Qualitas Fennica Lean koulutus

Lean

ja Six Sigma -koulutukset

Qualitas Fennica -koulutus

LEAN

Lean on syntyisin valmistavasta teollisuudesta, mutta sitä sovelletaan laajasti tuotekehityksestä julkishallintoon. Leanin ydinajatus on virtausten maksimointi ja hukan poistaminen - toisin sanoen jatkuva toiminnan ja prosessien kehittäminen.

Lean-ajattelu tarjoaa useita työkaluja kuten Kaizen, Visuaalinen ohjaus, 7 hukkaa, 5 S, imuohjaus ja arvovirtakuvaukset. Työkalut auttavat ymmärtämään tilannetta ja toimimaan siinä, mutta työkalujen sijaan Lean-ajattelussa keskitytään kokonaisuuden optimointiin. Tarvitaan päämäärä sille, mitä tavoitellaan; reunaehdot, joissa tulee pysyä sekä liiketoimintakonseptit, joilla menestytään. Tavoitteena on tuottaa asiakkaalle parasta mahdollista arvoa tuottajan tarpeet huomioiden.

Siinä missä Lean keskittyy nopeuteen, Lean Six Sigma keskittyy laatuun vähentämällä vaihtelua ja toiminnan virheitä. Yhdessä Lean ja Six Sigma mahdollistavat arvovirran nopeuttamisen ja kyvykkyyden lisäämisen.

Miksi QF Lean-koulutus?

  • Ota haltuun Lean-kulttuurin perusteet, johtajuusperiaatteet, ongelmanratkaisutekniikat ja työkalut.
  • Hanki organisaation arvojen, periaatteiden, johtajuus- ja henkilöstösuhdetaitojen lisäksi teknistä osaamista ja kykyä valita ja käyttää tilannekohtaisesti oikeita Lean-työkaluja ja -menetelmiä.
  • Opi käyttämään arvovirtakuvausta (lean VSM) prosessien nykytilan ongelmien tunnistamisessa, parannuskohteiden priorisoinnissa ja tavoitetilan suunnittelussa.
  • Syvennä osaamistasi Kanban, Kaizen, Kata ja Lean Six Sigma -näkökulmista.

Tutustu QF Lean-koulutuksiin

QF Lean

Asiantuntijatyön Lean-työkaluja

QF Koulutus Asiantuntijatyön Lean-työkaluja Miten saada ohjausta ja ennustettavuutta työhön, jota sadat tuhannet ihmiset tekevät? Asiantuntijatyön ”liinaus” on vahvassa nousussa tänä päivänä. Asiantuntijatyö eroaa merkittävästi tuotantolaitosten fyysisen tuotteen prosessista. Informaatio, ihmiset, kommunikaatio, tehtävien valinnan satunnaisuus, tehtävien kulun näkymättömyys, osaamisen vaihtelu, IT-puitteiden […]

Lue koko teksti
QF Lean

Juurisyiden tunnistaminen poikkeamien, vahinkojen ja hukan osalta

QF Koulutus Juurisyiden tunnistaminen poikkeamien, vahinkojen ja hukan osalta Ilman perimmäisten syiden löytämistä kaikki on turhaa Toistuvatko samat poikkeamat, ongelmat, hukkailmiöt kerta toisensa jälkeen? Tuntuuko poikkeamien käsittely turhauttavalta? Monessa organisaatiossa samojen poikkeamien, ongelmien, hukkailmiöiden jne. toistuminen kerrasta toiseen on liiankin […]

Lue koko teksti
QF Lean

Kanban taulujen käyttö asiantuntijatyön ohjauksessa

QF-koulutus Kanban taulujen (Kanban Board) käyttö asiantuntijatyön ohjauksessa Kanban taulu – Syventävää lean-koulutusta Asiantuntijatyö on tänä päivänä hyvin pirstaleista, varsinaista “multitaskingia” ja usein on hyvin vaikea ennustaa asiakkaalle koska hänen toimeksiantonsa valmistuu tarkalleen. Asiantuntijatyötä kuormittaa vielä piiloon jäävä “sivuvirta” eli lukuisat […]

