Blogi

ARC-ohjelmisto soveltuu parhaiten eteenpäin katsomiseen

ARC-ohjelmisto on kokonaisarkkitehtuurin työkalu, jonka avulla onnistuu organisaation rakenteiden ja niiden välisten yhteyksien kuvaaminen visuaalisesti. Muodostuvan kokonaiskuvan avulla liiketoiminnan muutosvaikutuksia pystytään arvioimaan, ennakoimaan ja luomaan tiedolla johtamiselle  edellytykset. Tässä blogitekstissä käyn läpi millaisia hyötyjä ARC-ohjelmisto tuottaa käyttäjilleen ja miten tulevaisuutta voi suunnitella ohjelmiston avulla.

Näin hyödynnät ARC-ohjelmisto muutoksien suunnittelussa, Arter Oy

 

Arkkitehtuurikeskustelua ei kannata jättää väliin

Ohjelmisto oli jonkin verran tuttu ennestään, mutta sitten, kun käytiin metamallia ja relaatioita läpi, niin se avasi hyvin mitä kaikkea ARCilla voi tehdä. Läpikäynti oli hyödyllistä ja laittoi miettimään, miten tietoja oman toiminnan näkökulmasta kannattaa syöttää.”

Tämä on tyypillinen kommentti ARC-pääkäyttäjiltä. Heillä on ennestään tietoa kokonaisarkkitehtuurista ja erilaisista vaatimuksista, joita heidän omaan toimintaansa liittyy.

Heillä on usein myös vahvaa tietämystä siitä, millaisia ohjelmistoja kokonaisarkkitehtuurin mallintamiseen on olemassa ja usein he ovat tutustuneet etukäteen myös ARC-ohjelmistoon demon avulla.

Silti käyttöönotto lähtee aina liikkeelle perusteista. Näin vahvistetaan yhteinen näkemys, mutta myös se, että konsultti on kartalla. Arkkitehtuurikeskustelua ei kannata jättää väliin. Ei, vaikka tuntuisi, että kyllähän me nämä asiat tiedetään tai on tunne, että omalla toimialalla arkkitehtuurikeskustelua ei ole totuttu käymään.

ARC-ohjelmiston hyödyt toimialasta riippumatta

Yleisiä hyötyjä toimialasta riippumatta ovat olleet yhteyskaaviot nykytilasta. Niitä ARC piirtää automaattisesti, kunhan ohjelmistoon on syötetty elementit ja yhteydet ovat elementtien välillä linkitetty. 

Edellä mainittujen tietojen pohjalta voidaan tehdä havaintoja siitä, millaiset systeemit meillä on ja miten ne liittyvät toisiinsa. Hankkeisiin lähtö on nopeutunut, kun tiedot on mallinnettu työkaluun ja ne löytyvät samasta repositorista, toisin sanoen kuvauskannasta.

ARCin hyöty näkyy myös siinä, että vaikka ohjelmisto on lähes ameebamaisen joustava, on siihen helppo rakentaa esimerkiksi prosessien tai palveluiden hierarkiat yhteyksien ja symbolien tai vaikkapa kaavioiden avulla.

Usein kehitystyön haasteena on se, jos yhtä osa-aluetta on tarve kuvata syvälliselle tasolle, niin on vaikea hahmottaa niin sanottua holistista tasoa samaan aikaan. ARCin kaavioeditorilla on helppo visualisoida sekä yksityiskohtaisia toteutusratkaisuita että hierarkkista kokonaisuutta ja rakennetta.

Edelleen toimialasta riippumatonta on ollut se, kun kuvia on tehty ja elementtejä linkitetty taulukoiden avulla, on yhteyskaavioiden myötä päästy käymään aivan uudenlaista keskustelua, vaikkapa tilanteissa, joissa mallinnuksia on tarvittu järjestelmähankintojen tueksi.

Tyypillistä kokonaisarkkitehtuurityölle on se, että järjestelmäsalkku on pullistunut liian suureksi ja vaikkapa pelkästään henkilöstöhallinnon käytössä ja ylläpidossa on kymmeniä järjestelmiä.

