Employee Experience Design – Työntekijätyytyväisyyden merkitys liiketoiminnalle

Työntekijätyytyväisyyteen on yhä suuremmassa määrin ryhdytty kiinnittämään huomiota, sillä vaikutukset voi nähdä nopeasti. Asiakastyytyväisyys taataan onnistuneella palvelulla. Työntekijä onnistuu tässä tehtävässä parhaiten, jos hän on tyytyväinen omaan työhönsä ja välittää onnistumisestaan. Hyvinvoivan työntekijän puheäänikin on erilainen, kuin huonosti voivan.

Työntekijään vaikuttavat kolme selkeää tekijää; työpaikan kulttuuri, käytetyt työvälineet ja teknologia, sekä työympäristö. Kuten asiakastyytyväisyyteen, myös työntekijätyytyväisyyteen vaikuttaa moni asia. Huomiota tulee kiinnittää työyhteisön harmoniaan, työergonomiaan ja -terveyteen, työtehtävien määrään ja sopivuuteen, työ- ja vapaa-ajan tasapainoon jne. Moni esimies unohtaa ihmisen työntekijän kengissä. Häneen saa ja kannattaa tutustua, sillä siten luodaan hyvä suhde ja opitaan enemmän työhön vaikuttavista tekijöistä.

EXD-webinaarissa havainnollistetaan työntekijätyytyväisyyden vaikutukset läpi koko asiakaspolun. Jotta asiakkaasi saavat parasta mahdollista palvelua, yrityksen sisäiset asiat kannattaa huolehtia tiptop-kuntoon varmistamalla, että työntekijällä on selvät työtehtävät, kehitysmallit ja tavoitteet. Kysy, kuuntele, välitä.

Ilmoittaudu tuleviin webinaareihin!

 

Music: purple-planet.com