Blogi

Helpota kokonaisarkkitehtuurin hallintaa valmiilla metamallilla – Arter Frameworkilla

Onko kokonaisarkkitehtuurin mallintaminen tai kehittäminen ajankohtaista? Pohditko miten ja mitä kaikkea kokonaisarkkitehtuurista on järkevää mallintaa? Mietitkö millainen kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli olisi organisaatiollenne järkevä? Tavoitteletko itsenäistä kokonaisarkkitehtuurin kehittämistä?

Arter Framework  on valmis metamalli organisaation kokonaisarkkitehtuurikuvauksille ARC-ohjelmistossa

 • Arter Framework on Arterin kehittämä viitekehys kokonaisarkkitehtuurin mallintamiseen ja hallintaan. 
 • Metamallilla tarkoitamme sitä, miten ja mitä organisaation arkkitehtuurityössä on valittu kuvattavaksi.
 • Arter Framework on saatavilla vain Arterin kokonaisarkkitehtuurin mallintamiseen ja hallintaan tarkoitettuun ARC-ohjelmistoon.
 • Arter Framework -viitekehyksen avulla pääset nopeasti alkuun kokonaisarkkitehtuurityössä, sillä viitekehykseen on valmiiksi mietitty, mitä asioita organisaation toiminnasta on järkevää mallintaa.
 • Arter Framework -viitekehyksen avulla kehität organisaatiollesi sen tarpeisiin sopivan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin. 
Arter Framework -viitekehyksen sisältö. Valmis malli kokonaisarkkitehtuurin kuvaamiselle ja kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin rakentamiseen. Arter Oy.
Arter Framework -viitekehyksen sisältö. KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI.

Arter Framework tarjoaa valmiin metamallin organisaation kokonaisarkkitehtuurikuvauksille, jonka avulla organisaatio pystyy rakentamaan omiin tarpeisiinsa sopivan tavan mallintaa kokonaisarkkitehtuurikuvauksia.

Arter Frameworkin avulla mallinnat esimerkiksi:

 • palvelusalkun,
 • palvelukartan,
 • prosessisalkun,
 • prosessikartan,
 • tietojärjestelmäsalkun,
 • tietojärjestelmäkartan sekä
 • ydinpalveluiden kerrosnäkymän.

Arter Framework viitekehyksen metamalli sisältää seuraavat näkökulmat:

 • Strategia,
 • hankkeet,
 • toiminta,
 • tietojärjestelmät,
 • tieto ja
 • teknologia.

Arter Frameworkin avulla rakennat organisaatiosi tarpeisiin sopivan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin

Arter Frameworkin avulla hahmotat oman organisaatiosi lähtötilanteen kokonaisarkkitehtuurin suhteen ja pystyt muodostamaan selkeän kuvan siitä,

 • mitkä ovat organisaation ydinpalvelut,
 • minkälaisilla prosesseilla palveluita tuotetaan ja
 • mitä tietojärjestelmiä palvelut ja prosessit vaativat, jotta pystytte tuottamaan parasta palvelua arvolupaustenne mukaisesti asiakkaillenne.

Arter Framework toimii ikään kuin mallipohjana kokonaisarkkitehtuurin viitekehykselle ja sen avulla organisaatio luo itselleen sen omiin tarkoituksiinsa ja toimintaympäristöönsä sopivan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin.

Viitekehyksen yhteensopivuus ja olemassa olevan tiedon hyödyntäminen

Arter Framework on yhteensopiva

 • JHS-kuvausten kanssa ja
 • se sisältää GDPR:n edellyttämät rakenteet.
 • Lisäksi viitekehykseen on mahdollista tuoda tietoturvallisuuteen
 • sekä tiedonhallintamalliin liittyvää dokumentaatiota.

Mikäli organisaatiosi on mallintanut aiemmin Excel-taulukoihin esimerkiksi järjestelmäsalkun, prosessi- tai palvelulistauksia, voidaan näitä jo tehtyjä taulukoita hyödyntää viitekehyksen mukaisessa kokonaisarkkitehtuurin mallintamisessa.