Uudistamisen pohjaksi tarvitaan mallinnusta, jonka avulla voidaan linkittää tarpeet ei pelkästään prosessien vaan jopa kyvykkyyksien tasolle.

Aiempi tallentamiskulttuuri vaikuttaa etenemisen nopeuteen

Toteutus- ja käyttöönottoprojekteissa, riippumatta organisaation koosta tai toimialasta, organisaation tallentamiskulttuurilla on pitkät perinteet. Hajanaiset käytännöt, jonka myötä usein myös lähdeaineisto on hajanaista, tulevat väkisinkin näkyviin kokonaisarkkitehtuurityössä ja hidastavat etenemistä.

Toisin sanoen, mitä selkeämpää tallentamiseen liittyvät toimintatavat ja järjestelmiin kirjattavat asiat ovat olleet jo ennen arkkitehtuurityötä, sen nopeammin organisaatio pystyy etenemään myös ARCin käyttöönotossa.

Esimerkiksi prosessit ovat usein osa-alue, josta puhutaan organisaatiossa paljon, mutta todellisuudessa voikin olla tilanne, jossa arkkitehtuurityötä tekevät joutuvat tekemään melkoisen salapoliisityön ennen kuin saatavilla on edes prosessikartta.

Vähemmän kuvia ja kehittämistyön päällekkäisyyttä

Selkeä hyöty on myös se, että enää ei tarvitse piirtää joka asiaan uusia Power Point -kuvia. Olemme tottuneet siihen, että kun tarvitsee mallintaa joku asia, piirrämme siitä kuvan juuri kyseisestä näkökulmasta. Kun halutaan joku muu näkökulma, sitten piirretään uusi kuva siitä toisesta näkökulmasta, vaikka elementit ovat samat.

ARC-ohjelmiston myötä näkökulmia on helppo mallintaa ilman, että jokaisen mallinnuskuvan tekeminen pitäisi aloittaa alusta. Tämä on erityisesti auttanut niitä organisaatioita, joissa on selkeästi halu katsoa koko ajan eteenpäin. Itse asiassa siihen ARC soveltuu parhaiten, eteenpäin katsomiseen: Erilaisten skenaarioiden ja tulevaisuuden mallintamiseen hyvin hallitun nykytilan avulla.

Mikäli sinulla on vahva halu mallintaa vain menneisyyttä, kannattaa valita joku muu työkalu. ARCin kanssa mennään aina nokka tuulessa eteenpäin.

Arkkitehtuuri laajenee hyvin luontaisen kehittämispolun myötä, kun ohjelmiston avulla voi seurata mitä hankkeita ja projekteja on menossa ja tulossa sekä mihin palveluihin, prosesseihin ja järjestelmiin ne linkittyvät. Tämä auttaa myös siihen, että kehittämistyön päällekkäisyyttä ja syklistä työkuormaa saadaan hallittua paremmin.

Lue lisää:

Kiinnostaako ARC-ohjelmiston hinnoittelu tai käyttöönottotavat? Lataa ARC-esite ja tutustu ohjelmistoon tarkemmin.

Lomakkeen täyttämällä saat itsellesi Tämä on ARC -esitteen

* Merkityt kohdat ovat pakollisia.

Kirjoittaja

KM Elina Mäkinen on liiketoiminnan kehittämisen ja laadun asiantuntija, jolla on laaja tietämys ja erilaisten prosessi-, laatu-, arviointi-, riskienhallinta- ja tiedonhallinta työkaluista ja toimintamalleista. Sertifikaatteja löytyy sekä henkilö- että organisaatiohistoriasta lukuisia. Ekosysteemien mallintaminen ja jatkuvuudesta huolehtiminen vastuullisesti ovat aiheita, joista Elina on ollut viime vuosina erityisen kiinnostunut. Käytännön kokemusta kokonaisvaltaiseen toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen on kertynyt sekä konsulttina että nykyisin Arterin johtoryhmän jäsenenä ja konsultti- ja asiantuntijatiimin vetäjänä.

Liittyvät materiaalit