Webinaaritallenne

Ekosysteemit murroksessa

Katso tallenne

Mitä hyötyä ekosysteemiajattelussa on murroskohtien tunnistamisesta?

Ekosysteemiajattelu ja systeemien mallintaminen osana johtamista, kehittämistä ja riskienhallintaa on osalle meistä jo ihan käytännön työtä. Jotta voimme suunnitella tulevaa tai ymmärtää päätöksiemme vaikutuksia, pitää meillä olla ymmärrystä siitä, millaisessa ekosysteemissä organisaatiomme toimii ja kuinka moneen erilaiseen ekosysteemiin toimintamme vaikuttaa.

Tärkeää on tunnistaa myös meneillään olevia ja mahdollisia tulevia muutoksia, jotka voivat liittyä asiakkaiden käyttäytymiseen ja toiveisiin, toimittajien ja alihankkijoiden muutoksiin, rahoitukseen, ympäristövaatimuksiin, uuteen teknologiaan, raaka-aineiden saatavuuteen tai hankintaan, kilpailijoiden käyttäytymisen tai toiminnan muutoksiin, lainsäädännön muutoksiin, henkilöstön ikääntymiseen, syntyvyyden laskuun, globaaleihin pandemioihin tai aiempaa voimakkaampiin sääilmiöihin.

Osa muutoksista on sellaisia, joiden kohdalla voidaan ja pitääkin puhua murroksesta. Toteutuessaan muutokset aiheuttavat ekosysteemissä murrosvaiheita, rakenteellisten muutosten tarpeita, tarpeita uusille ekosysteemeille tai ekosysteemien hajoamisia.

Lataa itsellesi ekosysteemiwebinaarisarjan 4. osa

Webinaarissa Elina Mäkinen jatkaa pohdintaansa ekosysteemiajattelun merkityksestä ja syventää aihetta tarkastelemalla tekijöitä, joiden muutokset saattavat johtaa murrostilanteisiin ekosysteemeissä.  Tämä webinaari on jatkoa Arterin aiemmille ekosysteemiwebinaareille:

Webinaari on tarkoitettu kaikille organisaatioiden kehittämisestä, riskienhallinnasta, strategiatyöstä ja ekosysteemiajattelun hyödyntämisestä kiinnostuneille!

Webinaarissa käymme läpi:

  • Liiketoiminnallisten ekosysteemien tunnuspiirteitä ja tapoja mallintaa erilaisia ekosysteemejä
  • Näkyviä ekosysteemien murroksia sekä miten niitä voi tunnistaa.
  • Mitä hyötyä ekosysteemianalyyseistä ja murroskohtien tunnistamisesta voi olla strategiatyössä, kehittämisessä, kumppaneiden hallinnassa ja riskienhallinnassa.

Täytä tietosi ja lataa webinaaritallenne

* merkityt kohdat ovat pakollisia.

Puhujat

Elina vastaa Arterin asiantuntijapalveluista. KM Elina Mäkinen on toiminut liiketoiminnan ja laadun kehittämistehtävissä yli 20 vuotta. Hän on EFQM:n akkreditoima arvioijakouluttaja ja EFQM -pääarvioija, ISO9001 Lead Auditor sekä EFQM Sustainability Assessor.

Elinalla on erittäin laaja tietämys erilaisten prosessi-, laatu-, arviointi-, riskienhallinta- ja innovointityökaluista. Hän omaa vahvaa osaamista myös kokonaisarkkitehtuurissa ja palvelumuotoilussa sekä IMS- ja ARC -ohjelmistojen hyödyntämisessä kehittämisen ja johtamisen välineinä. Käytännön kokemusta kokonaisvaltaiseen toiminnan kehittämiseen on kertynyt yli 200:n asiakasorganisaation kanssa työskentelystä. Ominaista Elinan vetämille työpajoille on se, että niissä ei junnata teorioissa, vaan tehdään yhdessä asioita eteenpäin.