Qualitas Fennica Lean koulutus

 

Sisäinen auditointi

Qualitas Fennica -koulutus

SISÄINEN AUDITOINTI

Sisäinen auditointi on järjestelmällinen, riippumaton ja dokumentoitu prosessi, jossa hankitaan objektiivisesti arvioitavaa todistusaineistoa sen määrittämiseksi, missä määrin auditointikriteerit on täytetty. Organisaation tulee tehdä auditointeja suunnitelluin aikavälein määrittääkseen, onko laadunhallintajärjestelmä a) ennalta tehtyjen suunnitelmien, tietyn kansainvälisen standardin ja organisaation itsensä laadunhallintajärjestelmälle asettamien vaatimusten mukainen ja b) vaikuttavasti toteutettu ja ylläpidetty. Organisaatioiden tulee määritellä auditointien kriteerit, laajuus, ja menettelyt, sekä suunnitella auditointiohjelma niin, että se ottaa huomioon prosessien tilan, tärkeyden ja aikaisempien auditointien tulokset. Sisäiseen auditointiin valitut henkilöt eivät saa auditoida omaa työtään, ja  auditointi suoritetaan niin, että prosessin objektiivisuus ja tasapuolisuus voidaan varmistaa.

QF Auditointikoulutuksissa opit sisäisen auditoinnin perusvalmiudet, tai syvennät omaa osaamistasi eri menetelmin.

Miksi QF Auditointikoulutus?

  • Perusvalmiudet uusille auditoijille, ja kokeneille auditoijille syventävä ja tehostettu toimintamalli auditointien toteutukseen.
  • Ota haltuun uudistuneiden standardien auditointivinkit sekä keskeiset tekijät ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmän auditoinnin kannalta.
  • Ymmärrä auditointien merkitys organisaation johtamisen, kehittämisen sekä toiminnan tehostamisen ja tuottavuuden kannalta.
  • Opi vahvistamaan organisaation kyvykkyyttä tukemalla menestystä luovia toimintatapoja sekä korjaamaan ilmeneviä kehityskohteita.

Tutustu QF Auditointi -koulutuksiin

Syvennä auditointitaitojasi – kokeneen auditoijan jatkokurssi

Qualitas Fennica
03.12.2019, klo 08:30 – 16:00
Helsinki

Sisäisten auditointien koulutus (Oulu)

Qualitas Fennica
21.01.2020, klo 08:30 – 16:00
Oulu

ISO 27001 tietoturvajärjestelmän rakentaminen ja auditointi

Qualitas Fennica
30.01.2020, klo 08:30 – 16:00
Helsinki

Sisäisten auditointien koulutus (Tampere)

Qualitas Fennica
12.02.2020, klo 08:30 – 16:00
Tampere

Sisäisten auditointien koulutus

Qualitas Fennica
11.03.2020, klo 08:30 – 16:00
Helsinki

Haluaisitko saada lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön Qualitas Fennica -koulutuksista?

Tiina Riutta kertoo mielellään lisää! Ota yhteyttä: tiina.riutta@arter.fi / +358 45 173 8212