Organisaation riskienhallinta IMS-ohjelmistossa

Organisaation riskienhallinta IMS-ohjelmistossa (Uusi riskit-osio)

Saavuttaako jokainen organisaatio tavoitteensa? Tai hyödyntääkö jokainen organisaatio mahdollisuutensa ja kehityspotentiaalinsa? Usein vastaus on ei. Tämä johtuu usein siitä, että organisaatioon ja sen toimintaan liittyy paljon erilaisia ”riskejä” (eli poikkeamia odotusta niin kielteisessä kuin myönteisessäkin mielessä), mutta harjoitettu riskienhallinta ei ole ollut vaikuttavaa. Toisaalta tehokkaalla riskienhallinnalla on paljon positiivisia vaikutuksia – se auttaa saavuttamaan asetettuja tavoitteita, parantaa uhkiin varautumista ja mahdollisuuksien hyödyntämistä, pitää asiakkaan tyytyväisenä, parantaa henkilöstön työkykyä jne. ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 vaativat organisaatiolta kokonaisvaltaista riskien tarkastelua laadunhallinnan keskeisenä lähtökohtana. Riskit tulee tunnistaa ja hallita normaalissa toiminnassa sekä myös muutostilanteissa.

Oppimismenetelmä

Koulutus on yksipäiväinen (1 pv) ja koostuu alustuksesta riskienhallintaan ja käytännön esimerkeistä. Päivän aikana harjoitellaan osallistujien omilla kannettavilla IMS-ohjelmiston uuden Riskit-osion käyttämistä koulutusympäristössä. Lisäksi harjoitellaan muiden IMS-ohjelmiston osioiden hyödyntämistä riskienhallinnassa. Koulutuksen päätteeksi kouluttaja osoittaa, miten organisaatiokohtaista työtä voidaan jatkaa. Osallistujat saavat runsaan aineiston riskienhallinnan ja organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi. Osallistujalla on oltava mukana kannettava tietokone, jonka hän osaa kytkeä langattomaan vierailijaverkkoon paikan päällä.

Miksi osallistua?

 • Opit riskienhallinnan perusvalmiudet: tunnistaminen, arviointi, hallinnan keinot, varautuminen sekä seuranta ja oppiminen
 • ​Opit hyödyntämään IMS-ohjelmiston uutta Riskit-osiota riskienhallinnassa
 • Opit hyödyntämään muita IMS-ohjelmiston osioita riskienhallinnassa

Kenelle?

 • Riskienhallinnasta vastaaville
 • Toimintajärjestelmän pääkäyttäjille
 • Laatu-, ympäristö-, turvallisuus- ja kehitysasioista vastaaville
 • Riskienhallinnasta kiinnostuneille kiinnostuneille

Organisaation riskienhallinta IMS-ohjelmistossa

TULEVAT TOTEUTUKSET

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA

08:45 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

09:15 Päivän avaus

 • Päivän ohjelma ja tavoitteet
 • Esittäytyminen
 • Ennakkotehtävien purku, kysymykset ja keskustelua

10:00 Riskit-osio

Riski ja riskienhallinta

 • ISO 31000 pääkohdat
 • käsitteet, määritelmät ja periaatteet
 • riskien luokittelua
 • riskien tunnistaminen ja arviointi
 • riskien hallintastrategiat
 • vahinkoihin varautuminen
 • viestintä
 • tilanteen seuranta ja vahingoista oppiminen

Riskienhallinta IMS-ohjemiston riskit-osiolla

 • riskit-osion esittely ja käyttöliittymä
 • riskit-osion ylläpitotoiminnot ja määrittelyt
  • riskiluokkien määrittely
  • todennäköisyyksien määrittely
  • vaikuttavuuksien määrittely
 • uuden riskin lisääminen
 • riskin tietojen tarkasteleminen ja tietojen muokkaaminen
 • linkkien lisääminen riskille
 • tehtävän lisääminen riskille
 • riskien hakeminen

Tehtävät

 • Tutustutaan Riskit-osion ylläpitotoimintoihin, lisätään uusia riskejä, lisätään
  riskille linkkejä ja tehtäviä, muokataan riskien tietoja

12:00 Lounas

13:00 Riskit-osion koulutus jatkuu...

14:00 Muut IMS-ohjelmiston ominaisuudet riskienhallinnan kehittämisessä

Riskienhallinnan kuvaukset toimintakäsikirjassa

 • runko
 • kuvaukset

Riskienhallinnan prosessikuvaus

 • kaavio, yhteenveto ja vaiheiden kuvaus
 • linkit

Riskienhallinnan dokumentaatio

 • tarkistuslistat
 • riskikartat ja työkortit

Riskienhallinnan mittarit

 • mitattavat tekijät
 • mittareiden luonti

Tehtävät:

 •  Pohditaan, miten oman organisaation riskienhallintaa kehitetään jatkossa
  sekä miten IMS-ohjelmistoa voidaan siinä hyödyntää

15:30 Päivän yhteenveto ja keskustelua

 • Opit ja oivallukset
 • Miten jatkaa tästä?

16:00 Koulutuspäivä päättyy

caret-down caret-up caret-left caret-right

Jari Saali

Kouluttaja, Vanhempi konsultti
Arter

Kouluttaja Jari Saalilla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus kansainvälisessä pörssiyhtiössä mm. laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtajana, pääauditoijana sekä valmistuksen johtoryhmän jäsenenä. Jari on menestyksellisesti johtanut kymmeniä toiminnankehittämisen, riskienhallinnan ja turvallisuuden sekä jatkuvan parantamisen projekteja Suomessa ja ulkomailla.

Hinta

Tämä koulutus on maksuton. Koulutus sisältää päivän aineistot, yhden päivän koulutusta, ohjausta ja vertaistukea ryhmässä sekä aamu- ja iltapäiväkahvit ja lounaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua.

Kysy lisää

Lisätietoja koulutuksesta antaa Arterin asiakaspalvelu numerossa 09 8683 3630 tai asiakaspalvelu@arter.fi.

Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia, pidätämme oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.