QF-koulutukset

Kokeileva Kata- ja Kaizen-työpajat prosessien lean-kehittämistekniikkoina

Kysy lisää
Prosessien kehittämisessä henkilöstön kehittämisosaamista lisäävä tekniikka Toyota KATA on tehokas niin esimiehen valmennustaitoja, kuin henkilöstön ongelmanratkaisutaitoja edistävä pienten askelten tekniikka. Esimies hakee ja tuo tiimille kehittämistekniikoita, kouluttaa niitä ja haastaa tiimiä etenemään askel askeleelta kohti prosessille asetettua haastetta kohti. Henkilöstö suunnittelee miten edetä seuraava askel kohti välitavoitetilaa, toteuttaa sen, arvioi yhdessä esimiehen kanssa, miten onnistuttiin ja mitä opittiin ja esimies haastaa miettimään seuraava kokeilevaa askelta.Toyota Kaizen -työpajat toimivat kehityspurskeina, joissa suunnitellaan ratkaisuja prosessin tai arvovirtakuvauksessa tunnistettujen ongelmien poistamiseksi. Kaizen-työpajat koostuvat ratkaistavien ongelmien tai kehitystarpeiden tunnistamisesta, ratkaisutiimien valinnasta, ennakkovalmistautumisesta, ratkaisun luovista työpajapäivistä, toteuttamisesta ja tulosten varmentamisesta.

Oppimismenetelmät

Koulutuspäivä koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä, organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista ja päivän aikana tehtävistä harjoitteista.

Saat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen sisäisten auditointien tueksi. Lisäksi saat oppimasi asiat heti hyötykäyttöön ja osaat toteuttaa tulevat projektit itsenäisesti

Miksi osallistua

 • Opit valmennus- ja parannuskatan periaatteet, esimiehen valmentavan roolin avaintehtävät, henkilöstöä tehokkaasti osallistavan kokeilevan parannuskatan vaiheet ja kehitysaskelten A3-kirjaamisen, harjoitteita ja esimerkkejä soveltaen
 • Opit Kaizen-työpajojen suunnittelu-, toteutus- ja seurantavaiheiden olennaiset seikat, sekä työpajojen eri vaiheissa käytettävät työpohjat
 • Hahmotat Katan ja Kaizeneiden kompastuskohdat, kun onnistumisen edellytykset käydään läpi omaan organisaatioon peilaten
 • Saat ajankohtaisen luettelon tuoreimmista Kata ja Kaizen kirjallisuusviitteistä

Aikataulu

8:30
Aamukahvit ja ilmoittautuminen
9:00
Avaus ja koulutuksen tavoitteet
 • Esittäytyminen
 • Ohjelma
 • Tavoitteet
Valmentava ja parantava (Toyota) Kata
 • Jatkuvan parantamisen periaatteita
 • Johtamis- ja osallistamisen kulttuuri Katan tukena
 • Esimiehen rooli ja henkilöstön rooli Katassa
 • Katan rooli parantamisessa
 • Prosessin kehityshaasteen asettaminen ja ymmärtäminen
 • Prosessin nykytilan ymmärtäminen
 • Prosessin haasteeseen liittyvien välitavoitteiden asettaminen
 • Kokeilujen kautta kohti välitavoitetilaa ja edelleen uutta tavoitetilaa
 • Esimies ja valmennuskata tukemassa ihmisten oppimista, kasvamista ja kehittymistä
 • Ongelmanratkaisutekniikat kokeilujen toteuttamisessa
 • Katan käytön onnistumistekijöitä ja sudenkuoppia
 • Esimerkkejä
 • Soveltavia harjoitteita omaan organisaatioon liittyen
Auditoinnin suunnittelu
 • Vuosisuunnitelma
 • Arviointikäynnin ohjelma, haastateltavat, ajankäyttö ja vinkit sisällöstä
 • Ryhmän tehokas toiminta
 • Painopistealueet ja lähestymistavan valinta (tuote-, prosessi-, järjestelmä-, kipupiste-, kilpailukyky-, horisontaali- tai vertikaaliauditointi)

Soveltuvia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua

12:00
Lounas
13:00
Kaizen työpajat prosessiongelmien ja kehitystarpeiden toteuttamisessa
 • Kaizen Event, Burst, Blitz, Rullaava Kaizen, Web-Kaizen käsitteet
 • Johtamis- ja jatkuvan parantamisen kulttuuri työpajojen tukena
 • Kaizen työpajan periaate tiivistetysti
 • Plan Do Study Act työpajan ytimessä
 • Prosessiongelmia ja kehitystarpeita, joissa Kaizenia tyypillisesti sovelletaan
 • Kaizen kehityskohteen valinta
 • Tiimin nimeäminen ja tehtävän anto
 • Ennakkotehtävät
 • Kaizen työpajapäivät ja niiden tyypillinen sisältö
 • Kehityssuunnitelman toteutus ja seuranta
 • Työpajan jälkipuinti
 • Kaizen työpajan eri vaiheiden työkalupohjat
 • Kaizenien menestystekijät ja sudenkuopat
 • Esimerkkejä
 • Soveltavia harjoitteita omaan organisaatioon liittyen

 

14:00
Kahvitauko
Kaizen-työpajat jatkuu
Päivän yhteenveto ja keskustelua
 • Miten jatkaa tästä
16:00
Koulutuksen päätös

Opettajat

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Varaa oma koulutuspäivä organisaatioosi

Ota yhteyttä ja räätälöidään organisaationne tarpeisiin soveltuva koulutuskokonaisuus!

Kysy lisää


Markus vastaa Arterin asiantuntijapalveluista. Hän on taustaltaan laadunhallinnan ja johtamisjärjestelmien konsultti, jolla on kokemusta myös kansainvälisen innovaatiokilpailun järjestämisestä. Markuksen mielestä laatu on hauskaa ja hän toivoo myös asiakkaiden ajattelevan samoin. Sertifikaattihyllyltä häneltä löytyy niin Lean Six Sigma Green Belt, viiden tähden Excellence Finland -arvioijasertifikaatti kuin EFQM:n akkreditoima arvioijakouluttajapätevyys. Vapaa-ajalla (ja välillä töissäkin) hän harrastaa perheen kanssa lautapelejä, ruoanlaittoa sekä kauhuelokuvia.