Blogi

Vastuullisuus ei elä kvartaalitaloudessa – ymmärrä kestävyysdatan arvo

Tämän blogin ovat kirjoittaneet Arterin vastuullisuuskonsultti Appu Haapio-Karjalainen sekä liiketoimintajohtaja Mika Tarhala

Sään ääri-ilmiöt, kriittinen muutos maapalon luonnonjärjestelmissä, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja luonnonvarojen niukkuus ovat neljä suurinta riskiä seuraavien 10 vuoden aikana. Tämänhetkiset toimenpiteet eivät riitä ratkaisemaan tilannetta, nyt vaaditaan järeämpiä ja nopeampia toimia kaikilta.  

Vastuullisuus ei elä kvartaalitaloudessa, eivätkä tulokset näy välittömästi euroina viivan alla. Kestävyysseikkojen aiheuttamat vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet saattavat näkyä tai toteutua vasta vuosien päästä. Nämä hitaasti hiipivät muutokset haastavat yrityksien hallituksia – pitäisi pystyä tekemään paljon yli hallituskauden vaikuttavia ja kestäviä päätöksiä.  

Yritys tekee vastuullisuustyönsä näkyväksi kestävyysraportoinnilla

Regulaation kiristyessä yritykset joutuvat raportoimaan ympäristöön ja yhteiskuntaan vaikuttavista toimista entistä laajemmin.  

Yritykset tekevät vastuullisuustyötään näkyväksi kestävyysraportoinnilla. Mitä merkityksellisempää, todenmukaisempaa ja vertailukelpoisempaa kestävyysraportoinnissa jaettava tieto on, sitä paremmin sidosryhmät ymmärtävät yrityksen liiketoiminnan tulevaisuuden ja miten yritys kantaa vastuun toimintansa aiheuttamista vaikutuksista. Näiden tietojen pohjalta sidosryhmät tekevät johtopäätöksiä ja päätöksiä.   

Kestävyysdata sijoittajan silmin

Ilmastonmuutos on yksi vastuullisuuden suurimpia ajureita. Sijoittajia kiinnostaa esimerkiksi, miten ilmastonmuutos vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan tulevaisuudessa ja miten yritys on varautunut siihen liittyviin riskeihin. Ovatko yritykset valveutuneita liiketoimintaansa kohdistuneista ilmastoriskeistä? 

Sijoittajien silmissä yritykset, jotka liiketoiminnallaan nopeuttavat ilmastonmuutosta muuttunevat vähemmän kiinnostaviksi. Nähtäväksi jää onnistuuko rahoitusmarkkinat ohjaamaan pääomia ilmastonmuutoksen ratkaisuja tuottaviin yrityksiin ja millä aikataululla.  

Parempia päätöksiä, kestäviä ratkaisuja

Kestävyysraportoinnissa kaikki perustuu olennaisuuteen ja kestävyysdataan. Kestävyysdataa kerätään jo tällä hetkellä valtava määrä, niin tietoisesti kuin tiedostamatta. Ratkaisevaa on, mitä tälle valtavalle määrälle kerättyä kestävyysdataa tapahtuu.  

  • Tunnistetaanko kerätty data kestävyysdataksi?
  • Osataanko kestävyysdataa hyödyntää strategisessa johtamisessa?
  • Mitataanko oikeita asioita, tukevatko ne liiketoiminnan strategiaa?
  • Ohjaako kestävyysdata tekemistämme oikeaan suuntaan?

Mikäli kestävyysdataa kerätään vain raportointia varten, hukataan valtava määrä resursseja sekä liiketoiminnan kehittämispotentiaalia.  Pöytä on katettu yrityksille, joiden tulevaisuus on rakennettu kestävyysdataan pohjautuville kestäville päätöksille.  

Arter apunasi vastuullisuustyön kirittämisessä ja kestävyysdatan hyödyntämisessä

Vastuullisuus on laaja kokonaisuus, eikä sen kehittämisessä tarvitse selviytyä yksin. Me Arterilla tuemme asiakkaitamme kestävyysdatan hyödyntämisessä parhaalla mahdollisella tavalla. Autamme luomaan ymmärrystä ja laaja-alaista näkemystä, tietoa, kerätyn kestävyysdatan ympärille.    

Arterilta saat asiantuntijan apua niin vastuullisuustyön johtamiseen kuin konkreettiseen tekemiseen: 

  • Järjestämme kaikille avoimia sekä yritysten omiin tarpeisiin räätälöityjä vastuullisuuskoulutuksia.
  • Tarjoamme asiantuntijatukea kehittämään vastuullisuustyötä liiketoimintaprosesseissa tai fasilitoimaan vastuullisuusteemaisia työpajoja.
  • Tarjoamme asiantuntijatukea vastuullisuusjohtamisen kehittämiseen, esimerkiksi vastuullisuusstrategiaan tai olennaisuusanalyysin.

Arterilta löytyy yli 25 vuoden kokemus yritysten ja organisaatioiden liiketoiminnan dokumentoinnista, kehittämisestä ja selkeyttämisestä. Me ymmärrämme, miten liiketoimintaa on jatkuvuuden kannalta järkevää dokumentoida, jotta se tuottaa hyötyä.   

👉 Voisimmeko auttaa yritystäsi vastuullisuustyön kirittämisessä ja kestävyysdatan hyödyntämisessä? Tutustu tarkemmin vastuullisuuspalveluihimme tästä.

Haluatko oppia mitä kestävyysraportointiin valmistautuminen edellyttää? Lataa artikkeli alta ja ota kestävyysraportointiin valmistautumisen 5 tärkeintä kohtaa haltuusi

Lomakkeen täyttämällä saat itsellesi Näin valmistaudut kestävyysraportointiin -artikkelin

* merkityt kohdat ovat pakollisia.

Kirjoittaja

Arterin vanhempi vastuullisuuskonsultti, tekniikan tohtori Appu Haapio-Karjalainen on kestävän kehityksen ja vastuullisuusjohtamisen monitaitaja 20 vuoden kokemuksella.

Apulla on laaja-alainen näkemys yritysvastuun kehittämisestä ja jalkauttamisesta eri toimialoilla. Hänen painopistealueitaan ovat yritysvastuu strategisena työkaluna, vastuullisuusjohtamisen kehittäminen sekä kestävyysraportointi. Appu osaa hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja priorisoida niitä. Verkostojen rakentaminen on yksi hänen vahvuuksistaan.

Liittyvät materiaalit