Lue koko teksti
QF Lean

Kokeileva Kata- ja Kaizen-työpajat prosessien lean-kehittämistekniikkoina

QF-koulutus Kokeileva Kata- ja Kaizen-työpajat prosessien lean-kehittämistekniikkoina Prosessien kehittämisessä henkilöstön kehittämisosaamista lisäävä tekniikka Toyota KATA on tehokas niin esimiehen valmennustaitoja, kuin henkilöstön ongelmanratkaisutaitoja edistävä pienten askelten tekniikka. Esimies hakee ja tuo tiimille kehittämistekniikoita, kouluttaa niitä ja haastaa tiimiä etenemään askel […]

Lue koko teksti
QF Lean

Lean arvovirran (VSM) kuvaus ja kehittäminen

QF-koulutus Lean arvovirran (VSM) kuvaus ja kehittäminen Opi kuvaamaan prosessin arvovirta Leanin yhtenä työkaluna arvovirtakuvausta käytetään prosessien nykytilan ongelmien tunnistamisessa, parannuskohteiden priorisoinnissa ja tavoitetilan suunnittelussa. Arvovirtakuvaus (VSM; Value Stream Mapping) on prosessien mallintamistekniikka, jossa prosessin vaiheiden lisäksi esitetään yhteydet, tapahtumien taajuudet, […]

Lue koko teksti
Lean Six Sigma Yellow Belt

Lean Six Sigma Yellow Belt

QF-koulutus Lean Six Sigma Yellow Belt Jatkuva parantaminen rakentuu yrityskulttuurille, työtavoille ja työkaluille. Tiedämmekö, mistä ongelmat johtuvat? Yleensä emme, koska muuten ne olisi jo korjattu. Tässä koulutuksessa rakennamme sillan tunnistetun ongelman ja sen ratkaisun välille. Työssä tarvitaan käytännöllistä lean-menetelmää, ongelmanratkaisu- […]

Lue koko teksti
QF Lean

Lean-kulttuurin juurruttaminen jatkuvan parantamisen mahdollistamisessa

QF-koulutus Lean kulttuurin juurruttaminen jatkuvan parantamisen mahdollistamisessa Laadunhallintajärjestelmät ovat olleet vuodesta 1988 alkaen 30 vuotta monien organisaatioiden käytössä, mutta missä ovat suomalaisen kilpailukyvyn näytöt? Yllättävän paljon auditoija ja kouluttaja törmää edelleen sähläämiseen, ”tulipalojen” sammuttamiseen, kyynistyneisiin operatiivisen arjen puurtajiin ja toistuviin ongelmiin. […]

Lue koko teksti
QF Lean

Opi Lean 5S-projektin suunnittelu, toteutus ja arviointi

QF-koulutus Opi Lean 5S-projektin suunnittelu, toteutus ja arviointi Vie koulutuksen avulla Lean 5S käytännön työhön Lean-ajattelu on johtamisfilosofia, jonka yhtenä kivijalkana on työpaikan ja työympäristön selkeä ja rationaalisesti suunniteltu järjestys sekä hyvä siisteys. Kun suunniteltuun järjestykseen ja siisteyteen vielä lisätään […]

Lue koko teksti
QF Lean

Opi lean-perusteet ja luo kilpailukykyä

QF Koulutus Opi Lean-perusteet ja luo kilpailukykyä Leanin tehokkaassa soveltamisessa tarvitaan organisaation arvojen, periaatteiden, johtajuus- ja henkilöstösuhdetaitojen lisäksi teknistä osaamista ja kykyä valita ja käyttää tilannekohtaisesti oikeita lean työkaluja ja –menetelmiä. Työkalujen ja menetelmien valintaan vaikuttavat strategiset tavoitteet, johtamisjärjestelmän ja prosessien pullonkaulojen […]

Lue koko teksti
QF Prosessit

Prosessien ja arvovirtojen johtaminen

QF-koulutus Prosessien ja arvovirtojen johtaminen Miten yhdistää prosessiajattelun ja Leanin arvovirta-ajattelun erityispiirteet toisiaan tukeviksi Prosessiajattelu on ollut Suomessa parikymmentä vuotta vahvasti esillä mm. laadunhallintajärjestelmien kautta. Tuhansia ja tuhansia prosessikaavioita on piirretty, mutta prosessien kehittäminen ja hyödyntäminen asiakaslisäarvon tuottamisessa ja tuloksen […]

Lue koko teksti

Haluaisitko saada lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön Qualitas Fennica -koulutuksista?

Tiina Riutta kertoo mielellään lisää! Ota yhteyttä: tiina.riutta@arter.fi / +358 45 173 8212