Webinaaritallenne

Palveluorganisaation toimintajärjestelmä

Katso tallenne

Toimintajärjestelmä on organisaation tapa toteuttaa perustehtäväänsä. Näin ajateltuna, se on yhdessä sovittujen ja hiottujen toimintatapojen joukko, joiden mukaan toimimalla organisaatio saavuttaa haluamansa tulokset. Toimintajärjestelmän avulla toimintaa pyritään yhtenäistämään ja standardoimaan, jotta mahdollistetaan myös toiminnan korkea laatu.

Ylläpidettynä ja ajantasaisena toimintajärjestelmä palvelee koko organisaatiota arjen pyörittämisessä, viestinnässä ja johtamisessa. Samalla se poistaa päällekäistä tekemistä, vapauttaa resursseja, luo raamit kehittämiselle sekä helpottaa muutoksen läpiviennissä.

Tässä webinaarissa avainasiakaspäällikkö Tommi Eerola avaa, mikä on toimintajärjestelmä ja mitä se pitää sisällään, sekä käy läpi palveluorganisaation näkökulmasta:

  • toiminnan kuvaamista,
  • tiedonhallintaa,
  • toiminnan seuraamista,
  • riskien hallintaa sekä
  • toimintajärjestelmän ylläpitoa.

Webinaari sopii kaikille palveluorganisaation laadun ja toiminnan kehittämisestä kiinnostuneille!

Webinaarin avulla:

  • Hahmotat käytännönläheisesti, mikä on toimintajärjestelmän tarkoitus palveluorganisaatiossa.
  • Samalla kuulet toimintajärjestelmän hyödyistä, sekä sen ylläpidon toteutuksesta palveluorganisaatioissa.
  • Näet yhden käyttöliittymän toteutusesimerkin toimintajärjestelmästä Arterin IMS-ohjelmistoa hyödyntäen.

Täytä tietosi ja lataa webinaaritallenne

* merkityt kohdat ovat pakollisia.

Puhujat

Arterin avainasiakaspäällikkönä Tommi Eerola auttaa teitä luomaan ja syventämään järjestelmällisen kehittämisen käytäntöjä organisaatiossanne. Hänen päivittäisten asiakastapaamistensa aiheita ovat kokonaisuuden- ja laadunhallinta sekä prosessien kehittäminen. Tommin kanssa pääsette rakentamaan ratkaisuja kohti laadukkaampaa ja hallitumpaa liiketoimintaa Arterin ohjelmistojen avulla.