IMS-koulutukset

Sisäisten auditointien hallinta IMS-ohjelmistossa

Ilmoittaudu koulutukseen

Johtamisjärjestelmästandardeihin kuuluu mm. sisäisten auditointien hallinta. Tule hakemaan oppia, kuinka IMS-ohjelmistolla voidaan toteuttaa organisaation tarpeita vastaava auditoinnin kokonaisuus suunnittelusta toimenpiteisiin ja seurantaan sekä mittamiseen. Päivän aikana opittuja tapoja voidaan soveltaa myös muihin auditointilajeihin, kuten toimittaja-, asiakas- ja ulkoiset auditoinnit.

IMS-ohjelmiston toteutustavat voivat vaihdella organisaation koon, vaatimusten ja käyttökokemuksen perusteella. Päivän aikana käydään läpi erilaisia rakenteita yksinkertaisesta mallista laajempiin kokonaisuuksiin, jolloin organisaatiot voivat valita itselleen parhaiten sopivampia tapoja ja työkalua oman organisaationsa IMS-toteutukseen.

Oppimismenetelmä

Koulutus on yksipäiväinen etäkoulutus. Päivän aikana esitellään ja harjoitellaan auditointia tukevia IMS-ohjelmiston ominaisuuksia kouluttajan tai osallistujaorganisaation omassa IMS-ympäristössä.

Miksi osallistua

 • Saat tietoa miten IMS-ohjelmiston rakenne tukee sisäisten auditointien toteuttamista
 • Kuulet erilaisista sisäisten auditointien toteutuksista ja keinoista valita omaan organisaatioon sopivat
 • Opit rakentamaan omaa auditointiprosessianne tukevan raporttipohjan IMSin raportit osioon
 • Hahmotat, miten dokumentit, prosessit tai riskit -osioita voi käyttää sisäisten auditointien tietolähteinä ja tukena
 • Opit liitteiden, linkitysten ja toimenpiteiden (kehityssuunnitelma, tehtävät, seuranta) hallintaa
 • Opit, miten raporteista voi tilastoida alkeistietoja ja käyttää niitä auditoinnin tulosten mittaamiseen

Näin Arterin etäkoulutukset toimivat käytännössä:

 • Koulutus tapahtuu videoyhteyden kautta. Näin kouluttaja ja opiskelijat pääsevät olemaan aidossa vuorovaikutuksessa keskenään pidemmänkin matkan päästä.
 • Kaikille osallistujille lähetetään lähempänä koulutusajankohtaa linkki, jonka kautta he pääsevät mukaan koulutukseen. Tämä ei vaadi erillisten ohjelmien asentamista tietokoneelle.
 • Opetus tapahtuu klo 9-16 välillä. Koulutuksesta pidetään joitakin noin 10 min taukoja ja lisäksi pidempi lounastauko.

Kenelle?

 • IMS-ohjelmiston pääkäyttäjille
 • Laatu-, ympäristö-, turvallisuus- ja kehitysasioista vastaaville.
 • IMS-ohjelmiston käytön syventämisestä ja laajentamisesta kiinnostuneille

Aikataulu

09:00
Päivän avaus
 • Esittäytyminen
 • Ohjelma ja tavoitteet
Alustus auditointeihin
 • Auditointitavat ja -kohteet
 • Auditoinnin vaiheet
  • Suunnitelmat ja aikataulut
  • Valmistautuminen
  • Toteutus
  • Raportointi
  • Toimenpiteet
  • Seuranta
 • Auditointiraportin rakenne ja toteutus
12:00
Lounas
13:00
Dokumenttiosio auditoinnin tukena
 • Suunnitelmat (mm. vuosiohjelma)
 • Asiakirjat ja tallenteet
  • Kysymyslistat
  • Havainnot, muistiot yms.
 • Liitteiden ja linkitysten hallinta
 • Toimenpiteiden hallinta
  • Kehityssuunnitelma
  • Tehtävähallinta
  • Seuranta
 • Audit-tulosten mittaaminen
 • Raporttitideon haku mittareihin
15:45
Päivän yhteenveto ja keskustelua
 • Opit ja oivallukset
 • Miten jatkaa tästä?
16:00
Koulutuspäivä päättyy

Opettajat

Arterin vanhempi konsultti KM Elina Mäkinen on toiminut liiketoiminnan ja laadun kehittämistehtävissä yli 20 vuotta. Hän on EFQM:n akkreditoima arvioijakouluttaja ja EFQM -pääarvioija, ISO9001 Lead Auditor sekä EFQM Sustainability Assessor.

Elinalla on erittäin laaja tietämys erilaisten prosessi-, laatu-, arviointi-, riskienhallinta- ja innovointityökaluista. Hän omaa vahvaa osaamista myös kokonaisarkkitehtuurissa ja palvelumuotoilussa sekä IMS- ja ARC -ohjelmistojen hyödyntämisessä kehittämisen ja johtamisen välineinä. Käytännön kokemusta kokonaisvaltaiseen toiminnan kehittämiseen on kertynyt yli 200:n asiakasorganisaation kanssa työskentelystä. Ominaista Elinan vetämille työpajoille on se, että niissä ei junnata teorioissa, vaan tehdään yhdessä asioita eteenpäin.

Hinta

Osallistumismaksu on 400 € + alv/henkilö. Hinta sisältää päivän aineistot, yhden päivän koulutusta, ohjausta ja vertaistukea ryhmässä.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50% koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Ilmoittaudu

KE 03.11.2021 09:00 - 16:00 Online

Sisäisten auditointien hallinta IMS-ohjelmistossa

Online 400 € + ALV

Kysy lisää


Liisamari Seppälä toimii Arterin asiakasvastaavana. Hän koordinoi IMS-koulutuksia ja auttaa organisaatioita kehittämään osaamistaan ohjelmistomme parissa. Liisamarin tehtävänä on löytää ne tavat, joilla voimme parhaiten tukea teitä eteenpäin toimintajärjestelmätyössä IMSin käyttöönoton jälkeen.