Qualitas Fennica Lean koulutus

Lean

ja Six Sigma -koulutukset

Qualitas Fennica -koulutus

LEAN

Lean on syntyisin valmistavasta teollisuudesta, mutta sitä sovelletaan laajasti tuotekehityksestä julkishallintoon. Leanin ydinajatus on virtausten maksimointi ja hukan poistaminen - toisin sanoen jatkuva toiminnan ja prosessien kehittäminen.

Lean-ajattelu tarjoaa useita työkaluja kuten Kaizen, Visuaalinen ohjaus, 7 hukkaa, 5 S, imuohjaus ja arvovirtakuvaukset. Työkalut auttavat ymmärtämään tilannetta ja toimimaan siinä, mutta työkalujen sijaan Lean-ajattelussa keskitytään kokonaisuuden optimointiin. Tarvitaan päämäärä sille, mitä tavoitellaan; reunaehdot, joissa tulee pysyä sekä liiketoimintakonseptit, joilla menestytään. Tavoitteena on tuottaa asiakkaalle parasta mahdollista arvoa tuottajan tarpeet huomioiden.

Siinä missä Lean keskittyy nopeuteen, Lean Six Sigma keskittyy laatuun vähentämällä vaihtelua ja toiminnan virheitä. Yhdessä Lean ja Six Sigma mahdollistavat arvovirran nopeuttamisen ja kyvykkyyden lisäämisen.

Miksi QF Lean-koulutus?

  • Ota haltuun Lean-kulttuurin perusteet, johtajuusperiaatteet, ongelmanratkaisutekniikat ja työkalut.
  • Hanki organisaation arvojen, periaatteiden, johtajuus- ja henkilöstösuhdetaitojen lisäksi teknistä osaamista ja kykyä valita ja käyttää tilannekohtaisesti oikeita Lean-työkaluja ja -menetelmiä.
  • Opi käyttämään arvovirtakuvausta (lean VSM) prosessien nykytilan ongelmien tunnistamisessa, parannuskohteiden priorisoinnissa ja tavoitetilan suunnittelussa.
  • Syvennä osaamistasi Kanban, Kaizen, Kata ja Lean Six Sigma -näkökulmista.

Tutustu QF Lean-koulutuksiin

Asiantuntijatyön Lean-työkaluja

QF Koulutus Asiantuntijatyön Lean-työkaluja Asiantuntijatyön ”liinaus” on vahvassa nousussa tänä päivänä. Asiantuntijatyö eroaa merkittävästi tuotantolaitosten fyysisen tuotteen prosessista. Informaatio, ihmiset, kommunikaatio, tehtävien valinnan satunnaisuus, tehtävien kulun näkymättömyys, osaamisen vaihtelu, IT-puitteiden häiriöt, suorittajia kuormittava piilokuorma jne. ovat se toimintaympäristö, jota liiankin usein […]

Lue koko teksti

Juurisyiden tunnistaminen poikkeamien, vahinkojen ja hukan osalta

QF Koulutus Juurisyiden tunnistaminen poikkeamien, vahinkojen ja hukan osalta Ilman perimmäisten syiden löytämistä kaikki on turhaa Toistuvatko samat poikkeamat, ongelmat, hukkailmiöt kerta toisensa jälkeen? Tuntuuko poikkeamien käsittely turhauttavalta? Monessa organisaatiossa samojen poikkeamien, ongelmien, hukkailmiöiden jne. toistuminen kerrasta toiseen on liiankin […]

Lue koko teksti

Kanban taulujen käyttö asiantuntijatyön ohjauksessa

QF-koulutus Kanban taulujen (Kanban Board) käyttö asiantuntijatyön ohjauksessa Syventävää lean-koulutusta Leanissä keskeinen pyrkimys on saada aikaan juohevaa virtausta prosesseissa. Kun visualisoit työprosessit taulujen avulla, näet yhdellä silmäyksellä prosessien ongelmakohdat ja resurssien kuormituksen. Lean Kanbanin avulla mittaat ja hallinnoit työnvirtaa, keskeneräisten tehtävien […]

Lue koko teksti

Kokeileva Kata- ja Kaizen-työpajat prosessien lean-kehittämistekniikkoina

Kokeileva Kata- ja Kaizen-työpajat prosessien lean-kehittämistekniikkoina Lisää kehittämisosaamista Prosessien kehittämisessä henkilöstön kehittämisosaamista lisäävä tekniikka Toyota KATA on tehokas niin esimiehen valmennustaitoja, kuin henkilöstön ongelmanratkaisutaitoja edistävä pienten askelten tekniikka. Esimies hakee ja tuo tiimille kehittämistekniikoita, kouluttaa niitä ja haastaa tiimiä etenemään […]

Lue koko teksti

Prosessien ja arvovirtojen johtaminen

QF-koulutus Prosessien ja arvovirtojen johtaminen Miten yhdistää prosessiajattelun ja Leanin arvovirta-ajattelun erityispiirteet toisiaan tukeviksi Prosessiajattelu on ollut Suomessa parikymmentä vuotta vahvasti esillä mm. laadunhallintajärjestelmien kautta. Tuhansia ja tuhansia prosessikaavioita on piirretty, mutta prosessien kehittäminen ja hyödyntäminen asiakaslisäarvon tuottamisessa ja tuloksen […]

Lue koko teksti

Lean arvovirran (VSM) kuvaus ja kehittäminen

QF-koulutus Lean arvovirran (VSM) kuvaus ja kehittäminen Opi kuvaamaan prosessin arvovirta Leanin yhtenä työkaluna arvovirtakuvausta käytetään prosessien nykytilan ongelmien tunnistamisessa, parannuskohteiden priorisoinnissa ja tavoitetilan suunnittelussa. Arvovirtakuvaus (VSM; Value Stream Mapping) on prosessien mallintamistekniikka, jossa prosessin vaiheiden lisäksi esitetään yhteydet, tapahtumien taajuudet, […]

Lue koko teksti