Blogi

Strategiakartat kokonaisarkkitehtuurissa

Strategiakarttoja rakennetaan visualisoimaan haluttuja aspekteja strategiasta:

 • strategian rakennetta,
 • strategian syntytekijöitä,
 • näkökulmia,
 • strategiaelementtien välisiä suhteita,
 • liiketoiminnan tilaa suhteessa strategiaan ja
 • monesti myös strategian pohjalta syntyvää toimintaa ja sen tilaa.

Strategiakartoille on olemassa muutama perusmalli, mutta niitä varioidaan paljon ja siksi lopputulosten kirjo on mittava. Alta löydät muutaman strategiakarttamallin.

Strategiakarttojen klassikko on Norton & Kaplanin Balanced Scorecard -strategiakarttamalli

Alla olevassa Norton & Kaplainin Balanced Scorecard mukaisesta strategiakarttaa on täydennetty visiolla ja missiolla sekä strategiasta johdetuilla hankeportfolioilla.

Startegiakartta, Arter Oy
Strategiakarttamalli, klikkaa kuva isommaksi.

Tarkemmalla tasolla Balances Scorecard -strategiakartassa esitetään tavoitteita ja niiden tilaa. 

Strategiakartta 2, Arter Oy
Klikkaa kuva isommaksi.

Kaikki eivät pidä Balanced Scorecard -strategiakarttaa parhaana mahdollisena strategiatyökaluna, valmiiksi kiinnitetyt näkökulmat eivät juurikaan jätä varaa luovuudelle.

Strategiakartat kokonaisarkkitehtuurin tukena

Kokonaisarkkitehtuurin kannalta strategia on parhaimmillaan silloin, kun se on sellaisessa muodossa, että siitä voi käytännössä johtaa hankkeita.

Mitä selkeämmin saat näkyviin

 • vision,
 • suunnitelmat siitä miten sinne päästään,
 • käytännön toimenpiteet niiden suunnitelmien toteuttamiseksi,
 • toimenpiteiden tilanne sekä
 • odotetut tulokset,

sitä paremmin strategian jalkautuminen tapahtuu.

Yhdistämällä strategiakartan ja kyvykkyyskartan näet konkreettisesti miten strategia voidaan jalkauttaa

Strategiakartta 3, Arter Oy
Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi.

Strategiasta johdettu tekeminen on perusteltua ja mielekästä, lisäksi se toteuttaa yhteisiä tavoitteita.

Strategiakarttojen avulla saat näkyviin sen, miten strategia muuttuu toiminnaksi ja miten toiminta etenee. Lisäksi tämäntyyppinen kuvaamistapa auttaa jälleen hahmottamaan paremmin kokonaisuutta.

Arterin ARC-ohjelmisto tarjoaa kartan piirtämisen lisäksi tavan tarkastella strategiaa porautuen eteenpäin arkkitehtuurikerrokselta toiselle, alla vastaava kuva yhteyskaaviona.

Yhteyskaavio
Yhteyskaavio, klikkaa kuva isommaksi.

Voit lukea lisää kyvykkyyksistä kokonaisarkkitehtuurityössä aiheesta lisää tästä blogitekstistä.  Staattinen kyvykkyys ei säily kovin pitkään strategisena kyvykkyytenä – organisaation tai yrityksen kyvykkyyksien arvioiminen ja kehittäminen on välttämätöntä.

Suosittelen sinun tutustuvan myös näihin sisältöihin:

👉 Kokonaisarkkitehtuurin merkitys kasvaa tulevaisuuden tekemisessä | blogi
👉 Kokonaisarkkitehtuurin hyödyt organisaatiolle – Kaikki kokonaisarkkitehtuurista | blogi
👉 Loppu huonoille päätöksille kokonaisarkkitehtuurin avulla – näin aloitat | blogi

Opi hyödyntämään kokonaisarkkitehtuuria täydellä teholla!

Tilaa ilmainen ARC-demo ja näe itse miten otat kaiken hyödyn irti kokonaisuuden hahmottamisesta.

Kirjoittaja

Salla vastaa Arterin tutkimus- ja kehitysyksiköstä. Hän on kokonaisarkkitehtuuriasiantuntija, jolla on pitkä kokemus myös tietojärjestelmähankkeista, laatujohtamisesta ja mallintamisesta. Hän on kiinnostunut tuomaan Arterin ohjelmistoja ja palveluja rohkeasti digiaikakauden uusille kehittämisalueille. Vapaa-ajalla hänet tapaa marttailemasta tai matkustelemasta käsitöiden ja taiteen parissa.

Liittyvät materiaalit