QF-koulutukset

Riskit ja mahdollisuudet toimintajärjestelmän näkökulmasta

Ilmoittaudu koulutukseen

Hallitse riskit ja mahdollisuudet ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 toimintajärjestelmän näkökulmasta

On tavallista, että sattuu epätavallisia asioita. Otetaan riski, kun halutaan saavuttaa jotakin (mahdollisuudet). Halutaan välttää riski, kun tehdään jotakin (uhat).

ISO 9001:2015, ISO 14001 ja ISO 45001 vaativat organisaatiolta riskien käsittelyä ja tarkastelua laadunhallinnan, ympäristön ja työturvallisuuden keskeisenä lähtökohtana. Riskit tulee tunnistaa ja hallita normaalissa toiminnassa sekä myös muutostilanteissa. Koulutus on suunnattu heille, jotka luovat riskienhallinnan perustaa ja kehityspolkua kokonaisuuksien hallintaan. Erityisesti henkilöt, jotka aikovat uudistaa ja kehittää laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmän ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 vastaavaksi ja soveltaa vaatimuksia käytännön toimintaan saavat koulutuksesta hyötyä.

Oppimismenetelmät

Koulutus on yksipäiväinen ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista. Koulutusta edeltää orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivien antia. Päivän aikana käydään vuorovaikutteista keskustelua ja tehdään käytäntöön soveltavia harjoitteita. Koulutuksen päätteeksi kouluttaja osoittaa, miten osallistujat voivat jatkaa tästä.

Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä riskien hallinnan ja organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Miksi osallistua?

 • Selvennät itsellesi riskienhallinnan käsitteet, määritelmät ja periaatteet
 • Opit riskienhallinnan hyödyt ja prosessin
 • Opit tunnistamaan erilaiset riskit ja hyödyntämään mahdollisuudet
 • Opit riskienhallinnan keinot, sekä vahinkoihin varautumisen
 • Opit tulkitsemaan ja soveltamaan ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 riskienhallinnan vaatimuksia käytännön toimenpiteiden kannalta
 • Kuulet ja jaat hyviä käytäntöjä toimia

Hyvä kokonaisuus, paljon esimerkkejä ja työkaluja joita voi käyttää.

Aikataulu

9:00
Avaus ja koulutuksen tavoitteet
 • Esittäytyminen
 • Ohjelma
 • Tavoitteet
Ennakkotehtävän purku, kysymykset ja keskustelua.
Mitä on riskienhallinta?
 • Käsitteet, määritelmät ja periaatteet
 • Laadunhallinta vs. riskienhallinta
 • Ennakoiva, tietoinen, suunnitelmallinen ja järjestelmällinen
 • Hyödyt
Miten soveltaa ISO-standardin kohtaa 6.1 Riskien ja mahdollisuuksien käsittely?
 • Toimintatapa ja työkalut
 • Tunnistaminen ja arviointi
 • Toimenpiteet ja seuranta
Miten tunnistaa ja arvioida riskejä?
 • POA, SWOT, FMEA, HAZOP, haavoittuvuusanalyysi, juurisyyanalyysi
 • Tarkistuslistat, riskikartat, työkortit
 • Vahingon vakavuus ja todennäköisyys
Mitä ovat riskienhallinnan keinot?
 • Riskien välttäminen, pienentäminen, siirtäminen ja pitäminen
 • Kehittämistoimenpiteiden suunnittelu
 • Osa johtamista, ohjausta ja jokapäiväistä työtä

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

12:00
Lounas
13:00
Miten varautua vahinkoihin?
 •  Vahinkotilanteessa toimiminen

 

Miten seurataan tilannetta ja opitaan vahingoista?
 • Katselmukset
 • Mittaaminen
 • Arvioinnit
 • Raportointi
 • Analysointi
 • Jatkuva riskienhallinnan kehittäminen

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä.

Päivän yhteenveto ja keskustelua
 • Miten jatkaa tästä?
16:00
Koulutuksen päätös

Opettajat

Arterin seniortason konsultti Jari Saalilla on lähes 30 vuoden historia eri organisaatioiden toiminnan kehittämisen parista. Hänellä on laaja kokemus ja tietämys johtamisen, toimintajärjestelmien, riskienhallinnan ja jatkuvuuden sekä tiedonhallinnan ja -turvan osa-alueilta. Jari saa usein palautetta siitä, miten hänen rauhallinen ja määrätietoinen tapansa luotsata asiakasprojekteja tarttuu projektiryhmiin: suunnitellut muutokset tulevat tehdyiksi ja ne juurtuvat arkeen.

Evelina Saarela toimii konsulttina Arterilla. Evelinalta löytyy kokemusta laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmistä sekä niihin liittyvistä teknisistä ratkaisuista niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta. Hänen vahvuutena on ISO-johtamisjärjestelmästandardien soveltaminen käytäntöön. Lisäksi häneltä löytyy kokemusta yritysten sisäisistä kehitystehtävistä, muun muassa sisäisten auditointien vastaavana sekä IMS-ohjelmiston pääkäyttäjänä. Evelinan työskentelylle on ominaista keskusteleva ja ratkaisukeskeinen ote sekä kyky auttaa hahmottamaan monimutkaisiakin kokonaisuuksia. Evelinalta löytyy myös IPMA D -projektiosaajasertifikaatti.

Hinta

Koulutuksen hinta on 650 € + alv. Hinta sisältää koulutuspäivän ja sähköisen kurssimateriaalin oppimisen tueksi.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Suosittelemme ilmoittautumaan koulutukseen mahdollisimman ajoissa, jotta koulutuksen toteutus varmistuu hyvissä ajoin, viimeistään 8 päivää ennen koulutusta. Pidätämme oikeudet koulutuksen aikataulumuutoksiin.

Ilmoittaudu

LA 25.05.2024 23:38 - 23:38 Online

Online Ilmainen

Kysy lisää


Tiina Riutta toimii Arterin koulutuspäällikkönä. Hänen vastuullaan on Arterin koulutusten järjestäminen sekä koulutustarjonnan kehittäminen. Ota yhteys Tiinaan kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.