QF-koulutukset

Lean

Lean on lähtöisin valmistavasta teollisuudesta, mutta sitä sovelletaan nykyään laajasti ja onnistuneesti eri toiminnoissa, niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Leanin ydinajatus on jatkuva toiminnan ja prosessien kehittäminen. Keskeistä on tunnistaa ja eliminoida organisaation toiminnoissa ja prosesseissa esiintyvä hukka nopeasti ja tehokkaasti, pienentää kustannuksia ja parantaa laatua. Avuksi kehittämistyöhön lean-ajattelu tarjoaa useita käytännön tason työkaluja, jotka auttavat hahmottamaan prosessin nykytilaa ja kehittämistarpeita. Samalla tulee muistaa, että pohjimmiltaan lean-ajattelu keskittyy aina kokonaisuuden optimointiin.

Qualitas Fennican lean-koulutuksista löydät laajan valikoiman lean-aiheisia koulutuksia oman osaamisen ja organisaation kehittämisen tueksi. Ota yhteyttä ja kysy lisää: qf@arter.fi.

Lean-koulutuksissa:

  • Opit lean-kulttuurin perusteet, johtajuusperiaatteet, ongelmanratkaisutekniikat ja työkalut.
  • Hankit leanin teknistä osaamista ja kykyä käyttää tilannekohtaisesti oikeita lean-työkaluja ja -menetelmiä organisaation arvojen mukaisesti.
  • Hahmotat poikkeamien, vahinkojen ja hukkailmiöiden juurisyiden tunnistamisen merkityksen liiketoiminnalle.
  • Opit käyttämään arvovirtakuvausta (Value Stream Mapping, VSM) apuna prosessien nykytilan tunnistamisessa, parannuskohteiden priorisoinnissa ja tavoitetilan suunnittelussa.
  • Syvennät lean-osaamistasi Kanban, Kaizen, Kata (3K), lean 5S ja Lean Six Sigma -näkökulmista.

Leanin menetelmiä

Arvovirtakuvaus

Lean arvovirtakuvaus eli Value Stream Mapping (VSM) auttaa visualisoimaan kehittämisen kannalta prosessin kulun ja tunnistamaan konkreettiset kehitystarpeet.

Kanban, Kaizen & Kata

Lean Kanban visualisoi työprosessit taulujen avulla, toimintaa kehittävät Kaizen-työpajat perustuvat ihmisten osallistamiseen ja Katan valmiiksi jäsennelty rakenne keskittyy jatkuvaan parantamiseen.

5S

Lean 5S -menetelmä (Sort, Set In Order, Shine, Standardize, Sustain) keskittyy työpaikkojen organisointiin ja työmenetelmien standardointiin.