QF-koulutukset

Sote – Sisäisen auditoinnin perusteet

Ilmoittaudu koulutukseen

Johtamisjärjestelmästandardien, kuten ISO-standardien, perusrakenteeseen sisältyy jatkuvan parantamisen periaate: suunnittele – tee – arvioi/mittaa – paranna.

Sisäinen auditointi on olennainen työkalu arvioida ja kehittää toimintaa. Se ei ainoastaan tue organisaation perustehtävän ja tavoitteiden saavuttamista, vaan myös varmistaa laadukkaan palvelun ja potilasturvallisuuden.

Tämä koulutus on suunniteltu tarjoamaan sinulle vahvat perusvalmiudet sisäisten auditointien suunnitteluun, toteuttamiseen, raportointiin sekä seurantaan sosiaali- ja terveysalan näkökulmasta. Sisäinen auditointi on tehokas tapa kerätä palautetta siitä, miten asiakas-, omistaja-, henkilöstö-, kumppanuus-, viranomais- ja muut vaatimukset toteutuvat käytännössä ja missä on vielä kehitettävää.

Tämän Sisäisen auditoinnin perusteet -koulutuksen avulla:

  • Saat tarvittavat valmiudet sisäisten auditointien suunnitteluun, toteuttamiseen, raportointiin ja seurantaan aloittaessasi uutena auditoijana.
  • Kokeneena ammattilaisena opit syventämään ja tehostamaan sisäisten auditointien toteutusta.
  • Ymmärrät sisäisen auditoinnin merkityksen toiminnan varmentamisen näkökulmasta.
  • Hahmotat sisäisten auditointien roolin organisaation johtamisen, kehittämisen sekä toiminnan tehokkuuden ja laadunvarmistuksen näkökulmasta.
  • Opit keskeiset tekijät laatu- ja turvallisuusjärjestelmän sisäisissä auditoinneissa sosiaali- ja terveysalan toimijoille.

Koulutuksen oppimismenetelmät

  • Koulutuspäivä koostuu interaktiivisista luennoista, käytännön esimerkeistä sosiaali- ja terveysalan kontekstissa, organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista sekä päivän aikana tehtävistä harjoitteista.
  • Osallistujat saavat kattavan materiaalipaketin erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisten sisäisten auditointien tueksi, jotka on räätälöity erityisesti sosiaali- ja terveysalan tarpeisiin.

Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön sekä hinnoitteluun alta ja varaa paikkasi koulutukseen.

Aikataulu

9:00
Päivän avaus
  • Esittäytyminen
  • Koulutuspäivän ohjelma ja tavoitteet
Sisäisten auditointien tarkoitus ja tavoitteet
Auditointiprosessi yleisesti ja auditointiohjelma
Auditoinnin suunnittelu ja auditointiin valmistautuminen
Asiakasprosessien avainkohtien huomiointi
Kehittämistarpeiden tunnistaminen mm. aikavarkaiden ja hukkatekijöiden osalta
Toiminnan tulosten hyödyntäminen auditoinnissa
Hyvän auditoijan ominaisuudet
Lounastauko
Sitoumusten ja parannustarpeiden tunnistaminen auditoinnin aikana
Havaintojen kerääminen haastattelujen ja tilojen tarkkailun avulla
Auditoinnin raportointi ja tulosten esittäminen (positiiviset, kehittämis- ja korjaustarpeet)
Auditoinnin havaintojen seuranta, vaikutusten ja menettelyn arviointi, toiminnan jatkuva kehittäminen
Vuorovaikutteisten auditointien jatkuva parantaminen yhdessä auditoijan ja johdon kanssa
16:00
Koulutuspäivä päättyy

Opettajat

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

KM Elina Mäkinen on liiketoiminnan kehittämisen ja laadun asiantuntija, jolla on laaja tietämys ja erilaisten prosessi-, laatu-, arviointi-, riskienhallinta- ja tiedonhallinta työkaluista ja toimintamalleista. Sertifikaatteja löytyy sekä henkilö- että organisaatiohistoriasta lukuisia. Ekosysteemien mallintaminen ja jatkuvuudesta huolehtiminen vastuullisesti ovat aiheita, joista Elina on ollut viime vuosina erityisen kiinnostunut. Käytännön kokemusta kokonaisvaltaiseen toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen on kertynyt sekä konsulttina että nykyisin Arterin johtoryhmän jäsenenä ja konsultti- ja asiantuntijatiimin vetäjänä.

Hinta

Koulutuksen hinta on 650 € + alv /hlö. Hinta sisältää koulutuspäivän ja sähköisen kurssimateriaalin oppimisen tueksi.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Suosittelemme ilmoittautumaan koulutukseen mahdollisimman ajoissa, jotta koulutuksen toteutus varmistuu hyvissä ajoin, viimeistään 8 päivää ennen koulutusta. Pidätämme oikeudet koulutuksen aikataulumuutoksiin.

Ilmoittaudu

TI 10.09.2024 09:00 - 16:00 Online

Sote – Sisäisen auditoinnin perusteet 10.9.2024

Online 650 € + ALV

Kysy lisää


Tiina Riutta toimii Arterin koulutuspäällikkönä. Hänen vastuullaan on Arterin koulutusten järjestäminen sekä koulutustarjonnan kehittäminen. Ota yhteys Tiinaan kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.