ARC -ohjelmisto tarjoaa visuaalisen työkalun, jolla mallintaa toiminnan eri alueita: strategiaa, tavoitteita, palveluja, prosesseja, tietoa, tietojärjestelmiä, teknologiaa. ARC-ohjelmistossa tuotetaan kokonaiskuvaa, jotta saadaan näkyviin liiketoiminnan muutosvaikutukset. Kun muutosvaikutukset pystytään ennakoimaan, syntyy tiedostavampaa ja laadukkaampaa päätöksentekoa. Tätä on kokonaisarkkitehtuuri. 

KOKONAISARKKITEHTUURI STRATEGIAN TUKENA

Moni organisaatio kokee kokonaisuudenhallinnan haastavaksi ja pirstaloituneeksi. Erityisesti muutoksen hetkellä uuden strategian jalkauttaminen vaatii työkaluja sekä tehostettua toimintaa. Meiltä saat apuvälineen, jonka avulla asioiden väliset suhteet ovat helpommin ymmärrettäviä.

ARC-ohjelmisto sopii työkaluksi muutosjohtamiseen niin kokonaisarkkitehtuurityössä, kuin vaikka palvelumuotoilun tai kyberturvallisuuden hallinnan tukena. Sisällöt ja käsitteet on helposti kytkettävissä toisiinsa, ja niitä voidaan täydentää yksityiskohtaisemmilla kuvauksilla eri näkökulmista. Näin saadaan näkyviin monipuolinen kokonaiskuva toiminnasta. Tämän kokonaiskuvan avulla voidaan parantaa päätöksentekoa ja esimerkiksi ennustaa muutosvaikutuksia.

TÄMÄ ON ARC

YHTEYSKAAVIOT

Millaisista osista toimintanne koostuu? ARCin avulla ymmärrät organisaation dynamiikkaa, voit tehdä näkyväksi eri osasten välistä verkostoa ja visualisoida toimintaa aivan uudella tavalla.

 

BLUEPRINT-PIIRTOEDITORI

Blueprint-piirtoeditorilla voit piirtää visuaalisia kaavioita suoraan ARC-ohjelmistossa. Editorissa on monipuoliset piirto-ominaisuudet sekä kattava tuki eri mallinnuskielille: BPMN, ArchiMate, UML Class, Lean VSM ja ER-notaatio.

PORTFOLION HALLINTA

Portfoliot dokumentoivat haluttuja toiminnan osia. Luot tarkastelemistasi kokonaisuuksista portfolioita eli ominaisuustaulukoita, joihin voit itse määritellä halutun määrän ominaisuusdataa halutussa muodossa. Taulukoissa on mahdollista näyttää tietyntyyppisten sarakkeiden jakaumia ja yhteenlaskentaa.

MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN

Muutoksilla tuotetaan kokonaiskuvaa, jotta saadaan näkyviin muuttuvan liiketoiminnan kokonaisvaikutukset. Kun muutosvaikutukset pystytään ennakoimaan, syntyy tiedostavampaa ja laadukkaampaa päätöksentekoa.

Vieläkin enemmän irti ARC-ohjelmistostasi?