Blogi

Ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurin kuvaaminen

Mitä viitearkkitehtuurilla tarkoitetaan? 

 • Viitearkkitehtuuri viittaa yleensä suunnitelmaan tai malliin, joka tarjoaa kehyksen ja perustan järjestelmän tai organisaation arkkitehtuurille. Se on tietynlainen ohjeellinen rakenne, joka auttaa organisaatiota suunnittelemaan ja kehittämään järjestelmiään johdonmukaisesti ja tehokkaasti.
 • Viitearkkitehtuuri voi kattaa erilaisia ​​alueita, kuten tietotekniikka, tietojärjestelmät tai liiketoimintaprosessit. Se voi myös sisältää suosituksia standardien, protokollien ja teknologioiden käytöstä.
 • Viitearkkitehtuuri voi myös auttaa organisaatiota saavuttamaan yhtenäisen näkemyksen järjestelmästään, edistämään yhteentoimivuutta ja vähentämään monimutkaisuutta. Se toimii eräänlaisena ohjeena parhaiden käytäntöjen ja standardien noudattamiseen, mikä voi auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa tehokkaasti ja kustannustehokkaasti. 

Miksi viitearkkitehtuurien hyödyntäminen on järkevää?

Viitearkkitehtuurien hyödyntäminen organisaation toiminnan kuvaamisessa voi tarjota useita etuja: 

 • Johdonmukaisuus ja yhtenäisyys: Viitearkkitehtuuri auttaa organisaatiota luomaan yhtenäisen lähestymistavan järjestelmien, tietojen ja prosessien suunnitteluun. Tämä auttaa välttämään hajanaisuutta ja varmistamaan, että eri osat organisaatiota toimivat yhdessä saumattomasti.
 • Suunnittelun helpottaminen: Viitearkkitehtuuri tarjoaa organisaatiolle mallin tai kehyksen, jonka avulla suunnittelu voidaan tehdä johdonmukaisesti ja tehokkaasti. Se helpottaa päätöksentekoa ja auttaa organisaatiota välttämään haitallisia päällekkäisyyksiä ja ristiriitoja.
 • Yhteentoimivuus: Viitearkkitehtuuri voi sisältää suosituksia standardien ja protokollien käytöstä, mikä edistää järjestelmien ja komponenttien yhteentoimivuutta. Tämä on erityisen tärkeää organisaatioille, jotka käyttävät monimutkaisia tietojärjestelmiä.
 • Muutoksenhallinta: Viitearkkitehtuuri tarjoaa rakenteen, joka helpottaa muutosten hallintaa organisaatiossa. Se voi auttaa organisaatiota ymmärtämään, miten muutokset yhdessä osassa vaikuttavat muihin osiin ja miten ne voivat sopeutua muuttuviin vaatimuksiin.
 • Kustannustehokkuus: Viitearkkitehtuuri voi auttaa organisaatiota välttämään tarpeetonta monimutkaisuutta ja teknologisia päällekkäisyyksiä. Tämä voi johtaa kustannustehokkaampaan järjestelmien suunnitteluun, kehittämiseen ja ylläpitoon.
 • Dokumentaatio ja viestintä: Viitearkkitehtuuri tarjoaa organisaatiolle dokumentoidun mallin sen toiminnasta. Tämä helpottaa tiedon jakamista eri sidosryhmien välillä ja auttaa uusia tiimin jäseniä nopeasti ymmärtämään organisaation toiminnan periaatteet. 

Kaiken kaikkiaan viitearkkitehtuurin käyttö voi parantaa organisaation tehokkuutta, suorituskykyä ja kykyä sopeutua muutoksiin. Se luo vahvan perustan, jonka avulla organisaatio voi suunnitella, toteuttaa ja ylläpitää järjestelmiään pitkällä aikavälillä. 

Arterin ARC-ohjelmistoon on saatavilla valmis pohja ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurille

Arter on laatinut ARC-ohjelmistoonsa valmiin pohjan ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurille, joka perustuu Karkki-hankkeen tuloksiin.

 • Pohja on laadittu niin, että se nivoutuu saumattomasti yhteen ARC-ohjelmiston tiedonhallintamallin kanssa, joten tiedonhallintamallin sisältöä voidaan sellaisenaan hyödyntää organisaation kokonaisarkkitehtuurin nykytilakuvaukseen.
 • Malli on myös laadittu niin, että ARCilla tehtävä kokonaisarkkitehtuurityö päivittää tiedonhallintamallin kuvauksia automaattisesti.
 • Ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurin mallipohja on tilattavissa lisäpalveluna uusiin ARC-ympäristöihin ja se on mahdollista asentaa nykyisten ARC-käyttäjien ARC-ympäristöihin.
 • Tarjoamme myös konsultaatiota sekä uusille asiakkaille että olemassa oleville ARC-asiakkaille viitearkkitehtuurin kuvausten yhdistämiseksi aiemmin tehtyihin kuvauksiin. 
Ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuuri, esimerkki sisällöstä ARC-ohjelmistossa.

Tutustu ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurin kuvaamiseen ARCilla oheisen webinaaritallenteen avulla

Järjestimme tammikuussa 2024 Ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurin kuvaaminen ARC-ohjelmistolla -webinaarin. Webinaaritallenteella käymme läpi:

 • ARC-ohjelmiston toimintaperiaatteet sekä,
 • mitä ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurin pohja sisältää.
 • Webinaarin lopussa käymme myös läpi pohjan hinnoittelun – pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.

 

Haluatko kuulla lisää?

👉 Ota yhteyttä tai jätä meille yhteydenottopyyntö tästä
👉 Tutustu ARC-ohjelmistoon tarkemmin täällä

Kirjoittaja

Mikko Tuominen on Arterin avainasiakaspäällikkö. Mikko auttaa löytämään parhaat ratkaisut toiminnan mallintamiseen juuri teidän organisaationne  tarpeiden mukaisesti. Mikon erityisosaamisiin kuuluvat muutoksenhallinta, kokonaisarkkitehtuuri, palveluiden johtaminen sekä tiedonhallinta.

Liittyvät materiaalit