Blogi

Modulaarisella tuotekehityksellä nopeutta tuotekehitykseen ja lisää asiakaskeskeisyyttä

Olemme Arterin tuotekehityksessa tehneet 2020 aikana työtä valmistellaksemme ohjelmistojemme modularisoimista. Visionamme pilkkoa vähitellen tuoteperheemme päätuotteet – IMS ja ARC – moduleiksi, joita voi sulauttaa yhteen joustaviksi kokonaisuuksiksi. Näin asiakkaamme voivat vapaasti valita yhteensopivia moduleita kummasta tahansa päätuotteestamme tai uusista moduleista.

Modulaarisen ohjelmistotuotannon edut ovat selkeät sekä asiakkaille että tuotekehitykselle

  • Asiakas saa joustoa, hän voi valita moduleista itselleen toimivan kokonaisuuden eikä hän maksa osioista, jotka eivät ole organisaatiossa käytössä.
  • Tuotekehityksessä saadaan työn alle pienempiä kokonaisuuksia, mikä nopeuttaa kehitystä ja lisää asiakaskeskeisyyttä.
  • Nykyisten ja tulevien moduleiden jatkokehittäminen ja uudistaminen itsenäisinä kokonaisuuksina on ketterää verrattuna tilanteeseen, jossa koko ohjelmistolle tehdään kokonaisvaltaisia päivityksiä.

Modulien rakentaminen on aloitettu pääsynhallinta- ja piirtomoduleista

Olemme lähteneet liikkeelle identiteetin ja pääsynhallintaa ohjaavan IAM-modulista sekä DrawIO-editorin päälle rakennetusta Draw-piirtomodulista.

IAM on identiteetin ja pääsynhallintaa ohjaava moduli. Ensimmäisessä versiossaan se yhtenäistää kirjautumistavan ARCiin ja IMSiin ja korvaa nykyiset toiminnallisuudet. Jatkossa tarkoitus on kehittää yhteinen kirjautumisportaali ja syventää kohdekohtaisten oikeuksien hallintaa erityisesti ARCin puolella. Moduli tulee hoitamaan myös syntyvien muiden modulien pääsynhallintaa. Tämän modulin tuoteomistaja on Ari Laitinen, hän tulee kertomaan jatkossa lisää modulin kehittymisestä.

Draw on DrawIO-editorin päälle rakennettu piirtomoduli, joka tulee alkuvaiheessa oman Blueprint-editorimme rinnalle. Olemme saaneet paljon palautetta Blueprint-editorin piirto-ominaisuuksista ja suorituskyvystä, ne ovat nyt uudessa editorissa paremmat, esim. yhdysnuolien muokkaaminen sujuu kätevämmin ja notaatiot ovat rikkaampia. Kaupan päälle saadaan myös muutama muukin toivottu ominaisuus, kuten Visio-import ja kuvien layerointi. Draw-moduli otetaan käyttöön portaittain, se on tarjolla pilottiasiakkaille jo vuoden 2021 aikana. Lisätietoja tästä saa ARC-ohjelmiston tuoteomistaja Lassi Ropposelta.

Asiakaskeskeisillä menetelmillä tiiviimpää yhteistyötä – kutsumme asiakkaita mukaan kehitystyöhön

Loppuvuodesta lähtien kutsumme asiakkaitamme tiiviimpään tuotekehitysyhteistyöhön. Rakennamme tuoteportfoliotamme täydentävää modulitiekarttaa ohjelmistojen käyttäjien kanssa. Näin osallistamme asiakkaitamme modulien suunnitteluun ja toteutukseen.

Tulemme ottamaan syksyn 2020 aikana käyttöön asiakaskehittämisen menetelmiä, joista kerromme myöhemmin syksyllä lisää.

Asiakaskeskeistä kehittämistä SIG eli Special Interest Groupin avulla

Yksi menetelmistä on Special Interest Group eli SIG. Toteutamme asiakaspalautteiden pohjalta proton modulista, jota lähdemme kehittämään SIG-ryhmän kanssa.

Kun meillä on koossa tarpeisiin vastaavat ja arvoa tuovat ominaisuudet sekä ostamaan sitoutunut asiakasryhmä, toteutamme modulin. Suunnittelutyön lisäksi SIG-ryhmä seuraa modulin toteuttamista, testaa sitä ja antaa arvokasta palautetta kehitystyön tueksi.

Aloitamme riskienhallintatyökalun kehittämisestä 

Syksyn mittaan etsimme SIG-asiakkaita riskienhallinnan työkalun kehittämiseen. Moduli voidaan yhdistää sekä IMS- että ARC-ohjelmistoon, jolloin riskit saadaan näkymään myös laajemmassa kokonaiskuvassa.

Panostamme riskien seurannan käytettävyyteen, riskien ryhmittelyyn ja suodatuksiin sekä seurannan visuaalisuuteen. Jotta modulista kehittyy mahdollisimman hyvin organisaation tarpeita vastaava, monipuolinen ja todellinen kuva tämän päivän organisaatioiden riskienhallinasta on meille ensisijaisen tärkeää.

Mikäli kiinnostuit aiheesta tai haluat olla mukana toteuttamassa uudenlaista, kokonaiskuvaa täydentävää riski-modulia, ota yhteyttä tuoteomistaja Ari Laitiseen.

ARC-integraatiot suunnittelupyödällä syksyn 2020 aikana

Syksyn 2020 mittaan keskustellaan asiakkaidemme kanssa myös integraatiotarpeista ARCiin. Tämä hanke lähtee liikkeelle API-rajapintojen tarkemmasta dokumentoinnista ja etenee asiakastarpeiden mukaisesti yleisimpiin integraatiotarpeisiin. Näistä asioista kanssanne keskustelee tuoteomistaja Lassi Ropponen.

Odotamme innolla läheisempää yhteistyötä kanssanne, sillä uskomme vakaasti, että ohjelmistojen käyttäjien avulla löydämme ne haasteet, jotka kipeimmin kaipaavat ratkaisua.

Muutosta laadun ehdoilla!

Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä tällä lomakkeella ja kertoa tarkemmin liiketoiminnan kehittämisen tarpeistasi. Ratkaistaan haasteenne yhdessä.

Kirjoittaja

Salla vastaa Arterin tutkimus- ja kehitysyksiköstä. Hän on kokonaisarkkitehtuuriasiantuntija, jolla on pitkä kokemus myös tietojärjestelmähankkeista, laatujohtamisesta ja mallintamisesta. Hän on kiinnostunut tuomaan Arterin ohjelmistoja ja palveluja rohkeasti digiaikakauden uusille kehittämisalueille. Vapaa-ajalla hänet tapaa marttailemasta tai matkustelemasta käsitöiden ja taiteen parissa.

Liittyvät materiaalit