Standardit - Luotettavuuden perusta

Standardit ovat toimialasta riippumattomia suosituksia siitä, kuinka jokin asia tulisi tehdä. Niiden tavoitteena on taata yhteentoimivuus vähentämällä virheitä, erilaisuuksia ja väärinkäytöksiä yhteisesti hyväksyttyjen määritelmien ja käsitteiden avulla. Liiketoiminnan kansainvälistyminen ja monipuolistuminen loi aikoinaan tarpeen tarkastella yritysten ja muiden organisaatioiden luotettavuutta yhteisillä näkökulmilla. Lait ja niiden soveltaminen eri maissa koettiin kankeaksi ja laadun tai erinomaisuuden mittaamisen näkökulmasta liian yleiseksi. Syntyi keskustelua siitä, miten todentaa organisaation laadukkuus ja sitä kautta tarve koota yhteisistä näkemyksistä standardeja. Standardit edesauttavat tuotteiden ja järjestelmien yhteensopivuutta, turvallisuus- ja ympäristönäkökohtien huomioimista sekä nopeuttavat päätöksentekoa. Standardeja on olemassa yritysten laadunhallintajärjestelmien vaatimuksiin, ympäristöjohtamiseen, elintarviketurvallisuuteen, tietoturvallisuuteen ja työturvallisuuteen liittyen.

Järkevät ja tarkoituksenmukaiset toimintatavat

Laadunhallinnan ensisijainen tavoite on täyttää asiakkaiden vaatimukset ja pyrkiä ylittämään asiakkaiden odotukset.  Sillä tarkoitetaankin tuotteen tai palvelun laadun ylläpitoa ja hallintaa vaatimusten mukaisesti. Tässä standardit ovat tärkeässä asemassa, sillä niiden avulla yritys voi osoittaa täyttävänsä tietyt vaatimukset. ”Kerralla oikein” on yksi laadunhallinnan tavoite. Sitä ei saa kuitenkaan ymmärtää väärin. Toiminnan kehittämisessä harvoin mikään tulee kerralla kuntoon. Siksi jatkuvan parantamisen ymmärtäminen sekä päivittäisessä työssä että pitkällä aikavälillä on se mitä tulee harjoitella systemaattisesti. Suunnitella, toteuttaa, oppia tekemästään mitatun tiedon sekä havaintojen avulla ja sen jälkeen tehdä seuraavassa syklissä paremmin. Laadunhallintaa toteutetaan laadukkaan laatu- ja toimintajärjestelmän avulla, joilla muun muassa pyritään varmistamaan asiakastyytyväisyys ja parempi tuottavuus sekä dokumentointi. Standardeista ISO 9001 standardi käsittelee laadunhallintaa ja sen perusteita.

Lue lisää eri standardeista ja niiden merkityksestä liiketoimintasi kehittämistyössä tässä Arter Akatemian osiossa!

Webinaarit

Ketterä laadunhallinta

Ketterä laadunhallinta

Tökkiikö laadunhallinta? Kestävätkö kehitysprojektit tästä ikuisuuteen? Tuntuuko siltä, että dokumentointi vie kaiken ajan, eikä varsinaista kehittämistä ehdi juuri tehdä? Nämä ovat tyypillisiä huolia toiminnan kehittämisessä, mutta niihinkin on olemassa lääkkeitä. Laadunhallintaa voi kaikesta systemaattisuudesta ja dokumentoinnista huolimatta tehdä myös ketterästi.

HSEQ-Standardien muutokset ja niiden auditointi
HSEQ-Standardien muutokset ja niiden auditointi
Riskienhallinnan perusteet
Vaikuttavuutta työterveyteen ja -turvallisuuteen
Riskienhallinnan perusteet
Riskienhallinnan perusteet

 

ISO 45001:2017 Keskeiset muutokset
ISO 45001 keskeiset muutokset

Podcastit

Laadunhallinta - Sano mitä teet ja tee mitä sanot

Mitä kaikkea laatu on, ja ketä laatua oikein vaatii? Tällä kertaa podcast keskittyy laadunhallintaan ja sen uskomuksiin. Lopuksi pohditaan myös laadun nykytilaa ja tulevaisuutta.

Miten laadunhallinta tukee liiketoimintaa ja menestystä?

Arterin ensimmäisessä podcastissa pohditaan sitä, miten laadunhallinta tukee liiketoimintaa ja menestystä.

Kaikki Arter Akatemian podcastit löydät täältä!

Artikkelit