Webinaari

Ekosysteemi ja viitekehykset

Ilmoittaudu webinaariin

Kehittämisen ja arviointien pohjana toimivat viitekehykset, standardit ja arviointimallit lähtevät liikkeelle oman toiminnan keskeisten elementtien tunnistamisesta. Myös monet lakeihin perustuvat vaatimukset on kirjoitettu niin, että edellytyksenä niiden mukaan toimimisessa on ymmärrys organisaation keskeisistä sidosryhmistä riittävän laajasti ja analysoidusti. Jotta voimme tehdä riittävän oikeita johtopäätöksiä arviointien tuloksista, pitää olla varmuus siitä, että meillä lähtökohtaisesti on ymmärrystä siitä, millaisessa ekosysteemissä organisaatio toimii ja vaikuttaa.

Tärkeää on tunnistaa myös meneillään olevia ja mahdollisia tulevia muutoksia, jotka voivat liittyä asiakkaiden käyttäytymiseen ja toiveisiin, toimittajien ja alihankkijoiden muutoksiin, rahoitukseen, ympäristövaatimuksiin, uuteen teknologiaan, raaka-aineiden saatavuuteen tai hankintaan, kilpailijoiden käyttäytymisen tai toiminnan muutoksiin, lainsäädännön muutoksiin, henkilöstön ikääntymiseen, globaaleihin pandemioihin tai aiempaa voimakkaampiin sääilmiöihin.

Opi hyödyntämään ekosysteemin mallinnusta viitekehysten ja vaatimusten tulkinnassa

Jos olet sitä mieltä, että pelkkä ekosysteemistä puhuminen ja sen ajatteleminen ei riitä, haluat oppia mallintamaan ekosysteemiä käytännössä ja pohtia, miten hyödyntää mallinnusta erilaisten viitekehysten ja vaatimusten tulkinnassa, hyppää linjoille kuuntelemaan mitä uutta konsulttimme Elina Mäkinen on oivaltanut tulkitsemalla esimerkiksi ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, EFQM ja CAF -malleja ekosysteemiajattelun avulla.

Webinaarissa Elina Mäkinen jatkaa pohdintaansa ekosysteemiajattelun merkityksestä ja syventää aihetta yleisten viitekehysten käytön näkökulmasta. Webinaari on jatkoa Arterin aiemmille ekosysteemiwebinaareille:

>> Osa 1: Ekosysteemin merkitys liiketoiminnassa
>> Osa 2: Riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen ekosysteemianalyysin avulla

Webinaari on tarkoitettu kaikille toimintansa kehittämisestä kiinnostuneille.

Webinaarin avulla hahmotat:

  • Ekosysteemiajattelun merkityksen.
  • Miten hyödyntää ekosysteemimallinnusta erilaisten viitekehysten ja vaatimusten tulkinnassa.

Ilmoittaudu

TI 19.10.2021 09:00 - 10:00 Online

Webinaari: Ekosysteemi ja viitekehykset

Online Ilmainen

Puhujat

Arterin vanhempi konsultti KM Elina Mäkinen on toiminut liiketoiminnan ja laadun kehittämistehtävissä yli 20 vuotta. Hän on EFQM:n akkreditoima arvioijakouluttaja ja EFQM -pääarvioija, ISO9001 Lead Auditor sekä EFQM Sustainability Assessor.

Elinalla on erittäin laaja tietämys erilaisten prosessi-, laatu-, arviointi-, riskienhallinta- ja innovointityökaluista. Hän omaa vahvaa osaamista myös kokonaisarkkitehtuurissa ja palvelumuotoilussa sekä IMS- ja ARC -ohjelmistojen hyödyntämisessä kehittämisen ja johtamisen välineinä. Käytännön kokemusta kokonaisvaltaiseen toiminnan kehittämiseen on kertynyt yli 200:n asiakasorganisaation kanssa työskentelystä. Ominaista Elinan vetämille työpajoille on se, että niissä ei junnata teorioissa, vaan tehdään yhdessä asioita eteenpäin.

Miten osallistun?

Webinaariin osallistutaan internet-selaimella (suosittelemme käyttämään Google Chromea). Osallistuminen tapahtuu ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiin lähetettävän linkin kautta. Lähetämme webinaarin tallenteen kaikille ilmoittautuneille, eli kannattaa ilmoittautua vaikka et pääsisi kyseisenä ajankohtana webinaarin äärelle!