IMS-koulutukset

Osiokohtainen IMS-ohjelmistokoulutus

Kysy lisää

IMS-ohjelmiston tehokas käyttö vaatii sen hyvää hallintaa ja osaamista. Organisaatioissa väki vaihtuu ja ohjelmiston osaaminen näivettyy, ellei sitä ylläpidetä ja kehitetä.

 • Osiokohtainen IMS-ohjelmistokoulutus nostaa osaamisen tasoa organisaatiossanne ja tehostaa sitä kautta laadunhallintaa.
 • Koulutuskokonaisuus toteutetaan organisaationne tarpeiden mukaisesti IMS-ohjelmiston eri osa-alueista, joita ovat prosessit, dokumentit ja käsikirjat, mittarit, raportit ja riskit.
 • Kokonaisuuteen voidaan yhdistää myös IMS-ohjelmiston pääkäyttäjälle suunnattu koulutus.

Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön alta ja ota yhteyttä – räätälöidään organisaatiosi tarpeisiin sopiva koulutus.

Prosessit

 • Prosessit-workshopissa määritellään organisaation prosessikartta ja siitä alaspäin rakentuva prosessipuu.
 • Sovitaan prosessien yhtenäinen kuvaustapa.
 • Opitte käyttämään kolmisivutekniikkaa prosessien kuvauksessa. Tavoitteena on asteittain tarkentuvan kuvauksen rakenteen hahmottaminen,
 • Halutessanne saatte tukea myös prosessin tunnistamiseen, kuvaamiseen ja implementointiin. Koulutus ohjaa miettimään, miten kehitystyötä organisaatiossa kannattaa tehdä.

Dokumentit ja käsikirjat

 • Dokumentit-workshopissa määritellään järjestelmään tuotavat dokumentit ja luodaan tallennettavalle datalle puurakenne.
 • Dokumentin elinkaaren selvittämisen lisäksi päätetään käytettävät mallipohjat, metatiedot, tunnisteet ja nimeämiskäytäntö.
 • Kun harjoitellaan dokumenttien tuomista järjestelmään, suunnitellaan myös niiden linkittäminen muihin osioihin (prosesseille ja toimintakäsikirjaan).
 • Käsikirjat-workshopissa rakennetaan toimintakäsikirjan rakenne. Lisäksi opetellaan tekemään linkityksiä ja lisäämään kuvia, sekä tehdään käsikirjalle etulehti.

Mittarit

 • Mittarit-workshopissa vastataan kysymykseen: ”Mitä mitataan ja miksi?”
 • Organisaationne mittaristolle luodaan rakenne ja mittareita opetellaan rakentamaan alkeistiedoista lähtien.
 • Käydään läpi tietojen saanti muista järjestelmistä ja kytketään mittareille tehtäviä.
 • Lisäksi mietitään, miten mittareille asetetut tavoitteet vaikuttavat organisaation johtamiseen ja prosessien kehittämiseen? Entä milloin mittareita tarkastellaan?

Raportit

 • Raportit-workshopissa suunnitellaan ja luodaan raporttipohja. Koulutuksessa selvitetään, millaisia raportteja kannattaisi tehdä ja miten niitä kannattaisi hyödyntää.
 • Lisäksi koulutuksessa täytetään raportteja ja harjoitellaan niiden reititystä.
 • Koulutuksessa opitte myös raporttien tilastoinnin sekä mittareiden rakentamisen raporteista.

Riskit

 • Riskit-workshopissa opitte IMS-ohjelmiston riskit-osion käytön.
 • Pureudumme myös riskienhallinnan teoriaan ja opitte riskienhallintamallien suunnittelua ja toteutusta.
 • Koulutus sopii mihin tahansa riskeihin (tietoturva, ympäristö yms.), joita organisaatiossanne halutaan hallita.

Pääkäyttäjäkoulutus

 • Pääkäyttäjäkoulutuksessa opit ohjelmiston pääkäyttäjänä IMS-ohjelmiston ylläpito-osion käytön. Sinulle selviävät ohjelmiston käyttötarkoitus ja sen hyödyt.
 • Koulutuksessa luodaan myös kevyt katsaus ohjelmiston eri osoihin ja selvitetään mitä oikeudet, roolit ja käyttäjäryhmät ovat.

Kysy lisää


Liisamari Seppälä toimii Arterilla asiakasvastaavana. Hänen tehtävänään on löytää tapoja, joilla voimme parhaiten tukea asiakkaitamme ARC- ja IMS-ohjelmistojen käytössä. Liisamari kontaktoi aktiivisesti ohjelmistojen käyttäjiä ja sopii kokonaisuuksien edistämisestä yhdessä Arterin asiantuntijoiden kanssa. Olethan yhteydessä Liisamariin, jos mikä tahansa asia mietityttää ohjelmistojen käytön suhteen – etsitään yhdessä ratkaisu.