Webinaari

Palveluorganisaation toimintajärjestelmä

Ilmoittaudu webinaariin

Toimintajärjestelmä on organisaation tapa toteuttaa perustehtäväänsä. Näin ajateltuna, se on yhdessä sovittujen ja hiottujen toimintatapojen joukko, joiden mukaan toimimalla organisaatio saavuttaa haluamansa tulokset. Toimintajärjestelmän avulla toimintaa pyritään yhtenäistämään ja standardoimaan, jotta mahdollistetaan myös toiminnan korkea laatu.

Ylläpidettynä ja ajantasaisena toimintajärjestelmä palvelee koko organisaatiota arjen pyörittämisessä, viestinnässä ja johtamisessa. Samalla se poistaa päällekäistä tekemista, vapauttaa resursseja, luo raamit kehittämiselle sekä helpottaa muutoksen läpiviennissä.

Tässä webinaarissa avainasiakaspäällikkö Tommi Eerola avaa, mikä on toimintajärjestelmä ja mitä se pitää sisällään, sekä käy läpi palveluorganisaation näkökulmasta:

  • toiminnan kuvaamista,
  • tiedonhallintaa,
  • toiminnan seuraamista,
  • riskien hallintaa sekä
  • toimintajärjestelmän ylläpitoa.

Webinaari sopii kaikille palveluorganisaation laadun ja toiminnan kehittämisestä kiinnostuneille! Ilmoittautumalla hyväksyt, että henkilötietosi tallennetaan Arter Oy:n suoramarkkinointirekisteriin.

Webinaarissa:

  • Hahmotat käytännönläheisesti, mikä on toimintajärjestelmän tarkoitus palveluorganisaatiossa.
  • Samalla kuulet toimintajärjestelmän hyödyistä, sekä sen ylläpidon toteutuksesta palveluorganisaatioissa.
  • Näet yhden käyttöliittymän toteutusesimerkin toimintajärjestelmästä Arterin IMS-ohjelmistoa hyödyntäen.

Ilmoittaudu

TI 25.05.2021 09:00 - 10:00 Online

Webinaari: Palveluorganisaation toimintajärjestelmä

Online Ilmainen

Puhujat

Arterin avainasiakaspäällikkönä Tommi Eerola auttaa teitä luomaan ja syventämään järjestelmällisen kehittämisen käytäntöjä organisaatiossanne. Hänen päivittäisten asiakastapaamistensa aiheita ovat kokonaisuuden- ja laadunhallinta sekä prosessien kehittäminen. Tommin kanssa pääsette rakentamaan ratkaisuja kohti laadukkaampaa ja hallitumpaa liiketoimintaa Arterin ohjelmistojen avulla.

Miten osallistun?

Webinaariin osallistutaan internet-selaimella (suosittelemme käyttämään Google Chromea). Osallistuminen tapahtuu ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiin lähetettävän linkin kautta. Lähetämme webinaarin tallenteen kaikille ilmoittautuneille, eli kannattaa ilmoittautua vaikka et pääsisi kyseisenä ajankohtana webinaarin äärelle!