ARC-ohjelmistoon on siis mahdollista tuoda olemassa olevia kuvauksia esimerkiksi taulukkotietoa Excelillä ja kaaviotietoa Draw.io:lla tai Visiolla tehdyistä kaavioista.

ARC-ohjelmisto ja Arter Framework

Arter Framework on saatavilla Arterin omaan kokonaisarkkitehtuurin mallintamiseen ja hallintaan tarkoitettuun ARC-ohjelmistoon.

ARC-ohjelmisto ei ole sidottu minkään tietyn viitekehyksen käyttämiseen vaan ohjelmistoa voi hyödyntää riippumatta siitä, hyödynnättekö organisaatiossanne JHS-kuvausten, TOGAF-viitekehyksen tai Arter Frameworkin mukaista kokonaisarkkitehtuuria.

Valmiin viitekehyksen avulla nopeammin kohti kestävää kokonaisarkkitehtuurityötä

Valmis viitekehys kokonaisarkkitehtuurin mallintamisessa auttaa organisaatiota ottamaan askeleita ripeästikkin kohti kestävää kokonaisarkkitehtuurityötä.

Jotta arkkitehtuurityöstä tulee kestävää on kokonaisarkkitehtuurityön muututtava projektista prosessiksi. Tässä vinkkimme siihen:

Kokonaisarkkitehtuuri operatiivisella tasolla:

 • Kokonaisarkkitehtuurin ylläpitoprosessi on kuvattu.
 • Prosessilla on omistaja, joka on lopulta vastuussa arkkitehtuurin ajantasaisuudesta.
 • Prosessiin on määritelty arkkitehtuurin kuvauksia tuottavat vastuuroolit.
 • Kokonaisarkkitehtuurikuvauksia tuotetaan ketterästi ja niitä uskalletaan käyttää päätöksentekoprosesseissa.
 • Varmista, että kokonaisarkkitehtuuri on edustettuna organisaatiosi strategiatyössä.
 • Pohdi mitä hyötyä arkkitehtuurikuvauksista on eri sidosryhmille ja viesti hyödyistä heille esimerkiksi liiketoiminnoista vastaavien henkilöiden avulla – löydä jokaiselle kuvauksia tarkastelevalle relevantti näkökulma, jonka tämä ymmärtää.

Johdolle kokonaisarkkitehtuuri merkitsee linjauksia, päätöksiä ja ohjenuoraa:

 • Kokonaisarkkitehtuurin kehittämisessä kyse on kehityspolusta, jolla yrityksen visio ja business-skenaariot muunnetaan ensivaiheessa arkkitehtuurivisioksi ja -periaatteiksi.
 • Toisessa vaiheessa nämä käännetään toiminta-, tieto- ja teknologia-arkkitehtuuriksi.
 • Kolmannessa vaiheessa menettely antaa priorisoidut kehitysohjelmat, hankkeet, projektit ja tehtävät.
Kiinnostaako kokonaisarkkitehtuuri? Suosittelen sinulle näitä sisältöjä:

👉 TOGAF® – nämä asiat sinun tulee tietää kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksestä | blogi
👉 Kokonaisarkkitehtuuri tänään | blogi + webinaaritallenne
👉 Mistä liikkelle kokonaisarkkitehtuurikuvauksissa? | blogi

Haluatko kuulla lisää Arter Frameworkista? Jätä meille yhteydenottopyyntö oheisen lomakkeen kautta.

Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä tällä lomakkeella ja kertoa tarkemmin liiketoiminnan kehittämisen tarpeistasi. Ratkaistaan haasteenne yhdessä. Vikatilanteissa otathan yhteyttä tekniseen tukeemme.

Kirjoittaja

Mikko Tuominen on Arterin avainasiakaspäällikkö. Mikko auttaa löytämään parhaat ratkaisut toiminnan mallintamiseen juuri teidän organisaationne  tarpeiden mukaisesti. Mikon erityisosaamisiin kuuluvat muutoksenhallinta, kokonaisarkkitehtuuri, palveluiden johtaminen sekä tiedonhallinta.

Liittyvät materiaalit