Webinaari Tiedonhallintalakiin valmistautuminen ARC-ohjelmistolla

Tiedonhallintaa koskevaa lainsäädäntöä keskittävä ja uudistava tiedonhallintalaki tarkoittaa voimaan astuessaan muun muassa julkisorganisaatioiden tiedonhallinnan suunnittelu- ja kuvausvelvoitteiden kasvamista.

Sinällään lakiesityksen vaatimukset eivät tuo mitään täysin uutta, vaan vanhoja kokonaisarkkitehtuurikuvausvelvoitteita on täsmennetty ja niiden laajuutta on tarkennettu. Termistä kokonaisarkkitehtuuri on esityksessä luovuttu, mutta itse kokonaisarkkitehtuurin periaatteet ovat edelleen määriteltynä. Kuvaamisvelvoitteet ovat uudessa laissa konkreettisemmat ja siihen tuotu asioita ennen suositustasolla (JHS 179) olleista asioista. Näiden kuvausten kuvausvastuu tulee tiedonhallintayksikölle. Velvoitteena olisi myös, että tietohallinnon on tarjottava asianmukaiset työvälineet laissa määriteltyjen kuvausten laadintaan ja työvälineiden hankinnassa tulee huomioida se, että kuvaukset on pystyttävä julkaisemaan ja olemassa olevat kuvaukset on koottava yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

ARC-ohjelmistomme ja tiedonhallintamallimme on loistava työkalu tiedonhallintalain vaatimien kuvausten tuottamiseen sellaiseen muotoon, että ne ovat ymmärrettäviä ja julkaisukelpoisia. Ohjelmiston visuaaliset ominaisuudet ja luomamme valmiit rakenteet tukevat tiedonhallintayksikön työtä ja helpottavat tiedonhallintamallin koostamisessa.

Miksi osallistua?

  • Näet miten tiedonhallintamallia voi aloittaa rakentamaan ARC-ohjelmistollamme yksinkertaisesti ja tavoitteellisesti
  • Opit rakentamaan ketterästi tilannekuvan organisaation tieto-, järjestelmä- ja toiminta-arkkitehtuurista niiltä osin kun laki velvoittaa
  • Näet, miten tuottaa kuvauksia yhteiseen kehitysalustaan ja edistää läpinäkyvän tiedonhallinnan omaksumista koko organisaatiossa
  • Hahmotat, miten samalla ottaa huomioon myös tietosuoja-asetus ja tietoturvallisuus

Kenelle?

Webinaari on tarkoitettu kaikille uudesta tiedonhallintalaista kiinnostuneille.
caret-down caret-up caret-left caret-right

Juuse Montonen

Avainasiakaspäällikkö
Arter

Arterin avainasiakaspäällikkönä toimiva Juuse Montonen on ponnistanut kokonaisarkkitehtuurin maailmaan yhteiskuntatieteiden puolelta ja tuonut ”boksin ulkopuolista” ajattelua Arterin palvelukonsultointiin ja tuotekehitykseen. Kokemus konsultoinnista yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja liiketoiminnan rajapinnasta on tuonut Juuselle näkemystä ymmärtää organisaatioiden kokonaisarkkitehtuurin isoa kuvaa sekä tietotaitoa ketterästä muutokseen sopeutumisesta.