QF-koulutukset

Kanban ohjaustaulun käyttö asiantuntijatyön ohjaamisessa

Kysy lisää

Asiantuntijatyö on tänä päivänä hyvin pirstaleista, varsinaista “multitaskaamista”. Usein on hyvin vaikea ennustaa asiakkaalle koska hänen toimeksiantonsa valmistuu tarkalleen. Asiantuntijatyötä kuormittaa vielä piiloon jäävä “sivuvirta” eli lukuisat sähköpostit, kollegoiden kyselyt, esimiehen vaivihkaiset pyynnöt “ei kiire, mutta mielellään huomenna”, tiedustelut koska jokin tehtävä on saatavissa seuraavalle jne. Sivuvirran tehtävät koetaan usein sellaisiksi, että ne keskeyttävät varsinaisen päätyön ja hidastavat sen läpimenoaikaa. Kun sivuvirta ei vielä näy missään työjonoissa, saattaa esimies kysellä miksi päätehtävät ovat vieläkin kesken.

Kanban taulutekniikka fyysisen valkotaulun muodossa tai virtuaalisena sovelluksena on tullut tietotyön leaniin yhdeksi työnsuunnittelua edistäväksi ja työkuorman hallintaa ohjaavaksi työkaluksi.

Alkujaan Kanban taulutekniikka kehitettiin ohjelmistoympäristöön (David Anderson ym.), mutta tänä päivänä sen käyttö on levinnyt mm. tuotekehitykseen, markkinointiin, tapahtumajärjestelyihin, auditointitehtävien hallintaan. Vain mielikuvitus on rajana.

Koulutus on tarkoitettu 
•    tietotyötä / asiantuntijatyötä tekeville niin asiantuntijoille kuin esimiehille
•    tuotekehitykseen,
•    markkinointiin,
•    myyntiin,
•    sopimusten läpivientitapahtumien hallintaan,
•    tapahtumien järjestäjille,
•    ohjelmistoprojektien projektipäälliköille,
•    toimittaja-auditointien hallinnoijille,
•    kaikille oman työnsä hallinnasta kiinnostuneille

Oppimismenetelmät

Koulutuspäivä koostuu luentotyyppisestä opetuksesta ja harjoitteista. Päivän aikana käydään vuorovaikutteista keskustelua ja tehdä käytäntöön soveltavia harjoitteita.

Osallistujat saavat käytännönläheisen opastuksen ensimmäisen ohjaustaulunsa luomiseen ja muokkaamiseen, vinkkejä ja pelisääntöjä Kanban taulun käyttöön sekä “Daily Meeting” ohjaamiseen. Koulutuksessa esitellään myös yleisimmät virtuaaliset ohjaustaulut kuten JIRA, LeanKit, Trello, Monday.Com ja Office 365 Planner.

Miksi osallistua?

 • Tunnistat työnhallinnan kipupisteet
 • Osaat laatia oman työsi tai tiimisi työn hallintaan ja ennustettavuuden parantamiseen Kanban ohjaustaulun sovellettavine pelisääntöineen
 • Opit tehtävien priorisoinnin periaatteet
 • Opit ohjaustaulun päiväkokouksen hallinnan keinot
 • Saat opastuksen yleisimpien virtuaalisten ohjaustaulujen ominaisuuksiin

Aikataulu

8:45
Aamukahvit ja ilmoittautuminen
9:00
Aloitus
 • Ohjelma ja tavoitteet
 • Johdon rooli asiantuntijatyön ja ennustettavuuden hallinnassa
 • Kanbanin taustaa tuotannossa, ohjelmistokehityksessä ja asiantuntijatyön ohjauksessa
 • Harjoitteita
10:00
Kanban taulun käytön aloittaminen
 • Kanban tauluohjauksen hyötyjä
 • Kanban taulun rakenne, eri osioiden opasteet / pelisäännöt
 • Esimerkkejä erilaisista Kanban taulurakenteista
 • Harjoite; luodaan ryhmätöinä seinäpahveille Kanban taulurakenteita
11:30
Lounas
12:15
Kanban taulun käyttö
 • Harjoitteita tehtävälappujen sisällöstä
 • KET-rajojen asettamisesta (kesken olevien tehtävien määrä)
 • Pelisääntöjen asettaminen ja ongelmien ratkaiseminen
 • Blokkaavien tehtävien hallinta
 • Toisista tiimeistä riippuvien tehtävien hallinta
14:00
Kahvitauko
14:15
Päiväkokouksen rooli ja sisältö
 • Harjoitteena päiväkokouksen toteutus ryhmien tauluilla
14:45
Virtuaaliset, yleisimmät Kanban taulusovellukset ja niiden pääpiirteet
 • Jira, LeanKit, Trello, Monday.com ja Office 365 Planner
15:30
Kanban ohjaustaulutoiminnan itsearviointi ja kehittäminen säännöllisin kokouksin
15:50
Miten jatkaa tästä
16:00
Päätös

Opettajat

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Varaa oma koulutuspäivä organisaatioosi

Ota yhteyttä ja räätälöidään organisaationne tarpeisiin soveltuva koulutuskokonaisuus!

Kysy lisää


Kaisa Halsas toimii Qualitas Fennican koulutuspäällikkönä. Hänen vastuulla on QF-koulutusten järjestäminen ja koulutustarjonnan kehittäminen.

Kaisan sydäntä lähellä on elinikäinen oppiminen ja jatkuva kehittyminen. Kaisaan voi olla yhteydessä kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.