ARC -ohjelmisto tarjoaa visuaalisen työkalun, jolla mallintaa toiminnan eri alueita: strategiaa, tavoitteita, palveluja, prosesseja, tietoa, tietojärjestelmiä, teknologiaa. ARC-ohjelmistossa tuotetaan kokonaiskuvaa, jotta saadaan näkyviin liiketoiminnan muutosvaikutukset. Kun muutosvaikutukset pystytään ennakoimaan, syntyy tiedostavampaa ja laadukkaampaa päätöksentekoa. Tätä on kokonaisarkkitehtuuri. 

KOKONAISARKKITEHTUURI STRATEGIAN TUKENA

Moni organisaatio kokee kokonaisuudenhallinnan haastavaksi ja pirstaloituneeksi. Erityisesti muutoksen hetkellä uuden strategian jalkauttaminen vaatii työkaluja sekä tehostettua toimintaa. Meiltä saat apuvälineen, jonka avulla asioiden väliset suhteet ovat helpommin ymmärrettäviä.

ARC-ohjelmisto sopii työkaluksi muutosjohtamiseen niin kokonaisarkkitehtuurityössä, kuin vaikka palvelumuotoilun tai kyberturvallisuuden hallinnan tukena. Sisällöt ja käsitteet on helposti kytkettävissä toisiinsa, ja niitä voidaan täydentää yksityiskohtaisemmilla kuvauksilla eri näkökulmista. Näin saadaan näkyviin monipuolinen kokonaiskuva toiminnasta. Tämän kokonaiskuvan avulla voidaan parantaa päätöksentekoa ja esimerkiksi ennustaa muutosvaikutuksia.

TÄMÄ ON ARC

YHTEYSKAAVIOT

Millaisista osista toimintanne koostuu? ARCin avulla ymmärrät organisaation dynamiikkaa, voit tehdä näkyväksi eri osasten välistä verkostoa ja visualisoida toimintaa aivan uudella tavalla.

 

BLUEPRINT-PIIRTOEDITORI

Blueprint-piirtoeditorilla voit piirtää visuaalisia kaavioita suoraan ARC-ohjelmistossa. Editorissa on monipuoliset piirto-ominaisuudet sekä kattava tuki eri mallinnuskielille: BPMN, ArchiMate, UML Class, Lean VSM ja ER-notaatio.

PORTFOLION HALLINTA

Portfoliot dokumentoivat haluttuja toiminnan osia. Luot tarkastelemistasi kokonaisuuksista portfolioita eli ominaisuustaulukoita, joihin voit itse määritellä halutun määrän ominaisuusdataa halutussa muodossa. Taulukoissa on mahdollista näyttää tietyntyyppisten sarakkeiden jakaumia ja yhteenlaskentaa.

ROADMAP

Roadmap-osio on tehty tukemaan kokonaisarkkitehtuurin tulevaisuuden tavoitetilojen suunnittelua hankkeiden avulla. Roadmapin avulla tehdään näkyväksi muutosten hallinta nykytilasta tavoitetilaan sekä muutosten hyväksyminen. Samalla voidaan helposti kuvata strategiasta johdettujen hankkeiden yhteydet organisaation muihin osiin ja päivittäisiin prosesseihin.

Kokonaisarkkitehtuurin pikastartti

Pikastartin avulla pääsette liikkeelle kokonaisuuden kuvaamisessa. ARC-ohjelmistoon kuvataan keskeisimmät kokonaisarkkitehtuurin osa-alueet: palvelut, prosessit, tietojärjestelmät ja arkkitehtuurin kerrosnäkymä.

Kyberturvallisuus

Kokonaisvaltainen kyberturvallisuuden hallintamalli toimii tietoturvavastaavan ohjenuorana halutun kyberturvallisuustason tavoittelussa. Onko tavoitteenanne kenties KATAKRI 3 tai ISO 27001?

Arter Framework

Arter Framework on joustava kokonaiskehittämisen alusta, joka sisältää valmiit rakenteet yritysarkkitehtuuriin. Hahmota selkeästi kyvykkyydet ja strategialähtöiset hankkeet, joissa näitä kehitetään ja kasvatetaan. 

Palvelumuotoilu

Paranna organisaatiosi asiakaskokemusta! Arterin palveluun kuuluuvat ARC-ohjelmiston lisäksi  Arter BMC, asiakaspolku ja Service Blueprint sekä parhaat asiantuntijat ja valmiiksi suunniteltu ohjelmarunko.

Tiedonhallinta

Tietoarkkitehtuuri on kokonaisarkkitehtuurin osa-alue, jossa keskitytään tiedonhallintaan. Tavoitteena on kerätä, hallinnoida ja organisoida  tietoa niin, että tieto saadaan tarkoituksenmukaisesti ja hallitusti käyttöön.

Tietosuoja

Tietosuojanhallinta ja -kuvaaminen on pakollista kaikille organisaatioille EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) myötä. Siihen liittyvät kuvaukset ja elementit tuodaan osaksi kokonaisarkkitehtuuria.

Vieläkin enemmän irti ARC-ohjelmistostasi?