Kokonaisarkkitehtuuri - mitä se on?

Kokonaisarkkitehtuuri eli yritysarkkitehtuuri (Enterprise Architecture) on toiminnan, prosessien ja palvelujen, tietojen sekä tietojärjestelmien ja niiden tuottamien palvelujen muodostaman kokonaisuuden rakenne. Sillä siis kuvataan yrityksen kokonaiskuvaa ja voidaan hallita kokonaisuutta, minkä moni organisaatio voi kokea haastavaksi. Yritysarkkitehtuurin toteuttaminen ei ole projekti, vaan jatkuvana prosessina osa organisaation jokapäiväistä toimintaa.

Kehittämisen työkalu

Kokonaisarkkitehtuurin avulla voidaan käytännössä mallintaa organisaation toimintaa, tietoa, tietojärjestelmiä ja teknologioita yhteisesti sovitun mallin mukaisesti, mistä on apua liiketoiminnan kehittämisessä ja muutoksen johtamisessa. Se toimii myös yrityksen johdon ja tietohallinnon välisenä siltana, mikä mahdollistaa toimintaa tukevien tietojärjestelmien kehittämisen.

Miksi kokonaisuuden hallinta sitten on tärkeää? Miten sen toteuttamisessa voi onnistua?

Lue aiheesta lisää tässä Arter Akatemian osiossa!

Pikaoppaat

Mitä tarkoittaa kokonaisarkkitehtuuri

Kokonaisarkkitehtuurin pikaopas sisältää:

Mitä kokonaisarkkitehtuuri on ja miksi se on tärkeää? Lue tästä pikaoppaasta mm. arkkitehtuurityön aloittamisesta ja sen hallinnasta, sen yritykselle tuomasta arvosta, sekä miten sitä voidaan kuvata.

Webinaarit

Webinaari Arter way of EA - Käytännönläheistä kokonaisarkkitehtuuria

Arter way of EA - Käytännönläheistä kokonaisarkkitehtuuria

Tässä webinaarissa tutustut johdonmukaiseen ja saumattomaan kokonaisarkkitehtuurin kuvaamiseen.

Tiedon hallintaa ja tietojohtamista tietoarkkitehtuurilla

Tiedon hallintaa ja tietojohtamista tietoarkkitehtuurilla

Mallinna organisaation keskeisin tieto, ja mahdollista tarkoituksenmukainen käsitys tietoon liittyvistä tekijöistä.

Tiedonhallintalakiin valmistautuminen ARC-ohjelmistolla

Tiedonhallintalakiin valmistautuminen ARC-ohjelmistolla

Arter webinaari: Henkilötietoarkkitehtuurista kokonaisarkkitehtuuriin

Henkilötietoarkkitehtuurista kokonaisarkkitehtuuriin

Avaimet kokonaisarkkitehtuurissa onnistumiseen

Avaimet kokonaisarkkitehtuurissa onnistumiseen

Arter Oy Webinaari

Uusi vaihde kehittämiseen kyvykkyyksien hallinnalla

Strateginen muutosjohtaminen kokonaisuuden hallinnan avulla

Strateginen muutosjohtaminen kokonaisuuden hallinnan avulla

9.10. pikastartti kokonaisarkkitehtuuriin

Pikastartti kokonaisarkkitehtuuriin

 

Käytännön esimerkit kokonaisarkkitehtuurista

Käytännön esimerkit kokonaisarkkitehtuurista

Podcastit

Laatulöpinät: Menestystekijänä kokonaisarkkitehtuuri

Artikkelit

TIETOJÄRJESTELMIEN JA INTEGRAATIOIDEN KUVAAMINEN KOKONAISARKKITEHTUURISSA
Joskus voi olla perusteltua aloittaa kokonaisarkkitehtuurityö melko puhtaasti tietohallinnon näkökulmasta, jolloin lähtöpisteenä voi olla tietojärjestelmien ja integraatioiden kuvaaminen.
5 OPPIA KOKONAISARKKITEHTUURISSA ONNISTUMISEEN
Miten onnistua kokonaisarkkitehtuurissa? Mitä tulee ottaa huomioon?
KOKONAISARKKITEHTUURIN HYVÄT, PAHAT JA RUMAT

Mitkä ovat kokonaisarkkitehtuurin hyödyt? Entä mitkä ovat kokonaisarkkitehtuurin kompastuskivet?

VISUAALISUUS - YRITYSARKKITEHTUURIN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN

Mitä yritysarkkitehtuurin hallinta mahdollistaa? Kurkista ARC-ohjelmiston sisään.

TOIMINTAJÄRJESTELMÄN JA KOKONAISARKKITEHTUURIN YHTÄLÄISYYDET JA EROT

Mitä yhteistä/eroa on toimintajärjestelmällä ja kokonaisarkkitehtuurilla?

KOKONAISARKKITEHTUURI TARINA

Kokonaisarkkitehtuuri - tarina oivalluksesta, sen vaikutuksista ja käytännön toteutuksesta

KEHITTÄVÄ ARVIOINTI KOKONAISARKKITEHTUURITYÖN TUKENA

Miten kehittävää arviointia käytetään kokonaisuuden hallinnan tukena?