Asiakastarinat

Taitotalo

ARC-ohjelmiston avulla kokonaisarkkitehtuurikuvausten mallintaminen ja hallinta sekä tiedonhallintamallin siirto ja ylläpito.

Tuusulan kunta

ARC-ohjelmiston avulla kunnan tiedonhallintamallin, GDPR:n hallintamallin sekä tietojärjestelmäarkkitehtuurin kuvaaminen.

Turku AMK

Turun AMK:n kokonaisarkkitehtuurin ja tiedonhallintamallin kuvaaminen ARC-ohjelmiston avulla.

Helen

IMS- ja ARC-ohjelmiston käyttö osana tiedolla johtamisen ja prosessien kehitystyötä.