Blogi

Strategiakartat kokonaisarkkitehtuurissa

Strategiakarttoja rakennetaan visualisoimaan haluttuja aspekteja strategiasta: strategian rakennetta, strategian syntytekijöitä, näkökulmia, strategiaelementtien välisiä suhteita, liiketoiminnan tilaa suhteessa strategiaan ja monesti myös strategian pohjalta syntyvää toimintaa ja sen tilaa. Strategiakartoille on olemassa muutama perusmalli, mutta niitä varioidaan paljon ja siksi lopputulosten kirjo on mittava.

Strategiakarttojen klassikko on Norton&Kaplanin Balanced Scorecard -strategiakartta.

Alla olevassa kuvassa sitä on täydennetty visiolla ja missiolla sekä strategiasta johdetuilla hankeportfolioilla.

Startegiakartta, Arter Oy
Strategiakartta, klikkaa kuva isommaksi.

Tarkemmalla tasolla BSC-strategiakartassa esitetään tavoitteita ja niiden tilaa. 

Strategiakartta 2, Arter Oy
Klikkaa kuva isommaksi.

Kaikki eivät pidä BSC-strategiakarttaa parhaana mahdollisena strategiatyökaluna, valmiiksi kiinnitetyt näkökulmat eivät juurikaan jätä varaa luovuudelle.

Strategiakartat kokonaisarkkitehtuurin tukena

Kokonaisarkkitehtuurin kannalta strategia on parhaimmillaan silloin, kun se on sellaisessa muodossa, että siitä voi käytännössä johtaa hankkeita.

Mitä selkeämmin saadaan näkyviin visio, suunnitelmat siitä miten sinne päästään, käytännön toimenpiteet niiden suunnitelmien toteuttamiseksi, toimenpiteiden tilanne sekä odotetut tulokset, sitä paremmin nähdään strategian jalkautuminen. Yksi mahdollisuus luoda tällainen kokonaisuus on risteyttää strategiakartta ja kyvykkyyskartta.

Strategiakartta 3, Arter Oy
Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi.

Strategiasta johdettu tekeminen on perusteltua ja mielekästä, se toteuttaa yhteisiä tavoitteita. Strategiakarttojen avulla saadaan näkyviin se, miten strategia muuttuu toiminnaksi ja miten toiminta etenee. Lisäksi tämäntyyppinen kuvaamistapa auttaa jälleen hahmottamaan paremmin kokonaisuutta. ARC-ohjelmisto tarjoaa kartan piirtämisen lisäksi tavan tarkastella strategiaa porautuen eteenpäin arkkitehtuurikerrokselta toiselle, alla vastaava kuva yhteyskaaviona.

Yhteyskaavio
Yhteyskaavio, klikkaa kuva isommaksi.

Kyvykkyyksistä puhuttiin blogissa aikaisemmin, strategian kautta niiden tarkasteluun tulee mukaan tavoitteellisuus. Staattinen kyvykkyys ei säily kovin pitkään strategisena kyvykkyytenä, niiden arvioiminen ja kehittäminen on välttämätöntä.

Strategian kuvaamisen avulla saat siitä elävän osan kokonaisuutta.

Opi hyödyntämään kokonaisarkkitehtuuria täydellä teholla!

Tilaa ilmainen ARC-demo ja näe itse miten otat kaiken hyödyn irti kokonaisuuden hahmottamisesta.

Kirjoittaja

Salla vastaa Arterin tutkimus- ja kehitysyksiköstä. Hän on kokonaisarkkitehtuuriasiantuntija, jolla on pitkä kokemus myös tietojärjestelmähankkeista, laatujohtamisesta ja mallintamisesta. Hän on kiinnostunut tuomaan Arterin ohjelmistoja ja palveluja rohkeasti digiaikakauden uusille kehittämisalueille. Vapaa-ajalla hänet tapaa marttailemasta tai matkustelemasta käsitöiden ja taiteen parissa.

Liittyvät materiaalit