa muuttaa uhkat mahdollisuuksiksi. Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat kaikkiin sidosryhmiin. Toisiin enemmän ja toisiin vähemmän. Siksi myös riskien ja mahdollisuuksien pohtiminen kannattaa aloittaa analysoimalla omaa ekosysteemiä.

Webinaari on tarkoitettu kaikille riskienhallinnasta, strategiatyöstä ja ekosysteemiajattelun hyödyntämisestä kiinnostuneille!

>> Tämä webinaari on ekosysteemi-webinaarisarjamme osa 2. Tutustu myös webinaarisarjan muihin osiin:
Osa 1: Ekosysteemin merkitys liiketoiminnassa | webinaaritallenne
Osa 3: Ekosysteemi ja viitekehykset | webinaari

Webinaarissa:

 • Kuulet, miten oman ekosysteemin analysointi kannattaa aloittaa ja mitä asioita tulee huomioida.
 • Harjoittelemme, miten analysoinnin havainnot voi sijoittaa SWOT:iin (vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet -nelikenttä).
 • Pohdimme, mitä hyötyä ekosysteemianalyysistä voi olla strategiatyössä ja riskienhallinnassa.

Täytä tietosi ja lataa webinaaritallenne

* merkityt kohdat ovat pakollisia

Puhujat

Arterin vanhempi konsultti KM Elina Mäkinen on toiminut liiketoiminnan ja laadun kehittämistehtävissä yli 20 vuotta. Hän on EFQM:n akkreditoima arvioijakouluttaja ja EFQM -pääarvioija, ISO9001 Lead Auditor sekä EFQM Sustainability Assessor.

Elinalla on erittäin laaja tietämys erilaisten prosessi-, laatu-, arviointi-, riskienhallinta- ja innovointityökaluista. Hän omaa vahvaa osaamista myös kokonaisarkkitehtuurissa ja palvelumuotoilussa sekä IMS- ja ARC -ohjelmistojen hyödyntämisessä kehittämisen ja johtamisen välineinä. Käytännön kokemusta kokonaisvaltaiseen toiminnan kehittämiseen on kertynyt yli 200:n asiakasorganisaation kanssa työskentelystä. Ominaista Elinan vetämille työpajoille on se, että niissä ei junnata teorioissa, vaan tehdään yhdessä asioita eteenpäin.