IMS-koulutukset

Prosessijohtaminen

Kysy lisää

Prosessityön haasteita organisaatioissa voivat olla esimerkiksi:

 • Prosessityö ei ole jalkautunut kunnolla koko organisaatioon, jolloin laatupäällikkö jää usein yksin kuvaamaan prosesseja.
 • Henkilöstöltä puuttuu tarvittava prosessiymmärrys ja -osaaminen, jolloin prosesseista ei saada toivottua hyötyä irti.
 • Prosesseja ei osata kuvata ja kehittää, mikä johtaa keskeneräisiin tai vanhentuneisiin prosessikuvauksiin.

Prosessijohtamisen palvelun avulla voitte syventää organisaationne prosessiosaamista, sekä ottaa kaiken hyödyn irti IMS-ohjelmiston prosessiosiosta ja kolmisivutekniikasta. Voitte syventää prosessityötä olemassa olevista kuvauksista niiden systemaattiseen johtamiseen ja hyödyntämiseen osana toiminnan kehittämistä, sekä varmistaa selkeät roolit prosessiomistajuudelle.

Palvelun aikana etenette asiantuntijan tukemana askel kerrallaan kohti yhteistä toimintamallia, huomioiden organisaationne kaikki toimijat ja tasot. Kun henkilöstö ymmärtää prosessien merkityksen ja osallistuu niiden kuvaamiseen, myös sitoutuminen prosesseihin paranee.

Kehitä toimintaa syvällisemmän prosessiosaamisen avulla

 • Organisaationne ymmärtää prosessien merkityksen toiminnan ja kehittämisen kannalta.
 • Saatte tukea, apua ja työkaluja prosessien kuvaamiseen, kehittämiseen, ylläpitoon ja systemaattiseen johtamiseen.
 • Osaatte kuvata prosesseja yhtenäisesti, ja hyödyntää tehtyjä kuvauksia toiminnan kehittämisessä.
 • Prosessien konkreettisen kehitystyön avulla saatte kaiken hyödyn irti IMS-ohjelmiston prosessiosiosta.
 • Käytännössä tulokset näkyvät mm. toiminnan sujuvoittamisena, jatkuvana parantamisena, kehitysehdotuksina, lisääntyneenä yhteistyönä, kokonaisuuden selkeytymisenä sekä työn keskittymisenä arvoa tuottavaan toimintaan.

Prosessijohtamisen palvelu sopii kaikille IMS-asiakkaille, erityisesti ohjelmiston käyttöönoton jälkeen.

Palvelu koostuu kolmesta eri teemasta, joiden toteutus suunnitellaan organisaationne lähtötilanteen mukaan:

 • KICKSTART: Alkusysäys prosessityölle, tutustuminen prosessien hyötyihin toiminnan ohjauksessa. Varmistetaan johdon tuki ja sitoutuminen.
 • PROSESSITYÖ: Prosessityön kehittäminen perusteiden hahmottamisella sekä kuvaamalla prosesseja. Varmistetaan osallistaminen, yhteinen kuvaustapa, sekä kyky hyödyntää prosesseja.
 • VALMENNUKSET: Tukea, apua ja työkaluja prosessien kehittämiseen, ylläpitoon ja systemaattiseen johtamiseen. Varmistetaan prosessityön jatkuvuus.

Varaa oma koulutuspalvelu organisaatioosi!

Lisätietoja antaa asiakasvastaava Liisamari Seppälä.

Kysy lisää


Liisamari Seppälä toimii Arterilla asiakasvastaavana. Hänen tehtävänään on löytää tapoja, joilla voimme parhaiten tukea asiakkaitamme ARC- ja IMS-ohjelmistojen käytössä. Liisamari kontaktoi aktiivisesti ohjelmistojen käyttäjiä ja sopii kokonaisuuksien edistämisestä yhdessä Arterin asiantuntijoiden kanssa. Olethan yhteydessä Liisamariin, jos mikä tahansa asia mietityttää ohjelmistojen käytön suhteen – etsitään yhdessä ratkaisu.