Qualitas Fennica Lean koulutus

 

Sisäinen auditointi

Qualitas Fennica -koulutus

SISÄINEN AUDITOINTI

Sisäinen auditointi on järjestelmällinen, riippumaton ja dokumentoitu prosessi, jossa hankitaan objektiivisesti arvioitavaa todistusaineistoa sen määrittämiseksi, missä määrin auditointikriteerit on täytetty. Organisaation tulee tehdä auditointeja suunnittelluin aikavälein määrittääkseen, onko laadunhallintajärjestelmä a) ennalta tehtyjen suunnitelmin, tämän kansainvälisen standardin ja organisaation itsensä laadunhallintajärjestelmälle asettamien vaatimusten mukainen ja b) vaikuttavasti toteutettu ja ylläpidetty. Organisaatioiden tulee määritellä auditointien kriteerit, laajuus, ja menettelyt, sekä suunnitella auditointiohjelma niin, että se ottaa huomioon prosessien tilan, tärkeyden ja aikaisempien auditointien tulokset. Sisäiseen auditointiin valitut henkilöt eivät saa auditoida omaa työtään, ja  auditointi suoritetaan niin, että prosessin objektiivisuus ja tasapuolisuus voidaan varmistaa. 

Miksi QF Auditointikoulutus?

  • Perusvalmiudet uusille auditoijille, ja kokeneille auditoijille syventävä ja tehostettu toimintamalli auditointien toteutukseen.
  • Ota haltuun uudistuneiden standardien auditointivinkit sekä keskeiset tekijät ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmän auditoinnin kannalta.
  • Ymmärrä auditointien merkitys organisaation johtamisen, kehittämisen sekä toiminnan tehostamisen ja tuottavuuden kannalta.
  • Opi vahvistamaan organisaation kyvykkyyttä tukemalla menestystä luovia toimintatapoja sekä korjaamaan ilmeneviä kehityskohteita.

Sisäisten auditointien koulutus

Qualitas Fennica
14.01.2019, klo 08:30 – 16:00
Helsinki

Syvennä auditointitaitojasi – kokeneen auditoijan jatkokurssi

Qualitas Fennica
04.02.2019, klo 08:30 – 16:00
Helsinki

ISO 27001:2017 Tietoturvajärjestelmän rakentaminen ja auditointi

Qualitas Fennica
06.02.2019, klo 08:30 – 16:00
Helsinki

Sisäisten auditointien koulutus

Qualitas Fennica
12.02.2019, klo 08:30 – 16:00
Tampere

Sisäisten auditointien koulutus

Qualitas Fennica
14.03.2019, klo 08:30 – 16:00
Helsinki