IMS-koulutukset

Riskienhallinta

Kysy lisää

Valjasta riskit toiminnan työkaluiksi

IMS Riskienhallinnan palvelu auttaa kehittämään organisaationne riskienhallintaa kokonaisvaltaisesti. Koulutuspäivät lisäävät syvällisempää ymmärrystä turvallisuusjohtamisesta ja nostavat organisaation riskienhallinnan uudelle tasolle. Voitte ottaa IMS-ohjelmistosta käyttöön kaiken potentiaalin ja valjastaa riskit toiminnan työkaluiksi.

Organisaatioissa riskienhallinta jää usein lähinnä riskilistan päivittämiseksi, ja konkreettiset toimenpiteet puuttuvat. Lisäksi riskeissä käsitellään usein ainoastaan uhkia, ja mahdollisuus-ajattelu jää vieraaksi, tai se koetaan haastavaksi. Riskienhallinnan palvelun aikana keskitytäänkin myös mahdollisuuksiin riskienhallinnan työkaluna.

Palvelu auttaa hahmottamaan organisaationne IMS-riskiosion nykytilannetta ja sen kehitysmahdollisuuksia, sekä tuo ideoita ja osaamista IMSin muiden osioiden hyödyntämiseen osana riskienhallintaa.

Varmista tehokkaampi riskienhallinnan kokonaisuus

Palvelun avulla:

  • Syvennätte organisaation riski- ja turvallisuusajattelua. Pääsette kohti tehokkaampaa riskienhallinnan kokonaisuutta.
  • Riskit muuttuvat myös mahdollisuus-ajattelun työkaluksi.
  • Saatte paremman ymmärryksen riskien nykytilasta ja kehitysmahdollisuuksista.
  • Päivitätte ja viette konkreettisesti eteenpäin organisaationne IMS-riskiosiota asiantuntijan kanssa.
  • Syvennätte IMSin käyttöä ottamalla muita osiota riskienhallinnan tueksi, mikä helpottaa jalkautusta.

Riskienhallinnan palvelu sopii kaikille IMS-asiakkaille, jotka haluavat syventää riskienhallinnan osaamista ja ohjelmiston hyödyntämistä, tai haluavat ottaa riskit-osion käyttöön jälkikäteen.

>> Lue lisää IMS Riskienhallinta -koulutuspalvelun kehittämisestä ja synnystä blogista.

Koulutuspalvelu koostuu kolmesta koulutuspäivästä ja kahdesta työpajapäivästä:

  • Organisaatioturvallisuus: Käydään läpi turvallisuusjohtaminen sekä ulkoiset normit ja viitekehykset.
  • Kokonaisvaltainen riskienhallinta: Sisältönä riskikartoitus, riskiarviointi, mahdollisuudetja jatkuvuus.
  • Riskienhallinnan rakentaminen: Rakennetaan järjestelmää organisaationne tarpeen mukaan.
  • IMS - Riskien päivitys ja katselmointi.
  • Muiden IMS osioiden hyödyntäminen riskienhallinnassa.

Varaa oma koulutuspäivä organisaatioosi

Lisätietoja koulutuksesta antaa asiakasvastaava Liisamari Seppälä.

Kysy lisää


Liisamari Seppälä toimii Arterin asiakasvastaavana. Hän koordinoi IMS-koulutuksia ja auttaa organisaatioita kehittämään osaamistaan ohjelmistomme parissa. Liisamarin tehtävänä on löytää ne tavat, joilla voimme parhaiten tukea teitä eteenpäin toimintajärjestelmätyössä IMSin käyttöönoton jälkeen.