Standardit - Luotettavuuden perusta

Standardit ovat toimialasta riippumattomia suosituksia siitä, kuinka jokin asia tulisi tehdä. Niiden tavoitteena on taata yhteentoimivuus vähentämällä virheitä, erilaisuuksia ja väärinkäytöksiä yhteisesti hyväksyttyjen määritelmien ja käsitteiden avulla. Liiketoiminnan kansainvälistyminen ja monipuolistuminen loi aikoinaan tarpeen tarkastella yritysten ja muiden organisaatioiden luotettavuutta yhteisillä näkökulmilla. Lait ja niiden soveltaminen eri maissa koettiin kankeaksi ja laadun tai erinomaisuuden mittaamisen näkökulmasta liian yleiseksi. Syntyi keskustelua siitä, miten todentaa organisaation laadukkuus ja sitä kautta tarve koota yhteisistä näkemyksistä standardeja. Standardit edesauttavat tuotteiden ja järjestelmien yhteensopivuutta, turvallisuus- ja ympäristönäkökohtien huomioimista sekä nopeuttavat päätöksentekoa. Standardeja on olemassa yritysten laadunhallintajärjestelmien vaatimuksiin, ympäristöjohtamiseen, elintarviketurvallisuuteen, tietoturvallisuuteen ja työturvallisuuteen liittyen.

Järkevät ja tarkoituksenmukaiset toimintatavat

Laadunhallinnan ensisijainen tavoite on täyttää asiakkaiden vaatimukset ja pyrkiä ylittämään asiakkaiden odotukset.  Sillä tarkoitetaankin tuotteen tai palvelun laadun ylläpitoa ja hallintaa vaatimusten mukaisesti. Tässä standardit ovat tärkeässä asemassa, sillä niiden avulla yritys voi osoittaa täyttävänsä tietyt vaatimukset. ”Kerralla oikein” on yksi laadunhallinnan tavoite. Sitä ei saa kuitenkaan ymmärtää väärin. Toiminnan kehittämisessä harvoin mikään tulee kerralla kuntoon. Siksi jatkuvan parantamisen ymmärtäminen sekä päivittäisessä työssä että pitkällä aikavälillä on se mitä tulee harjoitella systemaattisesti. Suunnitella, toteuttaa, oppia tekemästään mitatun tiedon sekä havaintojen avulla ja sen jälkeen tehdä seuraavassa syklissä paremmin. Laadunhallintaa toteutetaan laadukkaan laatu- ja toimintajärjestelmän avulla, joilla muun muassa pyritään varmistamaan asiakastyytyväisyys ja parempi tuottavuus sekä dokumentointi. Standardeista ISO 9001 standardi käsittelee laadunhallintaa ja sen perusteita.

Lue lisää eri standardeista ja niiden merkityksestä liiketoimintasi kehittämistyössä tässä Arter Akatemian osiossa!

Webinaarit

ISO 45001:2017 Keskeiset muutokset

 ISO 45001:2017 Keskeiset muutokset

Kerran jo matkalla äänestyksessä kaatunut ISO 45001 standardi, joka tulee korvaamaan OHSAS 18001:2007 on jo FDIS-vaiheessa. Vahvistamista ISO 45001:2018 standardiksi jäämme odottamaan kevät talvella 2018. Nykyinen DIS 1.2 ja FDIS versiot ovat jo periaatteessa tulevan standardin sisältö, jonka mukaan voi lähteä päivittämään nykyistä työturvallisuus- ja –terveysjohtamisjärjestelmää. Uusi ISO 45001 tukee nyt erinomaisesti integrointia muiden johtamisjärjestelmästandardien kanssa. Onko tulevassa standardissa jotain ennen kokematonta? Ei, ISO 45001 noudattaa samaa linjaa laatu- ja ympäristöstandardien kanssa ja sisältää samantyyppisiä lisäyksiä.

HSEQ-Standardien muutokset ja niiden auditointi

HSEQ-Standardien muutokset ja niiden auditointi

HSEQ-standardit asettavat vaatimuksia organisaatioiden laadun-, ympäristön- ja turvallisuuden hallinnalle. Webinaari esittelee ISO 9001, 14001 ja 45001 johtamisjärjestelmästandardien yhtenäisen rakenteen, auttaa HSEQ standardien tulkinnassa, ja antaa vinkkejä auditoinnin hyviksi käytännöiksi.

Podcastit

Artikkelit