IMS-koulutukset

Riskienhallinta

Kysy lisää

Valjasta riskit toiminnan työkaluiksi

IMS Riskienhallinnan palvelu auttaa kehittämään organisaationne riskienhallintaa kokonaisvaltaisesti. Koulutuspäivät lisäävät syvällisempää ymmärrystä turvallisuusjohtamisesta ja nostavat organisaation riskienhallinnan uudelle tasolle. Voitte ottaa IMS-ohjelmistosta käyttöön kaiken potentiaalin ja valjastaa riskit toiminnan työkaluiksi.

Organisaatioissa riskienhallinta jää usein lähinnä riskilistan päivittämiseksi, ja konkreettiset toimenpiteet puuttuvat. Lisäksi riskeissä käsitellään usein ainoastaan uhkia, ja mahdollisuus-ajattelu jää vieraaksi, tai se koetaan haastavaksi. Riskienhallinnan palvelun aikana keskitytäänkin myös mahdollisuuksiin riskienhallinnan työkaluna.

Palvelu auttaa hahmottamaan organisaationne IMS-riskiosion nykytilannetta ja sen kehitysmahdollisuuksia, sekä tuo ideoita ja osaamista IMSin muiden osioiden hyödyntämiseen osana riskienhallintaa.

Varmista tehokkaampi riskienhallinnan kokonaisuus

Palvelun avulla:

  • Syvennätte organisaation riski- ja turvallisuusajattelua. Pääsette kohti tehokkaampaa riskienhallinnan kokonaisuutta.
  • Riskit muuttuvat myös mahdollisuus-ajattelun työkaluksi.
  • Saatte paremman ymmärryksen riskien nykytilasta ja kehitysmahdollisuuksista.
  • Päivitätte ja viette konkreettisesti eteenpäin organisaationne IMS-riskiosiota asiantuntijan kanssa.
  • Syvennätte IMSin käyttöä ottamalla muita osiota riskienhallinnan tueksi, mikä helpottaa jalkautusta.

Riskienhallinnan palvelu sopii kaikille IMS-asiakkaille, jotka haluavat syventää riskienhallinnan osaamista ja ohjelmiston hyödyntämistä, tai haluavat ottaa riskit-osion käyttöön jälkikäteen.

Koulutuspalvelu koostuu kolmesta koulutuspäivästä ja kahdesta työpajapäivästä:

  • Organisaatioturvallisuus: Käydään läpi turvallisuusjohtaminen sekä ulkoiset normit ja viitekehykset.
  • Kokonaisvaltainen riskienhallinta: Sisältönä riskikartoitus, riskiarviointi, mahdollisuudetja jatkuvuus.
  • Riskienhallinnan rakentaminen: Rakennetaan järjestelmää organisaationne tarpeen mukaan.
  • IMS - Riskien päivitys ja katselmointi.
  • Muiden IMS osioiden hyödyntäminen riskienhallinnassa.

Varaa oma koulutuspäivä organisaatioosi

Lisätietoja koulutuksesta antaa asiakasvastaava Liisamari Seppälä.

Kysy lisää


Liisamari Seppälä toimii Arterilla asiakasvastaavana. Hänen tehtävänään on löytää tapoja, joilla voimme parhaiten tukea asiakkaitamme ARC- ja IMS-ohjelmistojen käytössä. Liisamari kontaktoi aktiivisesti ohjelmistojen käyttäjiä ja sopii kokonaisuuksien edistämisestä yhdessä Arterin asiantuntijoiden kanssa. Olethan yhteydessä Liisamariin, jos mikä tahansa asia mietityttää ohjelmistojen käytön suhteen – etsitään yhdessä ratkaisu.