Blogi

Tiedonhallintalain keskeiset kuvaukset

Mitkä ovat uuden tiedonhallintalain keskeiset kuvaukset? Mitä kaikkea tiedonhallintamallin kuvausten tulee sisältää?

Tiedonhallintalaki on uusi julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskeva yleislaki, jossa säädetään siitä, miten tietoja tulee käsitellä ja kuvata. Laki velvoittaa organisaatioilta tiedon elinkaarenhallinnan perusvaatimusten kuvantamista ja julkistamista yhtenäisenä kokonaisuutena.

Tiedonhallintalain tarkoituksena on:

  • Varmistaa viranomaisten tietoaineistojen yhdenmukainen ja laadukas hallinta sekä tietoturvallinen käsittely julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi
  • Mahdollistaa viranomaisten tietoaineistojen turvallinen ja tehokas hyödyntäminen, jotta viranomainen voi hoitaa tehtävänsä ja tarjota palvelunsa hallinnon asiakkaille hyvää hallintoa noudattaen tuloksellisesti ja laadukkaasti
  • Edistää tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuutta.

Laissa uusi kuvauskokonaisuus on tiedonhallintamalli, jonka tulee olla valmis 1.1.2021 mennessä. Vastuu tiedonhallintamallin kuvaamisesta ja toteuttamisesta on tiedonhallintayksiköllä. Vaikka sanaa kokonaisarkkitehtuuri ei enää käytetä laissa itsessään, on tiedonhallintamalli kuitenkin käytännössä kokonaisarkkitehtuurikuvaus.

Katso aiheeseen liittyvä webinaari, jossa käymme läpi mitä kaikkea tiedonhallintamallin kuvausten tulee sisältää ja mitkä ovat keskeiset kuvausvaatimukset.

Kirjoittaja

Liittyvät materiaalit